FMV ERENKÖY IŞIK LİSESİ – FEN LİSESİ

 2020-2021 EĞITIM – ÖĞRETIM YILI  SOSYAL ETKİNLİKLER VE KULÜP ÇALIŞMALARI

Sosyal etkinlik çalışmaları, ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyal beceriler edinmelerine, hedeflerini belirleyip yeteneklerini geliştirme imkânları sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin, sosyal sorumluluk projeleriyle de kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.

Sosyal Etkinlik Kulüpleri

Instagram: @erenkoyisikeyp

Kulüp kontenjanı: 15 öğrenci

EYP, gençlerde bağımsız düşünmeyi ve sosyo-politik girişimi teşvik eder ve önemli sosyal ve mesleki becerilerin öğrenilmesini kolaylaştırır. Açılışından bu yana,  on binlerce genç, bölgesel, ulusal ve uluslararası oturumlarda yer almıştır.

FMV Erenköy Işık Lisesi ve Fen Lisesi olarak EYP (AGP) kulübünü kurmaktaki amacımız;

 • Öğrencilerimize uluslararası anlayış kazandırmak,
 • Kültürlerarası diyaloğu geliştirmek,
 • Avrupa vatandaşlığını teşvik etmek ve gençlerin Avrupa siyasetinde yer almalarını sağlamak,
 • Kişisel becerilerinin gelişmesini sağlayarak topluluk önünde kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirmektir.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • EYP Türkiye Derneği’nin düzenlediği ulusal ve uluslararası konferanslarına, ulusal seçim konferanslarına katılmak,
 • EYP Türkiye Derneği’nin düzenlediği eğitimlere katılmak ve bu eğitimlere ev sahipliği yapmak
 • İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı ulusal ve uluslararası çevrim içi konferanslarda etkin rol almak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Kulübümüzün amaçları doğrultusunda gençlerin çevreye daha duyarlı olmasına, kültürlerarası diyaloğu geliştirmesine, güncel siyaset ve Avrupa Birliği siyasetleri hakkında bilgi sahibi olmasına yönelik hazırlayacağımız kısa film ya da videoları instagram hesabımızdan paylaşmayı planlıyoruz. Böylece gençlerin daha duyarlı, sosyal hayatta daha katılımcı, bilinçli, topluluk önünde etkin olabilen bireyler olması yönünde örnekler oluşturmak istiyoruz.

Kulüp kontenjanı: 13 öğrenci

Basın ve Yayın Kulübü yazan, çizen, okuyan, okuduğunu aktarabilen, düşünen, tasarım yapabilen ve bunları arkadaşlarıyla özgürce paylaşabilen öğrencilerden oluşmaktadır. Okulumuz senede 1 tane olmak üzere "Köşk" isimli dergiyi yayımlamaktadır. Derginin oluşum sürecinde öğrenciler, yazıların oluşturulma ve toplanmasında, değerlendirilmesinde, düzeltmelerin yapılmasında ve derginin tasarım kısmında aktif olarak görev almaktadır. Kulübümüz, “Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında yayımlanan Köşk dergilerinden örnekleri Suadiye Huzurevi sakinleriyle paylaşmaktadır.

Kulübün Amacı:

 • Okuyan ve okuduğunu aktarabilen öğrencileri Köşk dergisi etrafında bir araya toplamak.
 • Öğrenci yazılarından ve çizimlerinden oluşan bir okul dergisi yayımlamak.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • Öğrenci yazılarını bir araya getirmek.
 • Yazılarla örtüşen çizimleri bir araya getirmek.
 • Dergiyi tasarlamak.
 • Köşk dergisini çıkartmak.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Çıkartılan dergiyi Suadiye Huzurevi sakinleriyle paylaşmak.

Kulüp kontenjanı: 8 öğrenci

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi Bilim Teknoloji ve Proje Kulübünün amacı öncelikle öğrencilerimizde merak uyandırmak, yaşadığı çevrenin çeşitliliğinin farkına varmasını sağlamak ve gözlem yeteneği kazandırmaktır.Öğrenciler kulüpte öğrendiği bilgileri hayatla ilişkilendirebilmekte ve bilimsel metodları kullanarak araştırma,sorgulama becerileri edinebilmektedir.

Kulüp öğrencileri edindiği bu nitelikler doğrultusunda ilgi duyduğu konular üzerinde araştırma yaparak veri toplamakta, verileri analiz ederek sonuçlarını değerlendirip hazırladıkları   bilimsel proje ile düzenlenen çeşitli yarışmalara katılım sağlamaktadırlar.

