Voie/x du FLE II Sempozyumu - 09 Ocak 2016

Türkçe

Değerli Fransızca Öğretmeni Meslektaşlarım,

 

Bilginin ve iyi örneklerin paylaşılması ile bunların çoğalacağına olan inancımızla,     09 Ocak 2016 tarihinde "Voie/x du FLE II Sempozyumu" gerçekleştirilecektir.    

 

"Voie/x du FLE II – Sözcükler mi? Hatırlıyorum. (Les mots? Je me souviens.)" başlığı altında planlanan sempozyumda,

·         Fransızca sözcük bilgisi  öğretiminde uygulanan farklı etkinliklerin yeri ve öneminin saptanması

·         Öğrencilerin, Fransızca sözcük bilgisi öğrenirken yapılan sınıf içi ve dışı etkinliklerde sergiledikleri tutum ve davranışların saptanması

·         Fransızca sözcük bilgisi öğretiminde ders içi ve dışı yapılan farklı etkinlik uygulamalarının paylaşılması amaçlanmaktadır.

 

Sempozyuma, Fransa ve Türkiye'den davet ettiğimiz eğitmen, öğretmen ve akademisyen konuklarımız, bu konu ile ilgilenen, alanlarında uzman kişilerden oluşmaktadır. Eğitim modellerinin Fransızca sözcük bilgisi öğretimi üzerindeki etkilerinin tartışılacağı, Fransızca sözcük bilgisinin  Fransızca öğreniminde ki yerinin her yönüyle irdeleneceği konferansların yanı sıra eş zamanlı çalıştaylar da yapılacaktır. 

 

·         Sempozyuma katılım ücretsiz olup katılımcılar diğer masraflarını (konaklama, yol vb.) kendileri karşılayacaklardır.

·         Katılım 100 kişi ile sınırlı olup başvuru sırası esas alınacaktır.

·         Sempozyumun dili - açılış ve kapanış bölümleri dışında - Fransızca olacak, çeviri hizmeti verilmeyecektir.

·         İzleyici olarak katılmak isteyen konuklarımız katılım formlarını doldururken, programı inceleyerek, katılmak istedikleri çalıştayları belirtmelidirler.

·         Katılım formunda belirtilen çalıştay seçimi daha sonra değiştirilemeyecektir.

·         Her çalıştaya en fazla 35 kişi katılabileceğinden, başvuru sırasına göre çalıştay katılımcı listeleri oluşturulacaktır. Gerekli görülmesi durumunda, FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi çalıştay listelerini değiştirme hakkına sahiptir.

·         Sempozyumun sonunda tüm konuklarımıza katılım belgesi verilecek ancak bu konuda tüm gün devamlılık aranacaktır.

 

Katılımınız ve katkılarınızla ikincisini gerçekleştirmeyi planladığımız sempozyumda sizleri de aramızda görmek bizi onurlandıracaktır.

 

Saygılarımla,

Ömer Orhan

Okul Müdürü

 

French

Chers collègues,

 

Le symposium "Voie/x du FLE II" qui aura lieu le 09 janvier 2016 sera organisé sur la base de nouvelles expériences créées à partir des meilleurs exemples rencontrés dans l'enseignement et que nous aurons partagés.

 

Les objectifs du symposium  "Les mots? Je me souviens." seront de

 

·         partager les méthodes d'apprentissage du vocabulaire

·         interroger les problématiques de l'apprentissage du vocabulaire dans les classes de FLE

·         proposer et partager les différentes idées pour apporter des solutions à ces problématiques

 

Lors de ce symposium, des spécialistes de FLE et des professeurs de français qui travaillent sur ce thème soit en France soit en Turquie seront nos invités ; avec nous ils partageront leurs idées, leurs expériences et leurs méthodes d'apprentissage.

 

Par ailleurs et simultanément, des professeurs de français animeront des ateliers en vue de développer les capacités à l'oral.

 

Les conférences et les ateliers seront gratuits. Le Lycée Ayazağa Işık n'indemnisera pas les frais des participants en provenance des autres villes qu'Istanbul (l'hébergement, le voyage etc.) .

 

Au total, 100 participants seront accueillis à ce symposium ; leur participation sera confirmée selon l'ordre d'inscription.

 

Le symposium se déroulera en français à l'exception des cérémonies d'ouverture et de clôture ; il n'y aura pas de traducteur.

 

Lors de leur inscription en ligne, les participants devront préciser les ateliers auxquels ils veulent assister. Les ateliers seront organisées pour 35 participants. Après  validation de leur inscription, les ateliers choisis par les participants ne seront plus changés. Toutefois en cas de nécessité, le Lycée Ayazağa Işık se réserve le droit de modifier les listes des participants aux ateliers.

 

A la fin du symposium, chaque participant recevra recevra  une attestation de participation. La présence à tous les ateliers choisis est obligatoire.

 

Le Lycée Ayazağa Işık vous remercie de l'honneur que vous lui ferez en répondant à son invitation au deuxième symposium qu'il organise avec votre aimable participation.

 

Bien cordialement.

Ömer Orhan

Directeur

 

 

Başvuru / S'inscrire


    15 / 12 / 2015

    Euro.Message madebycat