IŞIK ÜNİVERSİTESİ I. ULUSAL ÖĞRENCİ EKSLİBRİSLERİ YARIŞMASI

Feyziye Mektepleri Vakfı, Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, ortaöğretim öğrencilerine ekslibris sanatını tanıtmak, bu sanat dalıyla kendilerini ifade etmelerine fırsat vermek ve çalışmalarını değerlendirmek amacıyla tüm lise öğrencilerine açık ulusal bir ekslibris yarışması düzenlemiştir.

1. Ulusal Öğrenci Ekslibrisleri Yarışması Şartnamesi ve ekslibris hakkında kısa bilgi alttadır. Ayrıca isteyen lise resim öğretmenleri için Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Bölümü'nde 03, 17, 24 Mart 2012 Cumartesi günleri ekslibris konusunda birer atölye çalışması yapılacaktır. Atölye çalışmasına katılmak isteyen resim öğretmenlerinin Prof. Dr. Hasip Pektaş ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

İletişim: Prof. Dr. Hasip Pektaş
Isık Ünv. Güzel Sanatlar Fak. Grafik San. ve Grafik Tas. Böl. Bşk.
Büyükdere Cad. 106, 34460 Istinye Sarıyer – Istanbul
Tel: (0212) 286 49 11 / 2043 e-posta: hasipp@isikun.edu.tr

26 / 02 / 2012

Euro.Message madebycat