Kulupler - Işık Lisesi

Tiyatro, kısaca sahne sanatı olarak tanımlanabilir. Edebi eser türlerinin arasında yer alan tiyatro, diğer türlere göre farklıdır. Edebi eserler arasında yer alan bir romanın tek bir yazarı varken tiyatro, oyun yazarı, oyunun yönetmeni ve oyunda yer alan oyuncular tarafından sergilenir. Tiyatroyu diğer edebi eserlerden ayıran bir diğer özelliği ise diğer eserler insanlar tarafından okunmak veya dinlenmek için yapılırken tiyatro seyredilmek için yapılmıştır.

Tiyatro, eskiden yalnızca bir yazın dalı olarak kabul edilirdi. Sonunda bunun böyle olmadığı ve tiyatronun başlı başına bir sanat olduğu anlaşıldı. Tiyatro sanatına dikkatlice baktığımızda, bütün sanatlarını kullanıp bunları uyumlu bir bireşime götüren tek sanat olduğunu izleriz. Dansın gövdesel hareketleri ve anlatımları, müziğin tartımları, yazının ölçüleri ve sözcükleri, plastik sanatların çizgi, biçim, yığın ve renk uyumları tiyatro dediğimiz olgunun tamamlanmasında yer alır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sanatla da ilgilenmelerini büyük ölçüde önemseyen okulumuz, kültür ve sanat faaliyetlerine ağırlık vermektedir.  FMV Özel Işık Lisesi Tiyatro Kulübü olarak tiyatro sanatına ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerin katılımıyla oluşturduğumuz kulübümüzde, öğrencilerimizin hem bu sanat dalı ile ilgili bilgi sahibi olmalarına hem de katılacakları çalışmalarla kendilerini sahnede göstermelerine fırsat verilmektedir. Doğaçlama, rol oynama, sahne teknikleri gibi çalışmalar yaparak öğrencilerin tiyatro sanatıyla iç içe olması sağlanmaktadır.

Kulüp Danışman Öğretmenleri

Alkım KÖKSAL ÖZER

İnci Turan

Cengiz Çevik

Kulübümüzün Amaçları:

 • Nefes teknikleri ve gevşeme metotlarının öğretimi,
 • Yaşam gücünün arttırılması, stres kontrolü ve odaklanmayı sağlamaktır.

Yoga; vücudu, ruhu, heyecanları, duygu ve düşünceleri dengeleyip uyumlu hale getirmemizi mümkün kılarken aynı zamanda içinde yaşadığımız dünyanın karmaşasından geri çekilme, etkilenmeme, her an huzur ve güvende hissedebilme yöntemi geliştirmemize yardım eder.

Kulüp Danışman Öğretmenleri

İlhan TUNÇ

Betti COUM

CAS Kulübü’müzün hedefi, öğrencilerimizin kendi ürettikleri fikirlerle sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarıdır.

Okul olarak öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini geliştirerek duygudaşlık kurabilen, hoşgörü sahibi, farkındalıkları yüksek ve duyarlı bireyler olarak yetişmelerini önemsemekteyiz. Öğrencilerimiz yaratıcılıklarını kullanarak ürettikleri projelerde planlı ve disiplinli çalışmanın önemini de öğrenmekte, özverili çalışmaları ile diğer öğrencilerimize sosyal sorumluluk bilincine ulaşmakta yol göstermektedirler.

Kulüp Danışman Öğretmenleri

Didem BEKTAŞ

Gülen ATALAY

Çevre ve Yeşilay Kulübü olarak; doğa sevgisine ve çevre bilincine sahip, coğrafya bilimine ilgi duyan öğrencileri bir araya getirip bu öğrencilerin yaşadığı coğrafyayı sahiplenme duygusunu geliştirerek olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazanmalarına destek olmayı amaçlamaktayız.

Kulübümüz çevrenin, hayatın her alanında etkin olduğu ilkesi ile yaşayarak, araştırarak; yaşadığı çevreyi tanıyan, değer veren ve gelecek nesillere aktarabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Daha iyi bir dünya oluşturmak için eğitimin öneminin farkındayız. Öğrencilerimizden yaşadığı ortamı tanıyarak, inceleyerek, gezerek öğrenmeleri için kulübümüz her türlü desteği vermek üzere çalışmaktadır. Kulübe katılım gönüllülük ile olmaktadır.

