Akademik Birimler Işık Lisesi

İngilizce

Yabancı ve Türk öğretmenlerden oluşan Yabancı Diller Bölümü'nün amaçları, hazırlık sınıfında öğrencileri yoğun bir program ile okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinde CEFR B1+ seviyesine ulaştırmak ve lise programını izleyebilecek seviyeye getirmektir.

Lisede ise amacımız edebiyat aracılığıyla, öğrencilerimize dünya kültürlerinden seçilmiş orijinal edebi eserleri okuyabilecek ve yorumlayabilecek beceriler kazandırmak; 'Intercultural Communicative Competence' yani kültürlerarası iletişimsel yetkinliğe erişmelerini sağlamaktır. Essay writing (fikir yazısı) çalışmalarıyla yazma becerilerini pekiştirmek de diğer önemli hedefimizdir.Hedeflenen düzey CEFR C1-C2'dir.

TOEFL Hazırlık  Programı

Akademik çalışmalarımızın hedeflerinden biri de uluslararası bir sınav olan TOEFL IBT sınavına öğrencilerimizi hazırlamaktır. TOEFL sınavında istenilen barajı aşmak (80/120), öğrencilerimizin yurtdışındaki üniversitelere yerleştirilmelerine yardımcı olduğu gibi, yurtiçindeki üniversitelerin de hazırlık sınıflarını atlamalarını sağladığından, C1-C2 düzeyindeki bu sınava hazırlık programı akademik çalışmalarımızın önemli hedeflerinden biridir.

Öğrencilerimizin başarılarına duyurular  bölümünden  ulaşılabilir.

Almanca- Fransızca-İspanyolca 

İkinci yabancı dil Almanca , Fransızca ve İspanyolca'da  hedefimiz, lise eğitimi sonunda  CEFR A2-B1  seviyesine ulaşmaktır. Bu hedeflere ulaşmada Almanca'da Goethe Zertifikat- Fit in Deutsch, Fransızca'da Delf ve İspanyolca'da Dele sertifika sınavlarına yönelik çalışmalar yapılır ve öğrencilerimizin bu sınava girmeleri sağlanır. Öğrencilerimizin başarılarına duyurular bölümünden  ulaşılabilir.

Matematik Bilimi insan zekâsının toplum için yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Matematik; insanın doğayla olan ilişkilerini denetleyebilmesi, düşünmesi, gerçeği görmesi demektir. İnsana analiz ve sentez yapabilme gücü verir, kısaca hayat matematiktir. Bizler de Matematik Bölümü öğretmenleri olarak:

Öğrencilerimizin;

 • Özgün düşünebilme ve araştırabilmelerine
 • Teoriler üretebilmelerine
 • Çözüm yöntemlerini paylaşabilmelerine
 • Hedefe yönelik çalışma alışkanlıkları ve sorular üzerinde yoğunlaşabilmelerine
 • Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme alışkanlığı geliştirebilmelerine
 • Sonuca giden en kısa ve doğru yolu bulabilmelerine
 • Bilim alanındaki gelişmeleri kabule hazır olmalarına


yardımcı oluyoruz, yol gösteriyoruz. Bu analitik süreçte en önemli unsur tabi ki öğrencidir. Amaç haline getirdiğimiz bu becerileri öğrencilerimize aktararak onların başarıyı yakalamasını sağlamak öncelikli hedefimizdir. 

Bizler "Başarı, hayatın ta kendisidir" felsefesine inanarak öğrencilerimizi MEB müfredatının yanı sıra üniversite sınavlarına tam yeterlilik düzeyinde hazırlamayı hedefledik. Ders saatlerinde verilen konu anlatımının, sunumların haricinde birebir çalışmalar, haftalık konu tarama testleri, her ay uygulanacak deneme sınavları ve tüm bu aşamalardan sonra öğrencinin başarı grafiğinin çıkarılarak geribildirim çalışmalarıyla eksik konularının yeniden taranması uygulamaları yapılmaktadır. Amacımız matematiği iyi bilen bireylerin yanı sıra düşünen, sorgulayan ve de ulaştığı sonuçları tartabilen bireyler yaratmaktır. Öğrencilerimizin gerek üniversiteyi kazanma yüzdeleri, gerek katıldıkları forumlardaki başarıları da doğru yolda ilerlediğimizin somut göstergesidir.