Kulübün Amacı:

 • Araştıran, eleştirel düşünen, iş birliği yapan, etkili iletişim becerisine sahip, problem çözen, sorgulayan, üreten, hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler olmalarını sağlamak,
 • Tüm canlılarla paylaştığımız bu dünyada alması gereken sorumlulukların bilincinde, doğaya ve canlılara saygılı, dünya sorunlarına bütünsel bakabilen dünya vatandaşları olmalarını sağlamak,
 • Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar, projeler, buluşlar yapmaya istek duymalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin yaptıkları projeler ile yarışmalara katılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • Bilimsel araştırma projelerinin hazırlanma süreçleri ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek.
 • Öğrencileri eğitimi online devam etmesi durumunda dahi evde yapmaya uygun projeler yapmaya teşvik etmek ve projelerinde rehberlik etmek.
 • Çevreci bir eylem olarak yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretimi, satışı, elde edilen gelir ile bir sosyal yardım platformuna yardımda bulunmak.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Covid-19 salgınıyla beraber ortaya çıkan tek kullanımlık maskelerin yarattığı çevre kirliliğini problemine bir çözüm olarak pek çok bilimsel çalışma ile koruyuculuğu onaylanmış ev yapımı kumaş maskeler hazırlayarak, bunları okul toplumumuz ile paylaşmak,
 • Maskelerin üzerine yazmayı planladığımız Covid-19’un bulaşmasını engelleyici önlemler ile toplumda salgın hastalıklardan korunma bilincini yaymak,
 • Bu maskelerin okulumuzda öğretmen, öğrenci ve velilere satışıyla elde edilen gelirle bir yardım kuruluşuna bağışta bulunmak.

Kulüp kontenjanı: 9 öğrenci (5’den az olmamalı)

CERN Liseler için Demet Hattı (BL4S) yarışmasına her yaştan öğrenci katılabilir (ve sertifika alır). Ancak yarışmanın kazanılması durumunda, 16 yaşından küçük öğrenciler, deney çalışmaları için bilim merkezine  (CERN’de veya DESY’de) yapılacak ziyarete dahil olamaz.

Kulübün Amacı:

 • Parçacık fiziği ve CERN, DESY gibi bilimsel araştırma merkezlerinde bulunan hızlandırıcılar hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Bilimsel araştırma yapmayı, problem çözmeyi, eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi, grup çalışmasını öğrenmek.
 • Uluslararası bir platformda yarışmaya katılmak.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • CERN Beamline for Schools (BL4S-Liseler için Demet Hattı) yarışmasına katılmak için araştırma yapmak ve hızlandırıcıda gerçekleştirilmesi öngürülen bir deney tasarlamak.
 • CERN BL4S yarışması için tasarlanan deney için bilimsel öneri hazırlamak.
 • CERN BL4S yarışması için 1 dakikalık video hazırlamak.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Covid-19 salgınıyla beraber ortaya çıkan tek kullanımlık maskelerin yarattığı çevre kirliliğini problemine bir çözüm olarak pek çok bilimsel çalışma ile koruyuculuğu onaylanmış ev yapımı kumaş maskeler hazırlayarak, bunları okul toplumumuz ile paylaşmak,
 • Maskelerin üzerine yazmayı planladığımız Covid-19’un bulaşmasını engelleyici önlemler ile toplumda salgın hastalıklardan korunma bilincini yaymak,
 • Bu maskelerin okulumuzda öğretmen, öğrenci ve velilere satışıyla elde edilen gelirle bir yardım kuruluşuna bağışta bulunmak.

Kulüp kontenjanı: 8 öğrenci

Kulübün Amacı:

 • Öğrencilerimizdeki sözlü anlatım gücünü ve yaratıcı yazarlık yönünü geliştirmek
 • Öğrencilerimizin topluluk önünde kendilerini doğru ve etkili ifade edebilmelerini sağlamak, ikna kabiliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak
 • Doğaçlama çalışmaları ile öğrencilerimizde beden ve mekan farkındalığı geliştirmek, karar verme yetilerini güçlendirmek
 • Yapılacak araştırma çalışmalarıyla masal türünün gelişimi ve örnekleri hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmek

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • Türk ve dünya edebiyatından masallar seçerek analiz etmek, onları günümüze uyarlayarak yeniden şekillendirmek ve bir masal dinletisi düzenlemek
 • Dijital masal ve hikâyeler hazırlamak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Tüm okul toplumunda farkındalık oluşturması amaçlanan bir konuda masal dinletisi düzenlemek
 • Anaokulu öğrencileri için her ay belirlenecek bir değer üzerine dijital hikâyeler hazırlamak

Instagram: @flare_robotics

Kulüp kontenjanı: 15 öğrenci

Flare Robotik kulübünde öğrenciler mekanik, elektronik, programlama alanlarının yanı sıra halkla ilişkiler, tasarım ve iletişim alanlarında da çalışmalar gerçekleştirirler. Kulüpteki öğrenciler bir takım oluşturur, her üyenin takımda bir rolü bir yeri vardır. Bundan dolayı üyeler takım halinde çalışmayı öğrenir. Yıl içinde birçok yarışmaya katılım sağlanır ve bunların başında FRC(FIRST Robotics Competition) ve VRC(VEX Robotics Competition) vardır. Bu iki büyük ve heyecanlı yarışma da takımlardan farklı becerilere sahip olmalarını, farklı görevleri yerine getirmelerini ister. Bu gereksinimler doğrultusunda takım üyeleri ilk yardım, iş güvenliği gibi konularda da bilgi sahibi olurlar. Ayrıca bu yarışmalar; takımların çevreye karşı saygılı olmalarını, bilgiyi yayma doğrultusunda çalışmalar yapmalarını ister. Bu amaçları karşılamak için kulübümüz; çöp toplama, ağaç dikme, daha önce robot görmemiş meraklı küçüklere programlama- robotik eğitimleri verme gibi birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirir.