FMV Özel Işık Lisesi Çevre ve Yeşilay Kulübü'nde üyeler:

 • Yakın çevrelerinden başlayarak çevre kirliliği hakkında bilgi toplar.
 • Özellikle okulda başlattıkları çeşitli kampanyalarla çevreyi temiz tutmak için çalışır.
 • Kendi çevrelerinde ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi için çalışmalar başlatır.
 • Alkol ve sigaranın zararları konulu sunum hazırlar.
 • Çevre ödülleri ile ilgili düzenlenen yarışmalara katılır.
 • Kuraklık ve açlık konulu sunum hazırlar.
 • Başta TEMA olmak üzere çevre ile ilgilenen sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışır.
 • Dünya ve ülke genelinde toplumsal sorunlara karşı bilinçli bireyler olur.
 • Çevre temalı geziler düzenler.
 • Yaşadığı yerden başlayarak çevreyi tanımayı, kendini tanımak olarak algılar ve bunu hayata geçirir.

Konularımız:

 • Okuldaki atıkların değerlendirilmesi (Atık pil, kağıt toplama, plastik, elektronik atık…)
 • Alkolün ve sigaranın zararları
 • Kuraklık ve açlık
 • TEMA çalışmaları
 • Küresel iklim değişikliği nedenleri
 • Yenilenebilir enerji kaynakları
 • Yakın çevremizdeki toplumsal sorunlar (açlık, yoksulluk, çevre kirliliğine ve su kıtlığına bağlı olumsuzlukların ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntılar, savaşlar)
 • Küreselleşen dünya ve Türkiye'nin yeri

Kulüp Danışman Öğretmeni

Dr. Bayram TOPAL

Destination Imagination; Türkiye çocukların ve gençlerin okulda, kariyerlerinde ve tüm yaşamlarında başarılı olabilmek için onlara ihtiyaçları olan becerileri öğretmeyi amaç edinmiş bir eğitim programıdır. 2019-2020 yılında iki takımdan oluşan Destination Imagination Kulübü olarak Sosyal Sorumluluk Kategorisinde çalışmayı tercih ettik. Topluma hizmet olarak da ihtiyacı olan çocuklara ve yaşlılara yönelik çalışmalar planlanmaktadır.

27-28-29 Şubat – 1 Mart 2020 tarihlerinde Destination Imagination Türkiye Turnuvası gerçekleşecektir. Destination Imagination Türkiye DAT 2020 Türkiye finallerinde dereceye giren takımlar ile de 17-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kansas şehrinde Dünya Finalleri gerçekleşecektir.

Kulüp Danışman Öğretmenleri

Simge AKSARAY

Manjit BREYAL

2017-2018 eğitim öğretim yılında çalışmalarına başlayan İngilizce Münazara Kulübü'nün amacı; okulumuzun küresel vatandaşlar yetiştirme hedefleri doğrultusunda öğrencilerimize topluluk önünde İngilizce konuşma temel becerilerini vermek ve deneyim kazandırmaktır. Öğrencilerimiz, yıl boyunca münazaranın temel prensiplerini öğrenmenin yanı sıra eleştirel düşünme, araştırma ve ikna becerilerini geliştirirler.

Öğrencilerimiz; 25-27 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek AÇI Autumn Debate Academy, 22-24 Şubat 2020 tarihleri arasında Danimarka’da düzenlenecek olan Copenhagen Nordic Schools Debate Conference, 7-9 Mart 2020 tarihleri arasında Slovenya'da düzenlenecek International Debate Tournament ve 29-30 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Koç World’s Scholars Debate Conference çalışmalarına katılacaklardır.

Etkili iletişim, gittikçe küreselleşen modern bir dünyada başarılı olabilmek için vazgeçilmezdir ve bizler öğrencilerimizin İngilizce Münazara Kulübü'nde geliştirdikleri becerilerin onları gelecekteki uğraşları için hazırladığı inancındayız.

