Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Çocuğun bilişsel gelişimini destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesi "sosyal etkileşimdir". Bu kavram çocuğun okula başladığı dönemde karşımıza çıkar. Çocuk okul kavramını geliştirirken etrafında duyduğu hikayeleri, gördüğü olayları kullanarak kafasında bir şema oluşturur. Böylece okul hayatı hakkında oluşturduğu beklenti ve fikirleriyle eğitim-öğretim hayatına ''Merhaba'' der. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi öğrencilerimizin bu süreç içinde karşılaştıkları güçlüklerin çözümlenmesine yardımcı olmayı hedefler. Öğrencilerin duygusal, sosyal, bilişsel ve akademik gelişimlerini destekleyici bir yapısı vardır.

Çocukların yaşadığı bilişsel ve duygusal süreçleri anlayabilmek ve onların dünyasına güvenebilecekleri bir destek olabilmek; özgüveni ve iletişim becerileri olan, duygusal dünyalarını rahatça ifade eden bireyler olmalarına yardımcı olmak amacıyla 'Gelişimsel' ve 'Önleyici' rehberlik anlayışı ile gizlilik, nesnellik ve koşulsuz kabul ilkeleri doğrultusunda şu çalışmalar yapılmaktadır;

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin okula geldikleri andan itibaren yaş gelişim düzeyine göre tüm gelişim alanları dikkate alınarak yapılan gözlemler ve çalışmalardır.

 

Oryantasyon Çalışmaları

Öğrencilerin okula uyum sağlaması ve kendisini gruba ait hissetmesi için yapılan destekleyici çalışmalardır.

Bireysel Görüşmeler

Çocukların ihtiyaçları doğrultusunda gerekirse özel ölçekler ve envanterler uygulanmaktadır. Bu uygulamaların sonuçları velilerle paylaşılmaktadır. Tüm sınıflar için belirlenen gün ve saatlerde sınıf öğretmeni ve sınıfın psikolojik danışmanının katılımıyla öğrenci ya da velinin ihtiyacına göre yapılandırılan görüşmeler yıl boyunca devam eder. Ayrıca ihtiyaç dahilinde randevu sistemi ile velilerimizle görüşmeler yapılmaktadır.

Grup Çalışmaları

İhtiyaç doğrultusunda aynı konuda sorun yaşayan öğrencileri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, belirli sayıda öğrencilerle gerçekleştirilmektedir.

Sınıf Etkinlikleri ve Gözlem

Öğrencilerin, kendilerini ve başkalarını tanıma–anlamaları, sosyal ve eğitimsel hedefleri gerçekleştirmeleri amacıyla belirlenmiş olan konularda sınıf ortamında rehberlik etkinlikleri ve gözlem yapılmaktadır.

Bültenler

Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak, anne babaları bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bültenler her ay velilere mail olarak gönderilmektedir.

Seminerler / Konferanslar

Veli ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular ile ilgili uzman eğitimciler okulumuza davet edilir.