Kulübün Amacı:

 • Öğrencilerin çok alt dalı olan bu kulüpte(mekanik-elektronik-yazılım-grafik tasarım-hakla ilişkiler) kendini geliştirmeyi istediği alanı bulup diğer alanlarda da faaliyet göstererek takım çalışması yapması amaçlanır.
 • Seçildiği alt dal ne olursa olsun kendini uluslararası ve ulusal turnuvalarda ifade etmesi amaçlanır.
 • Kulüp içinde yapılan tüm çalışmaların topluma faydasını gözetmesi amaçlanır ve bunları sosyal etkinliklerde göstermesi beklenir.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • FRC Regional ve Off-Season Robotik Turnuvalarına Katılmak
 •  VEX Robotik Turnuvalarına Katılmak
 •  Online Robotik Turnuvalarına Katılmak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Belirlenen bir etkinlik programında “Kodlama-Robotik-Turnuva Paylaşımı Eğitimleri” vermek
 • Çevre temiz sosyal etkinliğine katılmak/düzenlemek
 • Belirlenen bir köy okuluna yardım kampanyası düzenlemek

Instagram: @erenkoyisikdebate

Kulüp kontenjanı: 15 öğrenci

İngilizce Münazara Kulübünde öğrencilerimiz, münazara kurallarını, doğru argüman oluşturmayı ve dünya meseleleri ile medeni platformlarda yaşıtlarıyla fikir alışverişi yaparak doğru şekilde tartışmayı öğrenme ve uygulama imkanı bulmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen toplum önünde konuşma ve münazara turnuvalarına hazırlanmakta ve bu alanlarda temel oluşturan farklı becerileri geliştirme fırsatı yakalamaktadırlar. Çeşitli konular üzerine kritik düşünerek, küresel meseleler, etik değerler ve politika gibi pek çok konu hakkında tartışırlar. Öğrenciler, ESU’nun (English Speaking Union) organize ettiği eğitimlere de katılmaktadır. ESU, 2004 yılından bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinden 10.000 'e yakın öğrenci ile çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’yi temsilen İngilizce Münazara Milli Takımı elemelerini de ESU yapmaktadır. Düzenlenen eğitimlerin amacı, katılımcıların toplum önünde konuşma becerilerini geliştirmektir. Öğretilen beceriler arasında, düşünceleri organize bir şekilde ifade etme, eleştirel düşünme, etkin dinleme ve heyecanı kontrol altına alma sayılabilir.

FMV Erenköy Işık Lisesi Debate Club, kurulduğu 2013 yılından bu yana çeşitli saygın okulların düzenlediği ulusal ve uluslararası münazara turnuvaları ve topluluk önünde konuşma yarışmalarına katılmıştır. Sayılı birincilikler ve dereceler elde edilmiştir. Kulüp öğrencilerimiz takımlar halinde ve bireysel olarak geçirdiğimiz bu dönem içinde çeşitli online turnuva ve yarışmalara katılmışlardır. 

Kulübün Amacı:

 • İngilizce Münazara yeteneğini geliştirmek,
 • Topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmek,
 • Dünya meseleleri ile ilgili fikir beyan etmek ve gündemi takip etmek.
 • Fikir paylaşımında bulunmak ve karşı tarafı konuşarak ikna etmek.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • Online Münazara akademilerine katılmak (yurt içi ve yurt dışı)
 • Online Münazara turnuvalarına katılmak (ulusal ve uluslararası)
 • Public Speaking (Topluluk önünde konuşma) yarışmalarına katılmak (yurt içi ve yurt dışı)

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • FMV Erenköy Işık Ortaokulu JMUN kulübü öğrencilerine eğitim verip münazara turnuvası düzenlemek.
 • FMV Okulları İngilizce Münazara Turnuvasına katılmak.

Instagram: @erenkoyinteract

Kulübün Amacı:

 • Öğrencilerin yakın çevrelerinden başlayarak ülkemizde ve Dünya’nın diğer bölgelerinde yaşayan yardıma ve desteğe muhtaç insanları anlayarak, onlara yardım etmek için harekete geçmelerini sağlamak
 • Toplumsal duyarlılığın yanı sıra çevresel duyarlılığın kazandırılması.
 • Öğrencilerimize bu duyarlılığı kazandırırken onların; liderlik ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerini
 •  Başkalarının haklarına saygı duyulması, bireysel sorumluluk ve ortak çalışmanın değerinin anlaşılması, zamanını ve mali durumları yönlendirebilme gibi konularda da yaşam yeteneklerinin geliştirilmesi
 • Toplumlar arası anlayış, barış ve iyi niyetin gelişmesine yönelik kişisel ve birlikte hareket etme yollarını bulma becerisini kazanmalarını sağlamak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • Yardım kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleri.
 • Yapılması planlanan sosyal destek çalışmalarına mali kaynak sağlamak amacı ile okul içerisinde çeşitli faaliyetler

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Kulübümüzün tüm çalışmaları birer Toplum hizmeti çalışmasıdır.

