Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Okulumuzun psikolojik danışma ve rehberlik servisi bölümünde, öğrencilerimizin gelişim dönemi gereksinimlerine uygun rehberlik programları geliştirilerek uygulamaya konulur. Her bireyin akademik gelişimi yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimi öncelikli hedef alınarak bireyin ihtiyaçlarına dönük, amaç ve yaklaşım olarak 'Önleyici ve Gelişimsel' bir rehberlik anlayışı benimsenmektedir.

Okulumuzun psikolojik danışma ve rehberlik servisi, öğrencilerin,

Kendi benliklerinin farkına varma ve duygusal anlamda iç görü kazanmalarına,

Kendini ifade edebilme ve duygusal zorluklarla baş edebilme yetilerini geliştirmelerine,

Sağlıklı bir öz benlik geliştirerek, problem çözme becerilerini kazanmalarına,

Kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayatlarını yönlendirebilen, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen bireyler olabilmelerine,

Var olan potansiyelini fark edebilen ve kullanabilen bir kişilik yapısı geliştirebilmelerine,

Temel sosyal becerilerini kazanmış, sağlıklı bir kişilik oluşumuna sahip "İyi ve Mutlu" bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Okulumuzda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları bireysel ve grupla psikolojik danışma ve rehberlik olarak hizmet vermektedir.

Bireysel Görüşmeler; Duygusal ve psikolojik anlamda karşılaşılan çeşitli zorluklar, aile içi dinamikler, kendini tanıma ve duygusal alanda farkındalık ve iç görü kazanma, fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal açıdan gelişim ile duygusal kaynaklı yaşanabilecek akademik ve davranışsal problemler hakkında öğrenci ve velilere bireysel psikolojik danışma hizmeti verilmektedir.

Bu hizmet diğer psikolojik danışma çalışmalarında olduğu gibi 'gönüllülük' ve 'gizlilik' esas alınarak, koşulsuz kabul ile okul, aile ve öğrenci işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.

Grup Çalışmaları

 Belirlenen bir tema ya da grubun kendi etkileşimiyle ortaya çıkan bir konuda, grup etkileşimini ve grup desteğini temel alan aynı gereksinimleri bulunan öğrencilerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilen çalışmalardır. İletişim, duygusal farkındalık, öfke kontrol becerileri ve arkadaşlık ilişkileri gibi konular grup çalışmalarımıza örnek oluşturmaktadır.

Sınıf İçi Etkinlikler

Öğrencilerin eğitimsel ve sosyal hedefleri gerçekleştirmeleri, okul hayatlarına uyumu güçlendirmek amacıylaihtiyaca dönük ya da okul planı çerçevesinde sosyal becerileri destekleyici ve geliştirici sınıfiçi etkinlikler yapılmaktadır

Tanıma ve Oryantasyon Çalışmaları

Fiziksel ve sosyal çevreye uyum çalışmaları ve öğrencinin ilgi ve yeteneklerini keşfetme amacıyla uygulanan çeşitli bireyi tanıma test ve teknikleri uygulanmaktadır.

Mesleki Rehberlik

Bireyin kişisel özelliklerini, tutumlarını, ilgilerini, yeteneklerini, değerlerini, amaç ve sınırlılıklarını tanıyarak hayatına yön verebilmesi ve kendi kişiliğine uygun bir kariyer planlaması yapabilmesini hedefleyen mesleki rehberlik çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Seminer ve Bültenler

Öğrencilerin yaş dönemi özellikleri ve gelişimleri göz önünde bulundurularak ihtiyaca dönük ya da belli bir plan çerçevesinde, psikolojik danışma ve rehberlik servisi tarafından ya da ilgili alanda uzman kişilerce çeşitli bilgilendirme ve paylaşım toplantıları düzenlenmektedir. 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİNİN VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin duygusal zorluklarla baş edebilmeleri, akademik, sosyal ve davranışsal anlamda gelişim evrelerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri, kendi kişilikleri hakkında farkındalıklarını oluşturabilmeleri ve karşılaştıkları problemleri doğru yöntemlerle çözebilme becerilerini geliştirebilmeleri adına siz velilerimizin iş birliği ve desteği oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu anlamda psikolojik danışma ve rehberlik servisimiz gerek duyduğu noktalarda veli ile iletişim kurarak, bireysel görüşme yapmak için okula davet etmekte ve yaşanan sorunun içeriğine göre görüşmeler düzenli olarak devam ettirilmektedir.

Aile, okul ve rehberlik servisi üçgenini kuvvetlendirmek, ebeveynleri duygusal ve psikososyal alanlarda desteklemek ve bilgilendirmek adına ihtiyaç duyulduğu zamanlarda rehberlik servisimiz tarafından velilerimize ve öğretmenlerimize yönelik çeşitli seminer ve eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca belli aralıklarla velilerimizin kendi iç dünyalarına dönmesini ve kendi duygu, düşünce ve tutumlarını keşfetmesini sağlayacak içerikte paylaşım grupları gerçekleştirilmektedir.

Tüm rehberlik çalışmalarımızın yanında velilerimize ihtiyaç duyulan ve öğrencilerin yaş dönemi itibariyle içerisinde bulundukları dönem özelliklerini, olası zorluklar ve baş etme şekillerini içeren yazılı doküman paylaşımları ve bülten çalışmaları yayınlanmaktadır. Ön ergenlik, sınırlar, korkular gibi konular bülten çalışmalarına örnek oluşturmaktadır.

Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin belirttiği bu amaçlar ve çalışmaları en etkili şekilde gerçekleştirebilmesi için velilerle gerçekleştireceği işbirliği oldukça önem teşkil etmektedir. Çocuğun gelişim süreci hakkında bilgi paylaşımı yapmak, sorularınıza yanıt almak ve görüşlerinizi bildirmek için rehberlik servisimizden randevu alıp, görüşme yapabilirsiniz.