Işık İlkokulu - Ortaokulu

Nişantaşı Yerleşkemizde 2 kapalı spor salonu, 1 jimnastik-bale salonu, 2 fen ve teknoloji laboratuvarı, 1 matematik laboratuvarı, 2 bilişim teknolojileri laboratuvarı, 1 maker laboratuvarı, 1 seramik atölyesi, 2 resim atölyesi, 2 müzik dersliği, 5 enstrüman dersliği, 3 yabancı dil dersliği, 2 teras halı saha, 40.000’den fazla kitap, 3.000’den fazla kitap dışı materyal, 100 süreli yayın ve Brittanica Online Tumble Books Ebscohost aboneliğiyle donatılmış bir kütüphane, Muvaffak Benderli Konferans Salonu (450 kişi kapasiteli), Sacit Öncel Konferans Salonu (100 kişi kapasiteli), yemekhane ve kantin bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz bir doktor ve iki hemşirenin görev yaptığı revirden yararlanmaktadır. Tüm sınıflar çağın son teknolojisi etkileşimli ekranlar ve modern eğitim araçları ile donatılmıştır. Öğrencilerimizin sosyal gelişimlerinin yanı sıra akademik gelişimine hassasiyetle yaklaşan okulumuz, mesleki anlamda güçlü donanıma sahip deneyimli öğretmenler ile zenginleştirilmiş bir akademik program uygulamaktadır. Bu program çerçevesinde öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak bireyin içinde var olan potansiyeli ortaya çıkarabilmesini ve en üst düzeye getirebilmesini destekleyen bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Derslerde öğrencilerimizin öğrenmenin analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarına erişmesini sağlayacak, ihtiyaçlarına yanıt verecek, yaşamsal beceriler kazandıracak ve yaratıcılıklarını geliştirecek içerikler kullanılmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerinden yola çıkarak karmaşık problemlere çözüm üretebilmesi, var olan bilgiyi dönüştürebilmesi, farklı bakış açıları geliştirebilmesi, farkındalığının yükselmesi için çalışmalar yapılmaktadır. MEB müfredatının yanı sıra ilkokulda PYP, ortaokulda zenginleştirilmiş nitelikli bir müfredat takip edilmektedir. Atatürk ilke ve devrimleri ışığında bilişsel olarak esnek, bilimsel düşünme becerilerine sahip, iletişim becerileri gelişmiş, farklı kültürlerle işbirliği geliştirebilen, müzakere edebilen, etik ve sorumlu dijital vatandaş davranışları sergileyen, akademik donanımı güçlü güçlü bireyler yetiştirerek onları bir üst eğitim ve öğretime hazırlamak temel hedeftir.

Etkinlik Takvimi

23 Temmuz Etkinlikleri

Bugüne ait herhangi bir etkinlik bulunmamaktadır.