Akademik Birimler

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Öğrencilerimizin okulumuzun dil eğitiminde bir kriter olarak kabul ettiği Avrupa Birliği Dil Çerçevesi Programı (CEFR) dil seviyelerinden C1 seviyesine 12. sınıfa kadar ulaşması hedeflenmektedir. Ağustos ayında uygulanan  Placement Test ile öğrencilerimizin düzeyleri belirlenmekte  ve düzeylerine göre seviye grupları oluşturulmaktadır. Söz konusu sınavda dil becerileri açısından dört farklı türde (okuma-yazma-dinleme-konuşma) değerlendirme yapılan öğrencilerimizin her bir beceride geliştirilmesine gereksinim duydukları konular açığa çıkmakta, bu da yıl içerisinde belirlenen izlencenin sağlıklı yürümesine yardımcı olmaktadır. Bu sınavın sonuçları doğrultusunda ağustos ayında iki hafta süresince her gün 5 saat olmak üzere öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ders izlencesi oluşturulmaktadır. Dersleri 1 Türk / 1 Yabancı öğretmen yürütecektir. Böylece yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz farklı iki dil seviyesinde eğitime hazır hâle gelmektedirler.

Tüm bunlara ek olarak öğrencilerimizin dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hafta içi iki gün okul saatleri dışında akademik destek çalışmaları planlanmaktadır. Bu çalışmalar salt başlangıca özgü olmayıp eğitim-öğretim yılı süresince sürdürülebilir olarak planlanacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin fen lisesi akademik içeriğine uygun olarak terminoloji bilgilerinin oluşturulabilmesi için okulumuz Fen Bilimleri & Matematik Bölümü ile koordineli bir çalışma yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birini seçecektir. Okul olarak hedefimiz, öğrencilerimizi 12. sınıfa kadar CEFR A2 seviyesine getirmektir.

FEN BİLİMLERİ – MATEMATİK BÖLÜMÜ

Fen dersleri, deney yapmayı ve görsel olarak öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla laboratuvarlarda işlenmektedir. Fizik, kimya, biyoloji derslerine ait teknolojik olarak oldukça donanımlı üç farklı laboratuvarın yanı sıra fen lisesi öğrencilerine özel uygulanan proje bazlı eğitim sisteminde her bir öğrencinin ayrı ayrı deneyler ve projeler üretmesini sağlayan  ARGE laboratuvarı bulunmaktadır. Yapılan  projeler öğrencilerin farklı derslerde öğrendiklerini bir arada uygulamalarına olanak sağlayan  STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) eğitim yaklaşımıyla uyumludur. Öğrenciler bilgisayar programları aracılığıyla tasarladıkları projelerin prototiplerini de üç boyutlu yazıcıyla üretebilmektedirler.

Matematik derslerinde ispatlar yoluyla öğrenmenin kalıcı hâle getirilmesinin yanı sıra ulusal ve uluslararası yarışmalarda da öğrencilerimizin bulundukları seviyeyi görmeleri sağlanmaktadır. Katılım sağlanan yarışmalar sonrasında her öğrenciye sertifikaları verilmektedir. Uluslararası yarışmalar; Kanada Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen Pascal (9. sınıf), Cayley (10. sınıf), Fermat (11. sınıf) ve Kanguru matematik yarışmalarıdır. Öğrencilerimize, Ulusal proje yarışmalarına, olimpiyatlara, TÜBİTAK ve diğer proje yarışmalarına da katılım fırsatı sunulmaktadır.

Yabancı diller zümresi ile iş birliği içerisinde hazırlanan yabancı dil dersi içeriklerinde öğrencilerin bilimsel metinler yoluyla ve sayısal ders notlarına da yer verilmektedir. İngilizce içeriklerle sayısal derslere ait terminolojiyi de öğrenmeleri sağlanmaktadır. Ders işlenişinde teknoloji kullanımına sıklıkla yer verilmekte, ders dışı zamanlarda da öğrencilerin çeşitli web araçları yoluyla ödev, değerlendirme, tartışma gibi akademik çalışmaları yapmaları için platformlar oluşturulmaktadır.