Kulüp Danışman Öğretmenleri

Steven Leslie HOYLAND

Özlem GENÇ

Amacımız:

Podcast kulübü, alanında ün yapmış, tecrübe sahibi kişiler ile röportajlar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Röportaj konuları spordan sanat ve kültüre, eğitimden müziğe kadar geniş bir yelpazededir. Öğrenciler, bu çalışmaları bireysel ya da gruplar halinde yapmaktadırlar. Çalışmalarda öğrenciler, iletişim becerilerini arttırdıkları gibi teknik anlamda da kendilerini geliştirme fırsatı bulabilmektedirler. Kulüp üyelerinin ses kaydı ve seslerin düzenlenmesi, röportaj teknikleri, etkili soru hazırlama, etkili sosyal medya kullanımı gibi becerileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

Çalışmalarımız:

Kulüp bünyesindeki öğrenciler,  belirledikleri konuklar ile röportajlar yapıp bunların çeşitli mecralarda (soundcloud ve youtube) yayınlanmasını sağlarlar. Bu çalışmaların duyurulması, bilgilendirme yazılarının hazırlanması, sosyal medya kanallarından kitleye aktarılması kulüp üyeleri ve danışman öğretmenin sorumluluğundadır.

Kulüp Danışman Öğretmeni

Suat TİKTAŞ

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.”

M. Kemal ATATÜRK

AMAÇ:  Sciencetech Kulübü olarak amacımız, bilimsel ve teknolojik bakımdan pek çok yeni buluşun hayata geçirildiği süreçte öğrencilerimizi bilinçlendirmek, onlara farklı bakış açıları ve bilimsel çalışmaların temellerini kazandırmaktır. Öğrencilerimizin fen bilimlerine duydukları ilgiyi arttırmayı ve onları toplumda bilimsel okuryazar düzeyine ulaştırmayı hedefliyoruz.

Öğrenci Kazanımları:

 • Günlük hayatla bilim arasında ilişki kurmak,
 • Yaparak, deneyerek öğrenmeyi tamamlamak,
 • Yükseköğrenim için fen anlamında gerekli bilgi, tavır ve beceriyi kazanmak,
 • Bilim ve teknoloji okuryazarlığı geliştirmek,
 • Fen konuları ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kavramak,
 • Yeni teknoloji ürünlerini takip eden bireyler olmaya çalışmak,
 • Fen konularını kişisel düzeyde yararlı hale getirmek,
 • Güvenli laboratuvar çalışma yollarını öğrenmek,
 • Bilimsel etiğe saygı duymak.

Faaliyetlerimiz:

 • Güncel olan bilimsel konuları araştırmak,
 • Kaynak tarama çalışmaları yapmak,
 • Fen deneyleri yapmak,
 • Fen projeleri hazırlamak ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmak,
 • Bilimsel etkinlikleri izlemek ve değerlendirmek,
 • Bilim tarihi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak,
 • Sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almak,
 • Bilimsel dergi ve yayınları takip etmek.

Kulüp Danışman Öğretmenleri 

Barış AVCI

Döndü ÜNALDI

İbrahim ERGİN

Öğrencilerimiz, motor becerilerini geliştirmek ve kendilerini ifade edebilmek için, malzemenin üç boyutlu halini kullanırlar. Öğrencilerin seramik şekillendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanabilmesi (artistik-endüstriyel), sırlı ve sırsız pişirim tekniklerine uygun olarak ürün ortaya koyması ve bu işlemlerde bilgi ve beceri kazanması amacı ile farklı programlarda çeşitli dersler verilmektedir.

Kulüp Danışman Öğretmenleri

SEVİLAY ERASLAN

BANU ASLAN TURAK

Bu kulübün amacı öğrencilerine sanatı sevdirmek ve  sanat dünyasını tanıtmaktır. Kulübümüzde sanat, estetik ve sergi kültürünün kültürel işleyişini araştırmayı amaçlıyoruz.

Müze ve galerinin tarihi ve toplumdaki rolünün yanı sıra küratörlük, sanat eserlerini koruma, kamu hizmetleri ve  sanat eğitimi dahil olmak üzere yürüttükleri faaliyetleri de kısaca inceleyeceğiz. Nişantaşı'nın çevresindeki galerileri ve sanat alanlarını keşfetmek ve okulumuzdaki Işık  Galeri sergilerini  incelemek ve küratörlük ile ilgili bilgi sahibi  olmayı planlıyoruz.

