Eko School

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan uluslar arası bir programdır. Ülkemizde programın yürütülmesi TÜRÇEV tarafından sağlanmaktadır. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 1993 yılında, Turizm Bakanlığı önderliğinde, Mavi Bayrak Programı'nın ülkemizde de başlatılabilmesi amacı ile kurulmuş, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEE)'nın çatısı altında da 1995 yılında Eko-okullar programını ele almıştır. Eko-Okullar programı dahilinde öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.