Fen Bilimleri – Matematik Bölümleri bünyesinde Robotik, Matematik ve Zekâ, Web Tasarım ve Programlama kulüp çalışmaları kapsamında uzman konuklar ve üniversite akademisyenleriyle de sık sık bir araya getirilen öğrenciler yurt içi-yurt dışı gezilerle de (Cern, NASA, Matematik Köyü v.b.) öğrendiklerinin uygulamaları olanağına sahip olmaktadırlar. Ayrıca Işık Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen bilim kampında da hem bilimsel çalışmalar yapma hem de güvenli bir kampüste üniversite hayatını tanıma fırsatı sunulmaktadır.

Yüksek liseye geçiş puan başarısı ile gelen öğrencilerin bir üst eğitim kurumu olan üniversite sınavında da başarılarını arttırarak sürdürmeleri amacıyla hafta içi ve hafta sonu akademik destek çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik gelişimleri düzenli yapılan değerlendirme sınavlarıyla takip edilmekte, öğrenciler eksik oldukları konularda ek çalışmalar ve ödevlerle desteklenmektedir.

EDEBİYAT – SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Fen Lisesi öğrencilerinin edebiyat ve sosyal dersleri severek çalışmaları öncelikli hedefimizdir. Öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak, sosyal beceriler kazanmalarını sağlamak, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere sahip bireyler olmalarını sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalar şunlardır:

•           Fen ve matematik zümreleriyle iş birliği içerisinde ortak projeler geliştirilmektedir.

•           Uygun konular deneysel olarak veya atölye çalışması şeklinde ele alınmaktadır.

•           Akademik olarak yüksek hedefleri olan bu öğrencilerimiz üniversiteye hazırlık  için etütlerle desteklenmektedir.

UYGULAMALI DERSLER BÖLÜMÜ

Bölümümüz eğitim-öğretim yılı süresince törenler, geziler, kamplar, yardım kampanyaları, özel günler, spor müsabakaları, sergiler, konserler başlıkları altında çok sayıda etkinlik düzenlenmektedir.

Spor ve sanat alanlarına ilgi duyan öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması sağlanacaktır. FMV Işık Spor Kulübünde birçok başarılı sporcu yetişmesi, öğrencilerimiz okul yaşamı boyunca kazanacakları bu yetkinliklerle yurt dışındaki üniversitelerden öncelik görüp burs olanaklarına sahip olmaları hedeflenmektedir.

•           Beden Eğitimi

Kampüsümüzün fiziki şartları öğrencilerimizi spora yönlendirmek açısından çok elverişli durumdadır. Beden eğitimi derslerinde amacımız; öğrencilerimizi, beden ve ruh gelişimlerini göz önünde bulundurarak, öz güveni, öz denetimi, öz disiplini, cesareti, toplumsal uyumu gelişmiş, iş birliği yapabilen, çabuk ve doğru kararlar verebilen sağlıklı bireyler hâline getirmektir. Okul içinde, her öğrencimizin spora yönlendirilmesi ve spor yapması bizim için esastır. Yapılacak turnuvalar ve spor kulübü etkinlikleri sonunda istekli öğrencilerimiz okul takımlarına seçilmektedir.

•           Görsel Sanatlar ve Müzik

Öğrencilerin içsel enerjilerini doğru yönlendirmek, sosyal ve evrensel iletişimlerini kuvvetlendirmek, müzik ve görsel sanatlardaki becerilerini göstermeleri amacıyla okulumuzda sergiler ve yarışmalar düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında da yarışma, festival ve sergilere katılmaları sağlanmaktadır.

Okulumuzda belirlenen günlerde Sempre Arte adı altında sanat etkinlikleri üzenlenmekte,öğrencilerimiz yeteneklerini, müzik ve resim çalışmalarını kendi arkadaşlarıyla paylaşmaktadırlar.

Bölümümüz bünyesinde yer alan kulüpler şunlardır: Müzik Sempre Art Kulübü, Resim Sempre Art Kulübü, Yüzme Kulübü ve Tenis Kulübü.