İstanbul  uluslararası  kültürel öneme sahip bir şehirdir.  Birçok sanatçı İstanbul'a taşınmış ve bunun sonucunda çok sayıda galeri, festival ve müze ortaya çıkmıştır. Ziyaret etmeyi planladığımız en önemli festivallerden biri, bu yıl 16. kez gerçekleşecek olan İstanbul Bienali’dir. Pera bölgesi de ayrıca inceleyeceğimiz sanat merkezlerinin başında gelmektedir.

CULTURE& ART CURATORS CLUB

The objective of this club if to introduce students to the World of  Art. We aim to explore the cultural functioning of curating and its relation to exhibitions, institutions, audiences, aesthetics and display culture.

We will briefly study the history of museums/ galleries and their role in society, as well as the activities they engage in, including curating, preservation, public programming, and education. We plan to organize cultural visits to discover the galleries and art centers  surrounding Nısantaşı including  the  Işık art gallery in the school.

Istanbul also offers an international status of cultural significance. Many artists have moved to Istanbul, resulting in the emergence of   numerous galleries, festivals and museums. One of the most notable festivals that we are planning to visit is the Istanbul Biennial, which will be held this year for the 16th time. The area of Pera also offers and intense art life with galleries that we will explore with students.

Kulüp Danışman Öğretmenleri

Marina GACTO SANCHEZ

Gülşah ÇINAR

Maker Kulübü’nde öğrencilerimiz; bilişim gündemini yakından takip eder, yeni ve farklı yazılımları uygularlar. Ayrıca dijital araçlarla gerçek problemleri ve ihtiyaçları çözmek, üretmek ve denemek amacıyla kodlama mantığının temelini aldıktan sonra kendi oluşturduğu komutları gerçek materyaller üzerinde deneme / deneyimleme şansına sahip olur.

Kulüp Danışman Öğretmenleri

Süha HAYAL

Doğukan ERDOĞAN

Orkestra ve Koro Kulübü’nde, temel seviyede enstrümana hakim olan ve müziğe yetenekli öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanır. Amacı tüm öğrencilerimizin takım çalışmasıyla, gurup halinde müzik icra etmesidir. Öğrencilerimizin piyano, flüt, gitar, bas gitar, klarnet, bateri, perküsyon, vokal, çello dallarında bireysel çalışmaları desteklenir. Okulumuzun törenlerinde ve yıl sonu konserlerinde çeşitli enstrümanların birlikte müzik yaptığı çalgılar topluluğuyla konserler vermesi hedefimizdir. 

Kulüp Danışman Öğretmeni

Eren SANCAK

Kulübümüzün Amaçları:

 • Okul toplumumuzu sivil savunma, trafik ve ilk yardım konularında bilinçlendirmek.
 • Okulumuzda her yıl düzenli olarak yapılan deprem ve yangın tatbikatlarında destek olmak.
 • Okulumuzun sivil savunma ekipmanlarının düzenli ve güncel tutulmasında destek olmak.
 • Gelişen ve değişen ilk yardım uygulamalarını takip ederek diğer öğrencilere aktarmak.
 • Öğrencilerimizin ülkemiz koşullarında her zaman güncelliğini koruyan trafik, ilk yardım ve sivil savunma konularında iyi bir eğitim ortamında bilgi seviyelerini yükselterek kendilerine ve çevrelerine yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Kulüp Danışman Öğretmeni

Ferhat KÖSEOĞLU

Kulübümüzün Amacı:

 • 134 Yıllık geçmişi bulunan okulumuzun iyi insan yetiştirme politikasına spor yoluyla katkıda bulunmak,
 • Basketbol sporunun teknik, taktik ve oyun kuralları bilgisinin detaylı bir şekilde öğrencilerimize öğretmek,
 • Okul takımımızın temelini oluşturarak resmi müsabakalara katılmaktır.

Kulüp Danışman Öğretmenleri

Sevilay ERASLAN

Kemal TURAN

FMV Özel Işık Lisesi’nde spor etkinlikleri, sosyalleşme sürecinin ilk basamaklarını oluşturur. Bireysel ve takım sporlarında kurallara uyma, disiplin ve taktik anlayışı, hedef için yapılan planlı egzersizler sonucu sağladıkları iletişim ve kazanacakları özgüven ile öğrencilerimiz daha etkili bir düşünce yapısına kavuşacaklardır.  FMV Özel Işık Lisesi Futbol Kulübü’nde öğrencilerimizin futbol oyun kurallarının yanında futbol becerilerini, takım oyununu, birlikte hareket etme, yardımlaşma, çabuk karar verme ve rekabet duygusunu geliştirmesi amaçlanır. Okulumuzun futbol takımının altyapısını oluşturan kulübümüz, yıl içinde çeşitli turnuvalara katılmaktadır.