FMV Işık Lisesinin temel hedefi çağdaş dünyanın ileri teknolojisini kullanabilen Atatürk İlkeleri'ne bağlı, laik ve katılımcı, araştırmacı, objektif, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek ve savunan, yaşadıkları çevrenin farkına varan öğrenciler yetiştirmektir.

Bölümümüzce Okutulan Dersler;

Lise fizik, kimya, biyoloji ve sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersleridir. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren de İleri Düzey Yerleştirme (Advanced Placement / AP) programı uygulanacaktır.

Fen Öğretimindeki Temel Hedeflerimiz;

Öğrencilerimizin fen derslerinde analitik düşünmeyi, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeyi, yaşadıklarını yorumlayabilmeyi ve çevrelerindeki olayları gözlemlemeyi öğretmek amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimizin gözlem yapmaktan deney çalışmaları ve  proje üretmelerine kadar geniş bir öğrenme alanında bilimsel süreçlere aktif olarak katılmaları amaçlanır.

Bireysel farklılıkları gözetilerek, bütün öğrencilerimizin Fen Bilimleri dersi bilgi birikimi yüksek olarak yetişmesi temel hedefimizdir.

Laboratuvar Çalışmaları

 Tüm laboratuvarlarımız ilgili branşlarda her türlü deney ve çalışmayı yapabilecek donanıma ,gerekli alt yapı ve güvenlik koşullarına sahip olarak Avrupa ve Dünya standartlarına uygun olarak yenilenmiştir.

Deneysel çalışmalarla desteklenmesi amacıyla dersler, haftalık program dahilinde laboratuvarda işlenmektedir.

Öğretim Uygulamalarımız

 Ders konuları ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez, analiz ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenmektedir.

Öğrencilerimizle ders dışı saatlerde birebir ilgilenilmektedir. Ders bazında ve davranış biçimlerindeki kişisel gelişimleri gözlemlenmektedir.

Derslerde işlenen konular laboratuvar ortamında; grup ve bireysel deneyler, interaktif sunumlar ve Internet ortamının desteği ile pekiştirilmektedir.

 MEB'in öngördüğü müfredat programıyla birlikte 12.Sınıfların YGS ve LYS çalışmaları da yürütülmektedir.Konuların pekiştirilmesi ve test çözme hızının artırılması için öğrenciler yoğun olarak desteklenmektedir.

Öğrencilerimiz konu kavrama sınavları ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksiklikleri giderilmektedir.

Fen Bölümü kapsamında açılan Kulüp programı, öğretmenlerin rehberliği ve gözetiminde proje çalışmalarını kapsamaktadır.Öğrencilerimizin geliştirdikleri projeler; her yıl TÜBİTAK  gibi ulusal ve uluslararası bir çok proje yarışmalarına katılmaktadır.

Çağımız; eleştirel düşünebilen, iletişim ve iş birliği kurup geliştirebilen, yaratıcı ve girişimci bireylere ihtiyaç duyar. Bu da ancak etkili bir ana dil eğitimiyle gerçekleştirilebilir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak bizler, bu bilinçle çalışmalarımızı okulumuzun en önemli yol gösterici ilkesi "önce iyi insan yetiştirmek" amacına uygun ve eğitimde mükemmelliğe önem vererek planlarız.