Kulüp kontenjanı: 10 öğrenci

İngilizce Kısa Film Kulübünde öğrencilerimiz, kısa filmler için senaryo yazmanın ve temel tekniklerin eğitimini alacaklardır. Kendi kısa filmlerini çekmeden önce, örnek ödüllü kısa filmleri izleyerek analiz edecek ve kullanılan yöntemleri tartışacaklardır. Bunun yanı sıra, okul toplumunda farkındalık yaratmak amacı ile seçilen konularda kamu spotları veya filmler çekerek, bunların gösterimini yapacaklardır.  Ayrıca, öğrencilerimizin yaş düzeyine uygun uluslararası veya yerel yarışmalara katılım göstereceklerdir.

Kulübün Amacı:

 • İngilizce’yi kullanarak senaryo yazmak ve kısa filmler çekmek

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • Hazırlanan kısa filmin okul toplumuna gösterimi
 • Kısa film yarışmalarına katılmak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Belirlenecek konu ile ilgili okul toplumunda farkındalık yaratmak amacı ile kısa film çekmek.

Kulüp kontenjanı: 8 öğrenci

Kulübün Amacı:

 • Japon çizgi romanı olan mangaya ilgisi olan öğrencileri bir kulüp bünyesinde toplayıp, ortak etkinlikler düzenlemek.
 • Uzakdoğu kültürü (tarih, örf ve adetleri, yemekleri, yaşam stilleri) ile ilgili bilgi edinerek keşfetmek ve tanıtmak kulübün amaçları arasındadır.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • Manga ve çizgi roman yarışmalarına katılmak
 • Mangayı Keşfet Etkinliği
 • Haiku Contest 2020-2021
 • İstanbul Japan Week / Japon Kültür Festivali

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Kulüp üyeleri tarafından sene başında belirlenen sosyal sorumluluk projesine çocuklar için manga boyama kitabı tasarlanacaktır.

Kulüp kontenjanı: 8 öğrenci

Kulübün Amacı:

Matematik ve Akıl Oyunları Kulübü kutu oyunları oynarken öğrencilerin;

 • düşünme becerilerini geliştirir.
 • analitik düşünmelerine katkı sağlar.
 • zamanı iyi yönetme becerisi kazandırır.
 • stratejik planlar ve düşüncelerle yaşadığı problemlere farklı bir bakış açısı kazandırır.

Popüler Dergi hazırlarken öğrenciler;

 • öğrenciler araştırma tekniklerini
 • teknolojik araçları eğitim amaçlı kullanmayı ve yeni uygulamalar keşfetmeyi
 • matematiğin farklı, gizemli ve eğlenceli  yönlerini öğrenir.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

Matematik ve Akıl oyunları kulübü olarak bu yıl

 • Populer matematik dergisi Matgen i ve
 • Dijital matematiksel  kaçış oyunları hazırlamayı hedefliyoruz.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Matematik ve Akıl oyunları kulübü olarak hazırlayacağımız dijital kaçış oyunlarımızı hastanede uzun süreli kalmak zorunda olan çocukların eğitimine destek vermek amacıyla tasarlayacağız.

Instagram: @fmverenkoymun

Kulüp kontenjanı: 10 öğrenci

Kulübün Amacı:

Model Birleşmiş Milletler Kulübü, öğrencilerin Birleşmiş Milletler delegesi olarak BM kurumları ve üye ülkeleri temsil ettikleri eğitsel bir simülasyondur.

 • Model Birleşmiş Milletler Kulübü'ne (MUN) katılan öğrenciler, önemli dünya meseleleri hakkında bilgi edinirler. Yaptıkları araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretirler.
 • Öğrenciler kendileri gibi yüzlerce başka öğrencinin bulunduğu yerel ve uluslararası konferanslara katılırlar. Dört gün süren bu konferanslarda öğrenciler önceden belirlenmiş bir ülkeyi ya da kurumu temsil ederler. Diplomat kimliğine bürünüp diğer temsilci öğrencilerle beraber dünyanın önde gelen sorunlarını müzakere eder ve çözüm önerileri üzerinde çalışırlar. Bunları yaparken, yoğun araştırmalar sonucu edindikleri bilgilerini ve becerilerini kullanır.
 • Kulübümüz, kurulduğu 2007 yılından bu yana 32'si yurt içinde 19'u yurt dışında olmak üzere 51 ayrı uluslararası Model Birleşmiş Milletler konferansına katılmıştır.
 • Tüm kulüp çalışmaları İngilizce yürütülür.
 • Kulüp faaliyetleri kulüp danışman öğretmenleri olan İrem Didem SAYGAN, Pervin KESKİN ve Gülşah ŞENDİLEK tarafından yürütülür.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 •  Online Komite
 •  Yurt içi ve Yurt Dışı Konferans
 •  Socratic Seminar

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM) adına görme engelliler için kitap seslendirme. (Diksiyon, okuma ve ses kayıt çalışmaları içerir.)
 • Turkcell Diyalog Müzesi Karanlıkta Diyalog Gezisi
 • Turkcell Diyalog Müzesi Sessizlikte Diyalog Gezisi

Kulüp kontenjanı: 15 öğrenci

Kulübün Amacı:

 • Münazara kurallarını öğrenmek, turnuva kurallarını tanımak
 • Öğrencilerimizin çeşitli konulardaki entelektüel bilgi birikimlerini geliştirmek,
 •  Öğrencilerimizin iletişim ve hitabet yeteneklerini, hızlı düşünme ve düşündüklerini ifade edebilme becerilerini geliştirmek
 • Fikirleri saygı ve hoşgörü çerçevesinde ortaya koyabilmek, düşünceleri doğru ve yerinde yapılan analizlerle savunabilmek
 • Öğrencilerin sahip olunan bilgileri doğru ve yerinde kullanmalarını, sebep-sonuç ilişkisi kurabilmelerini, eleştirel düşünme alışkanlığını kazanabilmelerini ve eleştiriye açık olmalarını, her iddianın görünmeyen yönlerini de irdeleyebilmelerini, sabırlı ve saygılı olmalarını sağlamak
 • Özgüveni yüksek, çağdaş, kendini toplum önünde doğru şekilde ifade edebilen, geleceğin lideri olabilecek ve liderleri yaratabilecek öğrenciler yetiştirmek
 • Öğrencilerin kişisel birikim ve deneyimlerini doğru ifadeler, düzgün sözcük ve cümle kullanımları ile pekiştirmeye çalışmak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • Seviyeler arası münazara turnuvaları düzenlemek
 • İstanbul ve Türkiye genelinde yapılan münazara turnuvalarına katılmak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • İstanbul'da kütüphanesi olmayan bir okula kitap yardımı kampanyası düzenlemek.
 • Yardım yapılacak okula öğrencilerimizin hazırladığı bir gösteri maçı izletmek.

Kulüp kontenjanı: 8 kişi

Kulübün Amacı:

 • Enstrüman çalan öğrencilerimizi bir araya getirip beraber müzik yapmalarını sağlamak
 • Bir enstrümanı yeterli derecede çalmak veya sesini kullanabilmek

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • Okul içi etkinlikler düzenlemek
 • Törenlerde sahne almak
 • Okul dışı yarışmalara katılmak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Spor ve Sanat kulüpleri olarak bu yıl toplum hizmetini, Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama okuluna giderek engelli öğrencilerle birlikte yüz yüze çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Öğrencilerimiz bu çalışmayla çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olabilmek için toplum hizmeti çalışmalarında yer alacaklardır.
 • Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte pandemi sürecinden dolayı bir araya gelinememesi durumunda, çalışmalarımıza çevrim içi olarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizi tanınmış bir sporcu ve sanatçıyla bir araya getirerek çalışmalar yapmayı planlamaktayız.

Kulüp kontenjanı: 15 öğrenci

Kulübün Amacı:

 • Fitness’ı tanımak ve yaşam tarzı haline getirmek
 • Antrenman programlandırmasını öğrenebilmek
 • Beslenme alışkanlıklarını düzenlemek
 • Kondüsyon geliştirmek için antrenman şekillerini öğrenmek
 • Özgüveni geliştirebilmesi

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • İdeal beden kitle endeksine ulaşması ve istediğinde kondüsyonunda değişiklik yapabilmek

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Spor ve Sanat kulüpleri olarak bu yıl toplum hizmetini, Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama okuluna giderek engelli öğrencilerle birlikte yüz yüze çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Öğrencilerimiz bu çalışmayla çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olabilmek için toplum hizmeti çalışmalarında yer alacaklardır.
 • Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte pandemi sürecinden dolayı bir araya gelinememesi durumunda, çalışmalarımıza çevrim içi olarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizi tanınmış bir sporcu ve sanatçıyla bir araya getirerek çalışmalar yapmayı planlamaktayız.

Kulüp kontenjanı: 20 öğrenci

Kulübün Amacı:

 • Öğrencilerimizin ifade etme şekillerini sınırlandırmadan onların üretkenlikleriniz arttırmak
 • Teknik ve pek çok çeşitli materyal kullanımı becerilerini arttırmak
 • Grup çalışmaları yapmak
 • Sanat alanına faydası dokunacak teknolojik gelişmelerin takibini yapmak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • Okul içinde sergi düzenlemek
 • İl geneli yarışmalara katılmak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Spor ve Sanat kulüpleri olarak bu yıl toplum hizmetini, Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama okuluna giderek engelli öğrencilerle birlikte yüz yüze çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Öğrencilerimiz bu çalışmayla çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olabilmek için toplum hizmeti çalışmalarında yer alacaklardır.
 • Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte pandemi sürecinden dolayı bir araya gelinememesi durumunda, çalışmalarımıza çevrim içi olarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizi tanınmış bir sporcu ve sanatçıyla bir araya getirerek çalışmalar yapmayı planlamaktayız.

Kulüp kontenjanı: 15 öğrenci

Kulübün Amacı:

 • Satranç oyun kurallarını, özel kuralları ve turnuva kurallarını tanımak
 •  Satrancın geçmişi, bugünü ve şampiyonları hakkında bilgi edinmek
 •  Satrançta taktik ve strateji becerileri geliştirme çalışmaları yapmak
 • Uygulamalarla bilgimizi ve becerimizi sınamak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 •  Kulüp içi ve il geneli turnuvalara katılmak.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Spor ve Sanat kulüpleri olarak bu yıl toplum hizmetini, Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama okuluna giderek engelli öğrencilerle birlikte yüz yüze çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Öğrencilerimiz bu çalışmayla çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olabilmek için toplum hizmeti çalışmalarında yer alacaklardır.
 • Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte pandemi sürecinden dolayı bir araya gelinememesi durumunda, çalışmalarımıza çevrim içi olarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizi tanınmış bir sporcu ve sanatçıyla bir araya getirerek çalışmalar yapmayı planlamaktayız.

