Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Anaokulu rehberlik birimi önleyici ve destekleyici rehberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerin eğitimsel, sosyal ve duygusal kapasitelerini geliştirmelerine, yaşadıkları zorluklara çözüm yolları bulmalarına, kendilerine yeter duruma gelmelerine yardımcı olmak amacıyla izleme ve destekleme çalışmaları yapılmaktadır.   

Anaokulu Rehberlik Birimi çalışmalarını öğrencilere ve velilere yönelik olarak gerçekleştirir.

  • Öğrencilerin okula başlangıç ve uyum döneminde destek olur.
  • Yıl içerisinde gelişim alanlarını değerlendirmek ve eğitim sürecini yönlendirebilmek amacıyla çeşitli  objektif test ve envanterler uygular. (Bracken Temel Kavram Testi, Frostig Görsel Algı Testi, TIMI Çoklu Zeka Testi, Okul Olgunluğu Envanteri, Bender Gestalt Testi, Koppitz İnsan Çizimi Testi vb.)  
  • Hem öğrenciler hem veliler için bireysel danışmanlık hizmeti verir. Uygulanan test ve envanterlerin sonuçlarını öğretmenler ve ailelerle paylaşır, gerekli yönlendirmelerde bulunur. Güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olur.  
  • Ailelere yönelik eğitim, seminer vb. düzenler.
  • Bülten ve pano çalışmaları hazırlar.