FMV Özel Işık Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak amaçlarımız ve hedeflerimiz;

 • Ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimseyen ve bunları içselleştirerek davranış haline getiren,
 • Duygu ve düşüncelerini açık, akıcı, doğru bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen,
 • Türk ve dünya edebiyatını tanıyıp takip edebilen,
 • Edebi eleştiri yapabilen, bu sayede kendi tarzını oluşturan,
 • Kişisel farklılıklarını göz önünde bulundurarak özel yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfeden,
 • Tiyatro, sinema vb. sahne sanatlarının bilinçli takipçileri olan,
 • Bilimsel yöntemleri kullanma becerisi geliştiren,
 • İnsan haklarına bağlı, okuyan, sorgulayan, araştıran, analitik düşünen,
 • Çevresine ve toplumuna duyarlı,
 • Bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde olan, bu farklılıklara saygılı ve farklılıklarla birlikte yaşamayı bilinç düzeyine çıkaran,
 • İçinde yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı ve hatta onun da üzerine çıkarmayı hedef edinen,
 • Laik, demokrat ve Atatürkçü gençler yetiştirmektir.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda, derslerimizde teknolojinin günlük yaşantımızdaki yerine de dikkat çekilerek teknoloji ile çağdaş yaşamın birlikteliği konusunda öğrencinin bilinçlenmesi sağlanmaktadır.

Bölümümüz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ulusal müfredatı esas alır. Buna ek olarak öğretmenlerimiz; her sınıf düzeyinde yaptığı okuma kitapları seçimleriyle, hazırladıkları ders föyleriyle, alanında uzman kişilerden aldığı hizmet içi eğitimlerden edindiği çağdaş ders işleme yöntemleriyle ana dil eğitimini zenginleştirip daha verimli hale getirmektedir. Özellikle edebi eser okuma, anlama ve inceleme aşamaları; öğrencilerin etkin olduğu, araştırma yaptığı, grubuyla ve öğretmeniyle iş birliği içinde olduğu, öğrenci merkezli çalışmalarla gerçekleştirilir. Bu sayede öğrencilerimiz ulusal sınavlarda başarılı olacakları yeterlilikleri kazanmanın yanında bireysel becerilerini de geliştirme fırsatı bulurlar.

Bölümümüz, her yıl tören ve anma programlarının yanında geleneksel olarak 11. sınıf düzeyinde bir şiir dinletisi ile tüm özel okullar ve devlet okullarının hem öğrenci hem de öğretmenlerinin katılımına açık Kültür ve Edebiyat Sempozyumu düzenler. Ayrıca her sınıf düzeyindeki öğrencilerimiz o yıl eserini inceledikleri en az bir yazar, şair, eleştirmen ya da çevirmenle buluşarak söyleşi ya da atölye çalışması yapar. Planlanan tüm etkinliklerle öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alabilecek yeterliliğe kavuşması, ulusal ve uluslararası toplumsal sorunlara farkındalık geliştirerek çözümler üretmesi amaçlanır.


Uygulamalı Dersler Bölümü olarak; öğrencilerimize Bilişsel gelişimle birlikte sosyal psikomotor ve kültürel olarak "Bu Okul Önce iyi insan yetiştirir" sloganı ile en iyi ve en modern eğitim olanaklarını sunmayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinde aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.


Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde,
Beden Eğtimi ve Spor Derslerimizin temel amacı öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını geliştirmek, dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, kendisine güven duyma, arkadaşları arasında işbirliği sağlama ve becerilerini ortaya koyma özellikleri kazandırmaktır.

Görsel Sanatlar Derslerinde,
Görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinde öğrencilerimiz kendilerini sanat yoluyla ifade ederler. Teknoloji tasarım derslerinde öğrencilerimiz araştırma, proje tasarlama ve uygun materyal seçimiyle yaratıcı çalışmalar yaparlar. Aynı zamanda birey olarak çevre, doğa ve endüstriyel gelişmelerin farkında olmaları sağlanır. Derslerimizde seramik uygulamalarına da yer verilmektedir. Öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde Türk ve dünya sanatından örnekleri inceleyerek eserleri tanıma ve yorumlama becerisi edinirler. Pastel, guaj boya, tuval üzerine akrilik çalışmaların yanı sıra baskı teknikleri, ebru çalışmaları ve atık materyallerle üç boyutlu tasarımlar yaparlar. Eğitim–öğretim döneminde düzenlenen sanat ve kültür gezileri ile farklı sanat dallarını ve sanatçılarını tanıma imkanı yakalarlar. Öğrencilerimizin yıl içerisinde yaş ve seviyelerine uygun olan yarışmalara katılmasına destek verilir.

