Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

AMAÇ VE İLKELERİMİZ

Öğrencilerimizi daha iyi tanımak, doğru yönlendirebilmek, yaşanılan sorunlara ortak çözümler bulmak ve uygulamak, başka bir deyişle kendini gerçekleştirme amacıyla çıktığı bu yolda öğrencimizi desteklemek ve ona yardımcı olmak en önemli hedefimizdir.

Bu anlayışla gerçekleştirmeye çalıştığımız amaç ve ilkelerimiz şunlardır;

Amaçlarımız;

 • Kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyan,

 • Bunları göz önünde bulundurarak hayatını yönlendirebilen,

 • Kendisi ile barışık, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen,

 • Kendisinden ya da çevresinden kaynaklanan sorunların farkında olan, bu sorunlara etkin çözüm yolları üretebilen ve kendine en uygun olanı özgür iradesi ile seçebilen,

 • Kendini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış, "SAĞLIKLI VE MUTLU" bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

İlkelerimiz:

 • Gizlilik

 • Saygı

 • Objektiflik

 • Koşulsuz Kabul

 • Gönüllülük

ÇALIŞMALARIMIZ

Çalışmalarımız eğitim-öğretim yılı başında, öğrencilerimizin gelişim düzeylerine ve gereksinimlerine uygun yapılan planlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Yapılan bu çalışmaları üç başlık altında toplayabiliriz;

Bireysel Çalışmalar

 • Akademik başarı/öğrenme/okula uyum ile ilgili yapılan bireysel görüşmeler

 • Sosyal uyum

 • Davranış sorunları ve olumlu davranış geliştirme çalışmaları

 • Sınav kaygısı

 • Öfke kontrolü/problem-çatışma çözme becerisi kazandırma

Sınıf ve Grup Çalışmaları

 • Sosyal beceri kazandırma grup çalışmaları

 • Atılganlık Eğitimi

 • Duyguları Tanıma Çalışmaları

 • Sınav kaygısı sağaltımı grup çalışmaları

 • Cinsel Sağlık Eğitimi

 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

 • Zorbalık ve Başa Çıkma Yolları

 • Dikkat Geliştirme Çalışmaları

 • Etkili İletişim Grup Çalışmaları

 • Akademik Başarıda Motivasyon Artışına Yönelik Grup Çalışmaları

 • Meslek Tanıtım Günleri

Veli'ye Yönelik;

 • Bireysel görüşmeler

 • Eğitici seminerler

 • Anne-Baba Okulu çalışmaları

 • Bültenler