Öğrenen Profili

Tüm IB programlarının amacı; uluslararası bilince sahip, insanlığın ortak vicdanının ve dünyayı korumadaki ortak sorumluluğun bilincinde, daha iyi ve barış dolu bir dünya yaratma çabasında olan bireyler yetiştirmektir. IB tüm öğrenci ve öğretmenleri "öğrenenler" olarak tanımlar. Bizler de IB öğrenenleri olarak şu özelliklere sahip olmak için çalışırız: 

Soran: Merakımızı besleriz, araştırma ve sorgulama becerilerimizi geliştiririz. Hem bağımsız olarak hem de iş birliği yaparak öğrenmeyi biliriz. Öğrenmekten heyecan duyarız ve öğrenme aşkımızı ömür boyu sürdürürüz. 

Bilgili: Kavramsal anlayışı geliştirir ve kullanırız, farklı disiplinlerde bilgiyi keşfederiz. Yerel ve evrensel önemi olan konular ve fikirlerle yakından ilgileniriz.

Düşünen: Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlara sorumluluk bilinciyle yaklaşmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Mantıklı ve etik kararlar vermek için girişimde bulunuruz. 

İletişim Kuran: Kendimizi birden fazla dilde ve birçok şekilde özgüven ve yaratıcılıkla ifade ederiz. Aktif olarak işbirliği yapar, diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleriz.

İlkeli: Doğruluk, dürüstlük ve adalet duyguları ile sağlam adımlar atarız. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygı gösteririz. Kendi davranışlarımızın ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstleniriz. 

Açık görüşlü: Hem kendi kültürümüzü ve tarihimizi hem de başka toplumların değer ve geleneklerini eleştirel bir gözle takdir ederiz. Farklı bakış açılarını araştırır ve değerlendiririz. Deneyimlerimizin bizi geliştirmesine açığız. 

Duyarlı: Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Toplum hizmetini önemser, başkalarının yaşamlarında ve dünyamızda olumlu bir fark yaratmaya çalışırız. 

Risk alan: Belirsizliklere sağduyu ve kararlılıkla yaklaşırız. Yeni fikirleri ve stratejileri keşfetmek için bağımsız olduğu kadar işbirliği içinde de çalışırız. Zorluklarla mücadele etmek ve değişimlere ayak uydurmak için gerekli donanım ve güce sahibiz. 

Dengeli: Kendimizin ve başkalarının iyiliğini sağlamak için farklı yönlerimizi - düşünsel, bedensel ve duygusal- dengelemenin önemini biliriz. Diğer insanlarla ve dünyayla olan bağlılık ve bağımlılığımızın farkındayız.

Yansıtan: Kendi düşüncelerimiz, deneyimlerimiz ve dünya üzerine kapsamlı düşünürüz. Kişisel gelişimimizi ve öğrenimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve zayıf yönlerimizi anlamaya çalışırız.