Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

REHBERLİK SERVİSİ OLARAK AMACIMIZ NEDİR?

FMV Işık Okullarının misyonu ve Millî Eğitimin Genel Amaçları doğrultusunda ve kurumumuzun Çocuk Koruma Politikası’nda belirtilen esaslar çerçevesinde

*Öğrencilerin eğitim öğretim ortamından yeterince yararlanmasına,

*Birey olarak kendini tanımasına, anlamasına ve geliştirmesine,

*Problem çözme becerisi kazanmasına,

*Duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine,

*Çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına,

*İlgi ve yeteneklerinin farkına varmasına ve bunları açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım sürecidir.

Kısaca öğrencinin zihinsel, sosyal ve duygusal yönden sağlıklı gelişim göstermesine, kendini iyi hissetmesine destek olmaktır.

Gelişimsel, önleyici, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları; ihtiyaca göre bireysel ya da grup etkinlikleri olarak düzenlendiği gibi sınıf düzeylerine göre de farklılık göstermektedir.

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

Rehberlik öğretmenleri, tüm sınıflarda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda sadece sorun odaklı değil, süreç odaklı çalışarak tüm öğrencilere ulaşan bir yaklaşımla öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip ederek onlara bu süreçte eşlik ederler.

Rehberlik hizmetlerinde "süreklilik", "gönüllülük" ve psikolojik danışma ilişkilerinde ayrıca "gizlilik" esastır.

Burada önemli olan öğrencinin dile getirdiği sorununa hazır çözüm yollarını sunmak yerine, karşılıklı paylaşımda bulunarak gözlenen davranışının altında yatan ve kendisi ile çevresine uyumunu engelleyen düşünceleri, değerleri ve tutumları değiştirmektir. Psikolojik danışma süreci içerisinde, öğrencinin kendini tanımasına ve kendi öz benliğine yaklaşmasına yardım edecek bir ortam hazırlanır ve öğrencinin kendi duygu, düşünce ve inanışları hakkında farkındalık sağlamasına çalışılır. 

KÜRESEL PANDEMİ, UZAKTAN EĞİTİM VE PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 virüsü, eğitim öğretim faaliyetlerinin ve eğitime olan yaklaşımların yeniden ele alınmasını gerektiriyor. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi; bu doğrultuda uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin değişen ihtiyaçlarına destek olmak için farklı çalışmalar yapmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi; pandemi sürecinde öğrencilerimize uzaktan eğitimde verimli öğrenme stratejileri oluşturma, motivasyon, öz disiplin ve psikolojik dayanıklılık konularında destek olmaktadır.  Velilerimize yönelik, uzaktan eğitim sürecinde daha iyi bir gözlemci ve kolaylaştırıcı rolünü benimsemelerini sağlayacak yaklaşımlar konusunda stratejiler sunmakta;  öğretmenlerimize yönelik, öğrencilerin çevrim içi derslere katılımını arttırıcı aktiviteler ve yaklaşımlar geliştirme çalışmaları kapsamında uzaktan eğitim ve öğretim sürecine destek olmaktadır.

Uzaktan eğitim sürecinde rehber öğretmenler; bireysel görüşme, sınıf çalışmaları ve tüm etkinliklerini Zoom çevrim içi platformu üzerinden sürdürmektedir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

FMV Işık Okulları; öğrencilerini çağdaş, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, bilimsel düşünen, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, yaşam boyu öğrenen, çevreye duyarlı, sosyal yaşamlarında etkin birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme misyonu doğrultusunda çalışmalarına tüm gücüyle devam etmektedir.

Öğrencilerin bu nitelik ve değerleri kazanabilmesi amacıyla, sınıf düzeylerine göre ayrı çalışmalar uygulanmaktadır.

Öğrencilerimiz, bireysel farklılıklara saygının ve gizlilik ilkelerinin ön planda tutulduğu bir ortamda olduklarının güvenini duyarlar.  Rehberlik öğretmenleri ile yapılan bütün görüşmeler karşılıklı hoşgörü ve güven temeline dayanır.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin “kişisel- sosyal” gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen çalışmalardır. Bireysel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra doğru kararlar almalarına yardımcı olmayı kapsar.

 • Atılganlık becerilerini geliştirme,
 • Günlük yaşam becerileri geliştirme,
 • İletişim becerileri geliştirme,
 • Sorun çözme becerileri geliştirme,
 • Öfkeyle baş etme becerileri geliştirme,
 • Kaygıyla baş etme becerileri geliştirme,
 • Sorumluluk ve görev bilinci geliştirme,
 • Çatışma çözme becerileri geliştirme,
 • Karar verme becerileri geliştirme,
 • Zaman yönetimi becerileri geliştirme,
 • Oto kontrol becerileri geliştirme,
 • Öz güven becerileri geliştirme,
 • Öz saygı geliştirme,
 • Hedef belirlemenin önemi, hedefi gerçekleştirmeye yönelik yaklaşımları geliştirme.

Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve zorluklar ile başa çıkma, performanslarını arttırma konusunda psikolojik yardım ve destek programları uygulanmaktadır. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerimize yönelik performans ve başarıyı arttırmayı hedefleyen, sınav kaygısı ile başa çıkma ve sınav tutumunu geliştirme eğitimi sürekli çalışma programı içindedir.

Gereksinimleri doğrultusunda öğrencilerimizin psikolojik kaynaklarını geliştirmek için tüm bu uygulamalar; bireysel görüşmeler, grup ve aile görüşmeleri ile gerçekleştirilir.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 • Oryantasyon Çalışmaları,
 • Okula ve Okulun Bulunduğu Çevreye Uyum,
 • Öğrencilerin Akademik Başarısını İzleme ve Performanslarını Desteklemeye Yönelik Çalışmalar,
 • Etkin Öğrenme Yöntemleri, Dikkat ve Konsantrasyon,
 • Bireyi Tanımaya Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları,
 • Öğrencilerin İlgi, Yetenek ve Eğitim Özelliklerine Uygun Bir Eğitsel Ortam Oluşturma,
 • Okul Yaşamı ile Aile, Toplum ve Mesleki Yaşam Arasındaki İlişki Temelini Destekleme,
 • Gelişim ve Bilgilendirme Seminerleri,
 • Bilgilendirici Yayınlar,
 • Değerler Eğitimi,
 • Yaşam Becerileri Eğitimi.

YENİ ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

Rehberlik servisi okulumuza yeni başlayan bütün öğrencilerimizi, rehberlik servisinin sağladığı hizmetler konusunda bilgilendirmek ve öğrencilerimizin okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla rehberlik servisine davet eder.

Ayrıca yeni öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak, yeni arkadaş çevresi edinmelerini ve öğretmenleri ile daha kısa sürede kaynaşmasını sağlamak amacıyla her eğitim öğretim yılı başında okulumuza başlayan yeni öğrencilerimize destekleyici çalışmalar yapmaktadır.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Rehberlik servisi; öğrencilerimizin kendilerini ve meslekleri tanımalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki yönelimlerinde onlara destek olmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir:

 • Kariyer Yönelim Testi, Kendini Değerlendirme Envanteri,
 • Bilgilendirme Konferansları,
 • Ders Seçimi (Alanlara Yönlendirme) ve Kariyer Yönlendirme Seminerleri,
 • Üniversiteler ve Meslekleri Tanıtma Etkinlikleri,
 • Kariyer ve Meslekler Sempozyumu,
 • Mesleki Deneyim Projesi,
 • Üniversite Gezileri,
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile İlgili Seminerler,
 • YKS Danışmanlığı,
 • YKS Sonrası Üniversite ve Bölüm Tercihlerinde Danışmalık.

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Aile Danışmanlığı,
 • Ebeveyn Gelişim Atölyesi ( Ana-Baba Okulu),
 • Bilgilendirme Konferansları,
 • İhtiyaç Duyulan Konularda Grup Çalışmaları ve/veya Seminer Düzenlenmesi,
 • Bilgilendirici Bülten-Broşür-Yazı Hazırlanması.

Çalışmalar; öğrenci merkezli olmakla birlikte, aile iş birliğine büyük önem verilmekte, velilerimizle sürekli bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Sınıf Rehber Öğretmenliği ile İlgili Danışmanlık,
 • Öğretmen-Öğrenci İletişimini Güçlendirme Çalışmaları,
 • Bilgilendirme Konferansları,
 • İhtiyaç Duyulan Konularda Grup Çalışmaları ve/veya Seminer Düzenlenmesi,
 • Bilgilendirici Bülten-Broşür-Yazı Hazırlanması,
 • Işık Eğitim Akademisi Çalışmaları.

ZÜMRELER İLE ORTAK ÇALIŞMALAR

 • Değerler Eğitimi,
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri,
 • Okulun Katıldığı Uluslararası Projelere Destek,
 • CIS (Uluslararası Okullar Birliği) Akreditasyon Süreci Çalışmaları.

Eğitim ve öğretimin etkin şekilde yürütülmesinde, öğrenci-veli-okul üçgeninde sürekli gelişim ve daima daha iyiye ulaşmak için, iş birliğinin oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Eğitim öğretimin karşılıklı güven ve paylaşım içinde sürdürülmesini hedefleyen Rehberlik Hizmetleri Servisi’nde üç rehber öğretmeni görev yapmaktadır. Gereksinim duyduğunuz konularda randevu alarak görüşme yapabilirsiniz.