Ispartakule Işık Anaokulu Branş Etkinliklerimiz

İNGİLİZCE: Erken yaşta dil öğreniminin başarılı sonuçlar vermesi nedeniyle anaokulundan başlayarak yabancı dil öğrenimine programımızda büyük bir önem vermekteyiz. Programımızda yer alan yarım gün İngilizce etkinliği, anadili İngilizce olan yabancı öğretmenler tarafından yürütülmektedir. Yabancı dil ile ilgili hedeflerimizi belirlerken öğrencilerimizin bilgi düzeyine, ilgi ve beklentilere uygun, ihtiyaca cevap verici nitelikte olmasına özen gösteriyoruz.

ASTRONOMİ VE EĞLENCELİ BİLİM: Astronomi ve Eğlenceli Bilim Etkinliği, öğrencilerin uzay bilimleri hakkında meraklarını keşfetmelerine destek olan bir programdır. Ayrıca bir bilim dalı olan astronomi dersi ile birlikte yürüttüğümüz bilim derslerindeki deney uygulamaları öğrencilerin merak ve araştırma duygularının geliştirilmesi, zihinsel yeteneklerinin uyarılması, başarı duygusunu tatmaları açısından önemlidir.

ROBOTİK KODLAMA: "Eğlenirken Öğrenme" ilkesine göre hazırlanan oyun destekli Robotik Kodlama etkinliği ile öğrenciler kendi hayal ettikleri robot figürlerini tasarlarken, elektronik dünyasının dili "kodlama yapmayı" öğreneceklerdir.

MÜZİK: Müzik etkinliği ile , öğrencilerin müziği sevmeleri, gelişmiş müzik zevki kazanmaları ve müzikten keyif almaları amaçlanmaktadır. Bu amaçlara yönelik olarak, ritmi hissetme, ritme uygun vuruş yapabilme, sözleri melodiye, ritme uygun söyleme, ritme uygun hareket etme gibi etkinliklere yer verilir.

 FİZİKİ ETKİNLİK: Fiziki etkinlik, öğrencilerin oyun yoluyla bedenlerinin farkına vararak vücutlarını daha doğru ve kontrollü kullanmaları için önemlidir.

YÜZME: Yüzme etkinliği, çocukların büyüme ve gelişimi üzerindeki olumlu etkileri olduğu düşünülerek programımızda yer verdiğimiz bir etkinliktir. Yüzme etkinliği, okulumuzun içinde bulunan kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda yapılmaktadır.

 GÖRSEL SANATLAR: Görsel sanatlar etkinliği, çocukların doğuştan var olan yaratıcılık potansiyellerini geliştirdiği için önemlidir. Sanat eğitiminin amacı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini görsel yollarla ifade edebilmelerine yardımcı olmak, el becerilerinin gelişmesine imkân sağlamak,  sanatı seven, sanatı anlayan bireyler yetiştirmektir.

DRAMA: Drama etkinliği, öğrencilerimizin öncelikle kendilerini anlamalarına ve tanımalarına daha sonra iletişim becerilerini, hayal güçlerini ve kendilerinde var olan yaratıcılıkları geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

MONTESSORİ: Montessori yöntemi ile öğrencilerin gelişimindeki duyarlı dönemler göz önünde bulundurularak hazırlanmış çevrede gerçekleştirilen bireysel eğitim sayesinde öğrencinin kendi eğitimini yönlendirmesi ve eğitim yaşantısında söz sahibi olması sağlanır.