Kulüp kontenjanı: 15 öğrenci

Kulübün Amacı:

 • Sinema ve felsefe kulübü, sinemanın sunduğu zenginliği felsefeyle buluşturmak ve sinema aracılığıyla tebessüm üretmek amacıyla yola çıkmıştır.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • Film gösterimleri,
 • Felsefe – film sohbetleri
 • Kısa film yarışmaları düzenlemeyi,
 • Koruncuk Vakfı’nın etkinliklerine katılmayı planlıyoruz.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Biz bu yıl çocuklara barınma, eğitim, sağlık desteği sunarak kültürel ve sanatsal aktivitelerle de kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan Koruncuk Vakfı’yla birlikte çalışmayı hedeflemekteyiz.

Kulüp kontenjanı: 20 öğrenci

Kulübün Amacı:

 • Basketbol branşını tanımak ve sevmek
 • Basketbol sahasını tanıma ve kurallarını öğrenme
 • Temel teknik hareketleri öğrenmek
 • Maç yapabilmek için teknik-taktik çalışma
 • Kulüp içi turnuvalar düzenlemek

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • İl ve ilçe geneli müsabakalara katılmak
 • Özel turnuvalara katılmak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Spor ve Sanat kulüpleri olarak bu yıl toplum hizmetini, Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama okuluna giderek engelli öğrencilerle birlikte yüz yüze çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Öğrencilerimiz bu çalışmayla çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olabilmek için toplum hizmeti çalışmalarında yer alacaklardır.
 • Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte pandemi sürecinden dolayı bir araya gelinememesi durumunda, çalışmalarımıza çevrim içi olarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizi tanınmış bir sporcu ve sanatçıyla bir araya getirerek çalışmalar yapmayı planlamaktayız.

Kulüp kontenjanı: 20 öğrenci

Kulübün Amacı:

 • Hentbol branşını tanımak ve sevmek
 • Hentbol sahasını tanıma ve kurallarını öğrenme
 • Temel teknik hareketleri öğrenmek
 • Maç yapabilmek için teknik, taktik çalışmak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • İl geneli müsabakalara katılmak
 • Özel turnuvalara katılmak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Spor ve Sanat kulüpleri olarak bu yıl toplum hizmetini, Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama okuluna giderek engelli öğrencilerle birlikte yüz yüze çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Öğrencilerimiz bu çalışmayla çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olabilmek için toplum hizmeti çalışmalarında yer alacaklardır.
 • Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte pandemi sürecinden dolayı bir araya gelinememesi durumunda, çalışmalarımıza çevrim içi olarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizi tanınmış bir sporcu ve sanatçıyla bir araya getirerek çalışmalar yapmayı planlamaktayız.

Kulüp kontenjanı: 20 öğrenci (Yüz yüze eğitime geçene kadar çalışmalar Hentbol kulübü ile birlikte yürütülecektir.)

Kulübün Amacı:

 • Masa Tenisi oyun kurallarını, müsabaka kurallarını tanımak
 • Masa Tenisinde taktik ve strateji geliştirmek
 • Uygulama becerilerimizi ve bilgilerimizi sınamak.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • İl geneli müsabakalara katılmak 

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Spor ve Sanat kulüpleri olarak bu yıl toplum hizmetini, Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama okuluna giderek engelli öğrencilerle birlikte yüz yüze çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Öğrencilerimiz bu çalışmayla çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olabilmek için toplum hizmeti çalışmalarında yer alacaklardır.
 • Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte pandemi sürecinden dolayı bir araya gelinememesi durumunda, çalışmalarımıza çevrim içi olarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizi tanınmış bir sporcu ve sanatçıyla bir araya getirerek çalışmalar yapmayı planlamaktayız.

Kulüp kontenjanı: 20 öğrenci (Yüz yüze eğitime geçene kadar çalışmalar Hentbol kulübü ile birlikte yürütülecektir.)

Kulübün Amacı:

 •  Oryantiring oyun kurallarını, özel kuralları ve yarışma kurallarını tanımak
 •  Oryantiring geçmişi, bugünü ve şampiyonları hakkında bilgi edinmek
 •  Oryantiring sporunu ders branşlarında uygulanabilirliğini işlemek
 • Etkinliklerde öğrendiklerimizi gerçek hayatta uygulayabilmek
 • Baskı anında en kısa zamanda doğru kararlar verebilmeyi öğrenmek
 • Psiko-motor ve bilişsel özellikleri geliştirmek

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 •  Kulüp içi ve il geneli yarışmalara katılmak.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Spor ve Sanat kulüpleri olarak bu yıl toplum hizmetini, Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama okuluna giderek engelli öğrencilerle birlikte yüz yüze çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Öğrencilerimiz bu çalışmayla çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olabilmek için toplum hizmeti çalışmalarında yer alacaklardır.
 • Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte pandemi sürecinden dolayı bir araya gelinememesi durumunda, çalışmalarımıza çevrim içi olarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizi tanınmış bir sporcu ve sanatçıyla bir araya getirerek çalışmalar yapmayı planlamaktayız.

