Ispartakule Işık İlkokulu - Ortaokulu

Anaokulundan üniversiteye kadar her düzeyde eğitim öğretim hizmeti veren, ulusal eğitime katkıda bulunmayı amaç edinmiş bu yüz yıllık çınar, 2013 yılında Ispartakule Kampüsünde Ispartakule Işık İlkokulu ve Ortaokulunu eğitim dünyasına kazandırmıştır. Okulumuzda açık oyun alanları, yaş düzeylerine uygun oyun bahçeleri, koru, yüzme havuzu ve açık-kapalı spor alanları yer almaktadır. 7-14 yaş grubundan öğrencilerimiz, çağdaş eğitim öğretim materyalleri ve teknolojisiyle donatılmış dersliklerde eğitim almaktadır. Dersliklerin yanı sıra bilgisayar laboratuvarları, İngilizce öykü odası, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dil derslikleri, branş derslik sistemine göre tasarlanmış derslikler, fen laboratuvarları, müzik derslikleri, görsel sanatlar ve seramik atölyeleriyle okul kütüphanesi öğrencilerimizin yaşayarak, görerek öğrenme ve araştırma yapma gereksinimleri için kullanılmaktadır. İlkokul ve ortaokulumuzda öğrencilere bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulduğu, çağdaş ve demokratik bir ortam sunulmaktadır. İlköğretimin amaçları doğrultusunda öğrencilerimize yaparak, yaşayarak, inceleyerek kendilerini ifade etmeye yönelik bir eğitim sistemi uygulanır. Saygı ve sevgiyle örülen eğitim yuvamızda yer alan her kişi, önce birey olmanın haklı gururunu yaşarken kendisine sunulan sıcak ortamda yönetim-öğretmen-öğrenci üçgeninde kendisiyle barışık yaşamayı öğrenmektedir. Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak güçlü ve olumlu yönlerinin ortaya çıkmasına özen gösterilmekte, onlara öğrenme ve sorumluluk bilinci kazandırılmaya çalışılmaktadır. Demokratik bir ortamda düşüncelerini özgürce ifade ederek paylaşabilen öğrencilerimiz sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açılardan da desteklenmektedir.

Etkinlik Takvimi

23 Temmuz Etkinlikleri

Bugüne ait herhangi bir etkinlik bulunmamaktadır.