COMENIUS / SOCRATES

Avrupa Birliği Eğitim Programı; Socrates-Comenius

Socrates, Avrupa Birliği Genel Eğitim Programının genel adıdır. Üniversitelerde gerçekleştirilen program Erasmus; anaokulu, ilköğretim okulu ve lisede gerçekleştirilen programsa Comenius'tur. Bu programın temel amacı; tüm eğitim düzeylerinde Avrupa boyutunda eğitimi güçlendirmek, katılımcı ülkeler arasında işbirliği ve hareketliliği desteklemek, yenilikleri teşvik ederek eğitim kalitesini artırmak ve eğitimin içinde yer alan tüm kurumlara fırsat eşitliği yaratmaktır.

Proje Konuları; Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, dil ve sanat alanlarının yanı sıra öğrencilerin ilgi duydukları alanlardan seçilmektedir. "Proje" kapsamında yapılan yaratıcı çalışmalar yıl sonunda sergilenmektedir. Projenin seçilmesi, hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi aşamasında, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri, planlı ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmaları, araştırma teknik ve yöntemleri tanımaları, çeşitli araç ve gereçlerden yararlanmaları, çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen proje yarışmalarına katılmaları teşvik edilmekte, Avrupa Birliği Genel Eğitim Programı (Socrates-Comenius) proje kapsamında, farklı ülkelerden öğrencilerle bilgisayar ortamında iletişim kurmalarına olanak sağlanmakta, proje dahilinde çalışan öğretmenleri eşliğinde çeşitli Avrupa ülkelerine giden öğrencilerimize farklı kültürleri yenide tanıma ve inceleme, eğitime "Avrupalı" olma olanağı sunulmaktadır.

Euro.Message madebycat