Müzik Derslerinde,
Bu dalda yetenekli öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanır. Derslerimizde tüm öğrencilerimize Türk ve Batı müziği kültürü kazandırılmaya çalışılır. Yetenekli öğrencilerimizden piyano, org, gitar, bas gitar, klarnet, bateri, perküsyon, vokal ve keman aletlerini çalanlarla okul orkestrası oluşturulur. Bu çalışmalar her yıl törenlerde ve yılsonu konserlerinde öğrencilerimize ve velilerimize sergilenir. Öğrencilerimiz duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanarak, müzikle ilgili etkinliklere katılmaktan zevk alır, sesini doğru ve etkili kullanır, müzik dağarcığını çalarak ve söyleyerek geliştirir.
Uygulamalı Dersler Bölümü-Sosyal Etkinlik Kulüpleri,
Uygulamalı Dersler Bölümü bünyesinde bulunan, Sosyal Etkinlik Kulüplerimizde, öğrencilerimiz arkadaşları ile işbirliği ve yardımlaşmayı geliştirip yeteneklerini ortaya koyarak, kendilerine olan güven duygusunu kazanırlar, fiziksel ve sanatsal becerilerini geliştirirler. Kulüplerimiz; 
Futbol Kulübü 
Basketbol Kulübü
Sivil Savunma İlkyardım Trafik ve Voleybol Kulübü
Masa Tenisi Kulübü
Tenis Kulübü
Modern Dans Kulübü
Mindfulness &Yoga
Satranç Kulübü
Resim Kulübü
Müzik Kulübü
Seramik Kulübü

İnsan, sorgular. Yeryüzü şekillerini, dağların, ovaların, vadilerin, platoların özelliklerini öğrenir ve sorgular. İklimi, bitki örtüsünü, toprağı sorgular. Bütün bu doğal olayların kendisine olan etkilerini sorgular. Bu sorgulamasını yaparken insan, kendisini bu olayların içinde bulunduğu halkanın merkezine değil çevresine koymasını bilir. Bizler, doğanın kendisiyiz.

İnsan, sorgular. Ortaya çıkışından bu güne, yaşadığı gezegende gelişen, kendisinin yol açtığı olayları sorgular. Bu olayların ortaya çıkmasında etkenlerin farkına varır. Bu etkenlerin sonuçlarını analiz eder. Olası gelişmeleri, geçmiş tecrübelerden yola çıkarak değerlendirip, kendisine bir yol haritası çıkartmasını bilir. Bizler, geçmişin kendisiyiz.

İnsan, sorgular. Varlığı, bilgiyi, gerçeği ve güzelliği sorgular. Bildiğini nasıl bildiğini, bilginin kökeni ve sınırlarını sorgular. Zaman ve mekân arasında ne tür bir bağ olduğunu, hatta bu bağın olup olmadığını sorgular. Antik Yunan, Hint, Batı filozoflarının bu sorgulama yöntemlerini bilerek kendi yorumunu yapmasını bilir. Bizler, düşüncenin kendisiyiz.

İnsan, sorgular. Kendi hayatının amacını, akıl ve irade sahibi birey olarak özgürlüklerini ve sorumluluklarını sorgular. Aynı zamanda insana, düşünceye, hürriyete, ahlaki olana, kültürel mirasa saygı duyması gerektiğini bilir. Bizler, inancın kendisiyiz.

FMV Özel Işık Lisesi, sosyal bilimler derslerinin amacı, bütün bu değerlerin bilincinde, sorgulayan, sebep sonuç ilişkisi kurabilen, kendi barışını sağlayarak dünya barışının sağlanacağı ilkesini benimsemiş saygın bireyler olma yollarının kazandırıldığı bir ortam oluşturmaktır.

Bizler, insanın kendisiyiz.