Kulüp Danışman Öğretmeni

Orhan YAVUZ

Kulübümüzün Amaçları:

 • Masa tenisi sporunun oyun kurallarını, raket becerilerini ve takım oyununu öğretmek,
 • Masa Tenisi sporunu kullanarak öğrencilerimize hızlı düşünme, disiplin, rakibe ve kendine saygı ve fair play (adil oyun) kavramlarını benimsetmek,
 • Okulumuzun masa tenisi takımını oluşturmak.

       Masa tenisi sporu; disiplin, çok çalışma ve hızlı düşünme gibi kavramların bir arada yoğun bir şekilde kullanıldığı, hemen hemen dünyanın her yerinde kabul görmüş bir spordur. Bu özelliği ile öğrencilerimizin hayat becerilerini geliştirmede uygun bir ortam sunmaktadır. İl ve ilçe bazındaki turnuvalarda dereceler elde eden okul takımımızın temelini oluşturan kulübümüz, “FMV 100 Yıllık Okullar Spor Şöleni Masa Tenisi Turnuvası”nın organizasyonunda da görev almaktadır.

Kulüp Danışman Öğretmenleri

İlhan TUNÇ

Övgü YILDIZ

Kulübümüzün Amaçları:

 • Masa tenisi sporunun oyun kurallarını, raket becerilerini ve takım oyununu öğretmek,
 • Masa Tenisi sporunu kullanarak öğrencilerimize hızlı düşünme, disiplin, rakibe ve kendine saygı ve fair play (adil oyun) kavramlarını benimsetmek,
 • Okulumuzun masa tenisi takımını oluşturmak.

       Masa tenisi sporu; disiplin, çok çalışma ve hızlı düşünme gibi kavramların bir arada yoğun bir şekilde kullanıldığı, hemen hemen dünyanın her yerinde kabul görmüş bir spordur. Bu özelliği ile öğrencilerimizin hayat becerilerini geliştirmede uygun bir ortam sunmaktadır. İl ve ilçe bazındaki turnuvalarda dereceler elde eden okul takımımızın temelini oluşturan kulübümüz, “FMV 100 Yıllık Okullar Spor Şöleni Masa Tenisi Turnuvası”nın organizasyonunda da görev almaktadır.

Kulüp Danışman Öğretmenleri

İlhan TUNÇ

Övgü YILDIZ

Kulübümüzün Amacı:

 • Voleybol sporunun teknik, taktik ve oyun bilgisini öğrencilerimize detaylı bir şekilde vermek,
 • Takım olabilmeyi, birlikte hareket edebilmeyi öğretmek,
 • Sportif disiplin anlayışı içinde müsabaka yapabilmeyi, rakibe saygıyı ve fair play (adil oyun) kavramlarını geliştirmektir.

Kulüp Danışman Öğretmeni

Ferhat KÖSEOĞLU

Amacımız:

● Konuşma ve düşünme becerisi kazandırmak

● Öğrencilerin bireysel, sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerini sağlamak

● Tartışma bilincini yerleştirmek

● Demokratik bir şekilde tartışma becerisi geliştirmek

● Topluluk karşısında rahat konuşabilme, beden dilini doğru kullanabilme becerisi oluşturmak

● Düşüncelerini özgürce savunan, kalıplarını yıkmış, demokratik tartışma becerisi kazanmış bireyler yetiştirmek

Çalışmalarımız:

● Kulüp öğrencileri, sene içinde okulumuzda yapılacak olan münazara eğitimlerine katılır.

● Kulüp öğrencileri, kulüp saatleri içinde kendi aralarında takım oluşturup münazara maçları yapar.

● Kulüp öğrencileri, il, ilçe ve ulusal düzeyinde yapılacak olan liseler arası münazara yarışmalarına katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil eder. Bu yarışmalara katılarak aynı zamanda bireysel, sosyal ve kültürel açıdan gelişim göstermeleri sağlanır.

