Kütüphane

Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri  içinde bulunduğu akademik bütünlüğün amaçlarıyla birlikte öğretim programında belirtilen eğitimsel hedefleri desteklemek ve ilerletmek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Öğrenci odaklı yaklaşımında gençlerde ve yetişkinlerde okuma, öğrenme ve bilgilenme zevkini kazanma / geliştirme / sürdürme için bilgisel hizmet üretimleri / sunumları gerçekleştirmektedir. Bir diğer ifadeyle bu bölüm, akademik açıdan öğrencilere bilgiye erişim, bilgiyi anlama, yorumlama, hayal kurma yoluyla bilgiyi kullanma, çoğaltma ve yaratıcı olma deneyimlerini oluşturabilecek olanakları sağlamaktadır.

Okulumuz Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Bölümü, öğrencilerin hem akademik hem de pratik gelişime yardımcı olmaya çalışan, öğrenciyi esas kabul eden, onu "önce iyi insan" ilkesinde yaşama hazırlayan ve onun gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazanmasına yönelik olarak yürütülen eğitim sürecinin içerisinde önemli bir misyonu yüklenmiş durumdadır. Bu bağlamda FMV Özel Ispartakule Işık  Kütüphanesi; bilgiye gereksinim duyan, gereksinim duyduğu bilgiyi nereden ve nasıl bulabileceğini bilen, bulduğu bilgiyi kullanabilen / yorumlayabilen ve yeni bilgiler üretebilen öğrencileri yaşam boyu bilgi okuryazarlığı içerisinde gerek akademik gerekse pedagojik açıdan hazırlamakta ve desteklemektedir.

Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Bölümümüz, geleneksel olarak tanımlanabilecek kütüphane hizmetleri ve araçları yerine yenilikçi hizmet üretimleri ve bilişim araçlarıyla öğrencilerine en yüksek bilgisel katkıyı sunmak için çalışmalarını yürütmektedir. 

• Öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmesine,

• Bilgi sistem ve kaynaklarını verimli kullanmasına,

• Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmesine,

• Akademik ve bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmesine,

• Okumanın yorumlanmasına ve desteklemesine, böylece gerçek yaşamla bağlantı kurmasına,

• Bulgularının ve bilgilerinin edinilmesinde bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılmasına,

• Bilgi ve belgeyi karar almak için kullanmasında etik kurallara ve telif hakkına uygun ilkeli-bilinçli davranmasına önem vermekte ve öncelik tanımaktadır.

 Elektronik kaynaklarımıza okul dışından erişim sağlamak için okul kütüphanecinize ulaşabilirsiniz.

İletişim:

Gülşah Özer: gulsah.ozer@fmvisik.k12.tr        +90 (212) 648 09 81-82 [Dahili: 4214]

FMV Ispartakule Işık Kampüsü Kütüphaneleri Online Kataloğumuz

FMV Işık Okulları Kütüphaneleri Elektronik Kaynaklarımız

-