Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

"İnsan sahip olduklarının toplamı değil, henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır." Jean Paul Sartre

Uzun yıllar devam eden eğitim-öğretim sürecinin ortaöğretim basamağında fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimin tamamlandığı, çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir geçiş dönemi yaşanır. Yaşanılan bu özel dönemde her bireyin desteğe ihtiyacı vardır düşüncesiyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik programımızın temelini "geliştirici" ve "önleyici-koruyucu rehberlik" anlayışı oluşturmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda programımızda;bireyin kendini tanıması, problem çözme becerileri geliştirmesi, kendi hayatıyla ilgili sağlıklı kararlar alması, sosyal açıdan çevresiyle uyum içerisinde olması, özgüvenli ve mutlu bireyler olması ve sonunda "kendini gerçekleştirmesi" ni hedefleyen çalışmalar yer almaktadır.

Oryantasyon Çalışmaları:

Okulumuza yeni başlayan öğrencilerin en kısa zamanda okulu tanıması, okula aidiyet duygusu kazanması ve kendisini güvende hissetmesi amacıyla rehberlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

§  Okulun Fiziksel Olanaklarının Tanıtılması: Mentor öğrenci danışmanlarının desteğiyle yeni başlayan öğrencilere okulun tüm alanları gezdirilerek tanıtılır. Hangi durumda nereden, nasıl yararlanacakları hakkında bilgi verilir.

§  Okulun Kurallarının Anlatılması: Konferans Salonunda tüm öğrencilere bilgilendirme sunumu yapılarak okul kuralları anlatılır.

§  Sınıf İçi Tanışma Etkinlikleri: Rehberlik dersinde tanışma oyunları ile aynı sınıf öğrencilerine, eğlenerek birbirlerini tanımalarına ve arkadaşlık kurmalarına imkan sağlanır.

§  Öğretmen ve Mentor Öğrenci Danışmanı Gözlem Raporu: Okulun ilk haftası yeni başlayan öğrencilerin sınıf öğretmenleri ve ilgili olan mentor öğrenci danışmanından öğrenci gözlem raporu alınır.

§  Bireysel Görüşmeler: Okulun ikinci haftası yeni başlayan tüm öğrenciler bireysel olarak görüşmeye alınır, uyum süreci ile ilgili bireysel rehberlik desteği sağlanır.

§  Veli Oryantasyonu: Okulun ilk haftası gerçekleştirilen veli bilgilendirme toplantısında PDR bölümü tanıtılır.

§  Veliye Oryantasyon Gözlem Raporu: Yeni başlayan öğrencilerin bireysel uyum sürecini anlatan gözlem raporu, tüm velilere ayrı ayrı mail ile gönderilir.

Olumlu Okul İklimi:

Eğitim öğretim faaliyetlerimizi etkili bir şekilde gerçekleştirebilmek için olumlu okul iklimi oluşturmayı her şeyden çok daha fazla önemsiyoruz. Çünkü öğrencilerin kendilerini güvende hissetmedikleri bir ortamda öğrenmenin de gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Güvenli okul, öğrencilerin ve öğretmenlerin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissettikleri bir yerdir. Bu konuda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak tüm öğrencilere bilgilendirme çalışmaları, seminerler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde görevlendirerek, onların empati kurma becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrenen merkezli okul politikamız ile kurulan komisyonlar sayesinde tüm öğrencilerimizin, kendilerini ilgilendiren konularda karar almasına, ekip çalışması gerçekleştirmesine ve uygulamalarda aktif rol almasına olanak sağlıyoruz.

Mentor Öğrenci Danışmanlığı Eğitim Programı:

Okulumuzda, yeni başlayan öğrencilerin uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve aynı zamanda daha önce aynı süreçten geçmiş ve başkalarına destek sağlamaya istekli öğrenciler yetiştirmek amacıyla Mentor Öğrenci Danışmanlığı sistemini oluşturduk.  Bir sonraki yılın Mentor Öğrenci Danışmanlarına, Nisan ayından itibaren iletişim becerileri ve empati, problem çözme becerisi, stresle başa çıkma, sosyal kaygının giderilmesi, ekip çalışması vb. konularda 8 oturumdan oluşan kişisel gelişim eğitimleri gerçekleştiriyoruz.

Kariyer Planlama ve YKS Rehberlik Çalışmaları:

Öğrencilerimizin yeteneklerini, ilgi alanlarını, kişilik özelliklerini tanıyarak kendileri için doğru hedefler belirlemelerini sağlamak adına mesleki rehberlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

  • Kariyer Haritası: 10. Sınıf öğrencilerimizle yıl boyunca yaptığımız mesleki rehberlik çalışmaları, ders öğretmenlerinin görüşleri, öğrencilerin istekleri doğrultusunda Kariyer Haritaları oluşturuyoruz. Öğrenci, veli ve rehberlik öğretmeni birlikte görüşme yaparak kariyer haritalarını değerlendiriyor, ders seçimlerini bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.
    • Meslek Stajları: Meslek stajları ile 9., 10. ve 11. Sınıf öğrencilerimizin 3 yılda 3 mesleği yerinde görerek tanımalarına imkan sağlıyoruz.  Öğrencilerimizi, Avukatlıktan Hakimliğe, Doktorluktan Veterinerliğe, Mimarlıktan Yazılım Mühendisliğine, E-ticaretten Gastronomiye farklı meslek alanlarında, onlar için etkili bir meslek gözlemi ve deneyimi yaşatacağını düşündüğümüz staj yerlerine yönlendiriyoruz.
  • Meslek ve Kariyer Günleri: Öğrencilerimizin meslekleri ve akademik kariyer olanaklarını öğrenebilmeleri adına okulumuzda Meslek Tanıtım ve Kariyer Günleri düzenliyoruz. Meslek Tanıtım Günlerinde mesleğinde uzman kişileri, Kariyer Günlerinde ise üniversite öğretim üyelerini okulumuzda ağırlıyoruz.
  • Üniversite Gezileri: 10. Sınıftan itibaren öğrencilerimizle, üniversiteleri akademik ve sosyal olanaklarıyla yakından tanımaya imkan sağlayan kampüs gezileri gerçekleştiriyoruz.
  • Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı: Yurt dışı üniversite danışmanımız ile ülkelere göre üniversitelere başvuru ve kabul koşulları hakkında bilgilendirme seminerleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca üniversitelerin başvuru dönemlerinde öğrencimizin bireysel başvurularına destek oluyoruz.
  • Üniversite Sınav Sistemi Semineri: Öğrencilerimize ve velilerimize üniversite sınav sistemini tanıtan bilgilendirme sunumları gerçekleştiriyoruz.
  • Meslekler Rehberi: Henüz fazla bilinmeyen ancak geleceğin meslekleri olacağı düşünülen meslekler hakkında bilgilerin yer aldığı rehber fasikülleri 10. Sınıftan itibaren öğrencilerimize dağıtıyoruz.

Simit-Çay ile Rehberlik Söyleşileri:

Yıl boyunca ayda bir toplanmak üzere velilerimize yönelik "Bilinçli Aile Okulu" programı düzenliyoruz. Her oturumda farklı bir konu başlığı çerçevesinde önce bilgi aktarımı yapıyor, daha sonra katılımcı velilerimiz paylaşımda bulunuyor ve ortak sorunlara birlikte çözümler arıyoruz.