Uluslararası Bakalorya / IB

GENÇLERİ OKULUN ÖTESİNDEKİ YAŞAMA HAZIRLAMAK

FMV Işık Okulları geçmişten günümüze eğitim alanında attığı her adımda, yaptığı her yatırımda, felsefesini ve temel prensiplerini belirlerken daima öncü ve ileriye yönelik, yenilikçi, gelişime açık bir yapılanma modeli içinde olmuştur. FMV Işık Okulları eğitim alanında pek çok "ilk"i hayata geçirmiş ve geçirmeye devam eden bir kurumdur. Cumhuriyetin ilanı ile ilk kez hazırlık sınıflarından itibaren yabancı dil öğreten, henüz resmi okullarda uygulanmadan Arapça ve Farsçayı programdan çıkarıp yerine felsefe, sosyoloji, mantık, ticaret gibi dersleri koyan, ilk defa cinsiyet farkı gözetmeden karma eğitim yapan FMV Işık Okulları, Socrates- Comenius programını Türkiye'ye ilk olarak getiren okullardan biri olma özelliğini de taşımaktadır.

FMV Işık Okulları eğitim sektöründe 133 yıllık deneyimi ile gelecekteki eğitim ihtiyaçlarını ve yeni eğitim yönelimlerini de saptayıp yapılanmasını bu doğrultuda sürdürmektedir. Eğitim faaliyetlerini sadece ulusal platformda düşünmeyip uluslararası eğitim dünyasını da izleyerek uluslararası eğitim programlarını takip etmekte, bu programlarla paydaş olabileceği organizasyonlara katılım göstermektedir. Uluslararası eğitim programlarına katılım sürecinde okullar dış merciler tarafından çok ciddi denetim süreçlerinden geçirilir. Bu sayede okulun, kendisini dünyadaki benzer okullarla karşılaştırmasına, küresel bağlamda kendini sınamasına olanak verilmektedir.

FMV Özel Erenköy Işık Liseleri ilk olarak Ağustos 2012 ve ikinci kez 2019 tarihinde Uluslararası Okullar Birliği (CIS - Council Of International Schools) tarafından akredite edilerek dünya standartlarında eğitim verdiğini kanıtlamıştır. Okulumuz uluslararası eğitime entegrasyonun önemli bir adımı olarak gördüğü Uluslararası Bakalorya Diploma Programını (International Baccalaureate Diploma Programme / IBDP) 2014-2015 eğitim öğretim yılında uygulamaya koymuştur. IB Okulu olmaya da CIS üyelik sürecinde olduğu gibi okulun fiziksel koşullarından, uygulanan ders programına kadar birçok başlıkta denetimden geçerek hak kazanmıştır.

İddialı ve dünya çapında prestijli bir akademik program olan IB Diploma Programı, öğrencileri yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlamanın ve üniversite kabullerinde öne çıkarmanın yanı sıra, benzersiz müfredatı ile tüm dünyada araştırmacı, duyarlı, küresel bilince sahip, kültürler arası anlayışa katkıda bulunacak gençler yetiştirmeyi hedefler. IB diploma programı, derinlikli bir eğitim ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Program, dünya genelinden öğrencilerin, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmasını teşvik eder. IB Diploma Programı, tüm bu özelliklerin dışında akademik dürüstlük ilkesi ile çok yönlü, araştırmayı seven, meraklı, yaratıcı, sorumluluk sahibi, her şeyden önemlisi, okuyan-yazan insanlar yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Dünyamız çok hızlı bir dönüşüm ve değişim içerisindeyken bilgiye ulaşılması, üretilmesi, kullanılması ve transfer edilmesine yönelik her alanda hızlı değişimler yaşanmaktadır. Küreselleşme ve bilgi toplumu kapsamında değişen değerlerle IB Diploma Programının temelinde yer alan öğrenen profili de değişmektedir. Tüm bu hızlı değişimlere hazırlıklı olmak ve ayak uydurmak için biz eğitimciler olarak birikimlerimizi ve deneyimlerimizi öğrencilerimizin geleceği ve başarısı için kullanırken öğrencilerimizin de düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiyi yaratıcı bir şekilde kullanabilen, bilgi çağı kimliğine uygun, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kendini tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

Sevilay EROĞLU

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi - Işık Fen Lisesi Müdürü