Instagram: @fmverenkoyyelken

Kulüp kontenjanı: 10 öğrenci (Yüz yüze eğitime geçene kadar çalışmalar Basketbol kulübü ile birlikte yürütülecektir.)

Kulübün Amacı:

 • Yelken branşını tanıtmak ve sevdirmek
 • Tekne tiplerini öğrenmek
 • Yelkenli bir teknenin kısımlarını bilmek
 • Seyir tiplerini bilmek
 • Denizcilik bağlarını bilmek
 • Meteoroloji hakkında ve hava tahmini hakkında bilgi edinmek

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • İl geneli müsabakalara katılmak
 • Özel turnuvalara katılmak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Spor ve Sanat kulüpleri olarak bu yıl toplum hizmetini, Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama okuluna giderek engelli öğrencilerle birlikte yüz yüze çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Öğrencilerimiz bu çalışmayla çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olabilmek için toplum hizmeti çalışmalarında yer alacaklardır.
 • Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte pandemi sürecinden dolayı bir araya gelinememesi durumunda, çalışmalarımıza çevrim içi olarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizi tanınmış bir sporcu ve sanatçıyla bir araya getirerek çalışmalar yapmayı planlamaktayız.

***Dersimiz yüz yüze eğitimde yapılmaya başlandığında öğrencilerimiz okuldan Fenerbahçe Marina’ya okul servisimizle götürülecektir. Ders sonrası evlere ulaşımı öğrencilerimiz kendileri sağlayacaktır.

Kulüp kontenjanı: 10 öğrenci (Yüz yüze eğitime geçene kadar çalışmalar Basketbol kulübü ile birlikte yürütülecektir.)

Kulübün Amacı:

 • Yüzme branşını tanıtmak ve sevdirmek
 • Teknik hareketler öğrenmek
 • Yüzme yarışmalarında uygulanan kurulları öğrenebilmek
 • Yarışmalara katılabilmek

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • İl geneli müsabakalara katılmak
 • Özel turnuvalara katılmak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Spor ve Sanat kulüpleri olarak bu yıl toplum hizmetini, Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama okuluna giderek engelli öğrencilerle birlikte yüz yüze çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Öğrencilerimiz bu çalışmayla çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olabilmek için toplum hizmeti çalışmalarında yer alacaklardır.
 • Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte pandemi sürecinden dolayı bir araya gelinememesi durumunda, çalışmalarımıza çevrim içi olarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizi tanınmış bir sporcu ve sanatçıyla bir araya getirerek çalışmalar yapmayı planlamaktayız.

Instagram: @fmvtiyatro

Kulüp kontenjanı: 25 öğrenci

Kulübün Amacı:

 • 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı’ndan beri büyük başarılara imza atan FMV Özel Erenköy Işık Lisesi / Fen Lisesi Tiyatro ve Müzikal Topluluğu'nun her sene olduğu gibi bu sene de amacı, müzikal bir oyunla izleyicileriyle buluşmaktır.
 •  Toplulukta yer alan öğrenciler, öğretim yılının başından itibaren hem sosyal etkinlik çalışma saatlerinde hem de hafta içi belirlenen çalışma / prova saatlerinde bir araya gelerek bedensel ve zihinsel becerilerini geliştirmektedir.
 • Topluluğumuzun amacı bu becerilerin geliştirilmesinin yanında öğrencilerin öz güveninin gelişmesine olanak yaratmak ve kendinin farkında olan, dilediği iletişim aracıyla kendini ifade etmeyi başaran bireyler olmalarını sağlamaktır.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için pandemi koşulları göz önünde bulundurularak çevrim içi çalışmalarla bir radyo oyunu çıkarılması planlanmaktadır.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 •  Toplumsal bir konuda kamu spotu hazırlamak.

Kulüp kontenjanı: 10 öğrenci

Kulübün Amacı:

 • Kulübümüzün temel amacı öğrencilerin bilinçlenmesini sağlamak, sağduyularını ve farkındalıklarını arttırmaktır. İşaret dili öğrenmek için gerekli motivasyonu empati kurarak gerçekleştirmek ve duyarlı nesiller yetiştirmektir.
 • TİD tarihçesini, gelişimini bilen, TİD kültürünü tanıyan, işitme engelli ve sağır bireylerle iletişim kurabilen bireyler yetiştirmektir.
 • TİD parmak alfabesini, dilbilgisi kavramlarını, yapısını, cümle kurma, soru sorma, cevap verme becerilerini öğrencilere kazandırmaktır.
 • İşitme engelliler için hayati önem taşıyan mimik, jest kullanımlarını öğrenerek el ve beden koordinasyonu üst düzeyde sağlamaktır.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler ve Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Okuldan ve Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu’ndan 120 saatlik temel işaret dili kursun katılım sertifikası vermek.
 • 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı ve 23 Eylül International Day of Sign Languages (Uluslararası İşaret Dili Günü) için farkındalık çalışması yapmak.
 • Öğrencilerle beraber Turkcell Diyalog Müzesi’nde “Sessizlikte ve Karanlıkta Diyalog”  etkinliğine katılmak. (Öğrencilerin sağır ve sağır kültürünü yaşayarak anlaması, sağır ve işitme engellilerin yaşadığı sıkıntıları kinestetik olarak öğrenmesi, işaret dilinin sağır ve işitme engelinin hayatı için önemini kavramasını sağlamak.)
 • TİD Pratik Kampı (Konaklamalı ,tam gün veya online) - Total sağır (ses dahi çıkaramayan) ve işitme engellilerden oluşan bir kadro ile tüm gün ve/veya 2 gün boyunca 45 dakikalık derslerden oluşan pratik kampı düzenlemek.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olan 5 farklı ilimizdeki Çocuk Evleri‘ndeki (eski adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki) çocuklara yardım ve İşaret Dili Eğitim projesi uygulamak ve yürütmek.