Ön Koşulumuz:

● Araştırmacı, sorumluluk bilincinde olan, etkili konuşma becerisine sahip, pratik düşünebilen nitelikte öğrenciler için uygun bir kulüptür.

● Kulüp öğrencilerinin iş birliği içinde çalışması beklenir.

●Tüm öğrenciler belirlenen görev dağılımı doğrultusunda kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir.

● Gerektiğinde çalışmalar kulüp saatleri dışında da sürdürülür.

● Kulüp öğrencilerinin kendine güvenen, araştırmacı bireyler olması gerekir.

Bu bağlamda kulüp öğrencileri liseler arası münazara turnuvalarına ve Işık Okulları Münazara Turnuvası’na katılacaklardır.

Kulüp Danışman Öğretmeni

Derya BİLGİN

Birleşmiş Milletler'in gençlere yönelik bir simulasyonu olan kulübün ana amaçları:

Dünya vatandaşlığı kimliğini geliştirmek, uluslararası ilişkiler konusunda gençlerin farkındalıklarını artırmaktır.

 • 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında kurulmuş ve Robert Lisesi'nde yapılan RCIMUN'a katılmışlar; Etiyopya ve Namibya'yı temsil etmişlerdir.
 • 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında Alman Lisesi'nde düzenlenen DSIMUN'a katılmış ve Brezilya ve Avustralya'yı temsil etmişlerdir.
 • 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı'nda MUN Kulübümüz 22-28 Şubat 2011 tarihleri arasında İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen GEMUN Cenova Model Birleşmiş Milletler Konferansına katılmış ve Ghana ve Finlandiya'yı başarı ile temsil etmiştir. 
 • 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında MUN Kulübümüz RCIMUN Robert Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılmış ve Venezuela'yı temsil etmiştir. 
 • 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında MUN Kulübü İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen GEMUN Konferansı'nda Nijerya'yı ve Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen KABATASMUN'da Katar'ı temsil etmişlerdir.

 • 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında MUN Kulübü İtalya Roma'da düzenlenen IMUN Birleşmiş Milletler Konferansı'ndaİtalya'yı ve Meksika'yı , RCIMUN Robert Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Kanada'yı, Kadıköy Anadolu Lisesinde düzenlenen KALMUN Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Tayland ve Nijerya'yı temsil etmişlerdir
 • 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı'nda 1. yarıyıl MUN Kulübü Hollanda'nın Hague şehrinde düzenlenen MUNISH Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda Sri Lanka'yı temsil etmiştir. 2. yarıyıl RCIMUN'de Ekvator ve Angola'yı temsil etmiştir. 
 • 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı'nda MUN kulübü öğrencilerimiz 1. Yarıyıl Danimarka'da düzenlenen BIGMUN'da Meksika Ankara'da düzenlen MCMUN'da Amerika Birleşik Milletleri, 2. Yarıyılda ise RCIMUN'da Nijerya'yı temsil etmişlerdir. 
 • 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında kulübümüz MCMUN (Ankara), UTMUN (Toronto), MUNDP (Istanbul), RCIMUN (İstanbul) konferanslarına katılmışlardır.
 • 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında kulübümüz, YeditepeMUN (Istanbul), THIMUN (The Hague) ve RCIMUN (Istanbul) konferanslarına katılmışlardır.
 • 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında kulübümüz, MCMUN (Ankara), THIMUN (The Hague) ve RCIMUN (Istanbul) konferanslarına katılmışlardır.

Kulüp Danışman Öğretmenleri 
Sarah E. Jaffe

Sabahat Savgu

Işık Lisesi Matematik Kulübü'nün amacı matematiğe sadece bir ders gözüyle bakmayıp matematiksel düşünceye, matematikle uğraşmaya; matematiğin tarihine, gelişimine ve felsefesine ilgi duyan öğrencileri bir araya getirmektir. Bu yolla ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarına ve matematik proje yarışmalarına katılacak öğrencilerimize takviye çalışmaları düzenleyerek matematiğin farklı ve gizemli yönlerini göstermeyi hedefledik.

Kulüp Danışman Öğretmeni

Uğur ÖZCAN