Kulübün amacı:

 • Ulusal ve uluslararası kültürel ve doğal değerlerin korunması ve özgünlüklerinin ortaya çıkarılması için farkındalığı artırmak ve bu konuda ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak uluslararası anlayış, iş birliği ve dünya barışına katkıda bulunmak.

Kulübün UNESCO gündemi kapsamında öncelik alanları:

 • Ulusal ve Uluslararası Bellek
 • Doğal ve Kültürel Miras
 • Sanatsal Faaliyetler
 • Farkındalık Artırıcı Çalışmalar
 • Uluslararası İşbirliği

Kulüp faaliyetleri kapsamında yapılması öngörülen proje ve etkinlikler:

 • Okul toplumuna (öğrenci, öğretmen, veli vb.) Göbeklitepe’nin İnsanlık tarihini şekillendirmedeki etkisi hakkında online bir konferans düzenlemek. Ardından bölgeyle ilgili sanatsal (fotoğraf, heykel, maket, kısa film, makale) materyaller oluşturmak ve bu materyalleri sergilemek.
 • Benzeri bir çalışmayı Sagalassos, Hierapolis, Afrodisias, Bergama ekseninde sürdürmek.
 • Adı geçen bölgelerin uygarlık tarihi açısından önemi hakkında sivil toplum bilinci sağlamak amacıyla bilgilendirici ve farkındalık oluşturan çalışmalarda (Afiş tasarlamak, sempozyum ve konferans düzenlemek, canlandırma yapmak, tanıtıcı video ve kısa filmler oluşturmak ve elde edilen ürünlerden sene sonunda bir sergi oluşturmak)  bulunmak.
 • Doğal mirasın korunmasına yönelik (ambalajlama, plastik kullanımı, doğal bitki örtüsünün korunması, atıklar) kampanyalar düzenlemek.
 • Adı geçen projeleri uluslararası işbirliği ile gerçekleştirerek dünya barışına katkıda bulunmak.

Kulüp faaliyetlerinden beklenen sonuçlar:

 • Kültürel ve doğal mirasın tanınması, öneminin kavranması, korunması ve bu konuda sivil toplum bilincinin geliştirilmesi.
 • Anlayış ve işbirliğinin yayılmasına katkı sağlanması.
 • İnsanlığın karşılaştığı sorunlara dikkat çekilmesi ve bu sorunlara çözüm üretilmesi.
 • Kulüp faaliyetleri neticesinde sanatsal ürünlerin ortaya çıkarılması ve sergilenmesi.

Kulüp kontenjanı: 5 öğrenci

Yemek kulübünde; öğrencilerin yemek, pasta, kurabiye yapma becerilerini ortaya çıkarmakla birlikte yemek ve sofra kültürünü tanımaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda kulüp faaliyetlerinde öğrencilerin Türk ve dünya mutfağı hakkında bilgi edinmeleri sağlanacak ve edinilen bilgiler ışığında öğrenciler yemek yapma ve sunma becerilerini sergileyeceklerdir. 

Kulübün Amacı:

 • Öğrencilerin yemek, pasta, kurabiye yapma becerilerini ortaya çıkarmak
 • Öğrencilerin yemekleri sunma becerilerini sergilemelerini sağlamak
 • Öğrencilerin Türk ve dünya mutfağı hakkında bilgi edinmelerini sağlamak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • Özyeğin Üniversitesi Gatronomi bölümünde atölye çalışmasına katılmak

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 • Farklı beslenme türleri ile ilgili okul toplumunu bilgilendiren sunum yapma

Instagram: @yesilisikfmv

Kulüp kontenjanı: 12 öğrenci

Kulübün Amacı:

 • Çevreci projeler geliştirerek çevre sorunlarına sürdürülebilir çevresel çözümler üretmeye çalışmak,
 • Sivil toplum örgütleriyle beraber besin kaynaklarını korumaya, geliştirmeye ve adil paylaşımına katkıda bulunmak. İhtiyaç sahibi ailelere temel gıdaların ulaştırılması konusunda destek sağlamak.
 • Alanında uzman kişileri okulumuza davet ederek kulüp haricindeki öğrencilerin de çevre konularında bilgilenmelerine yardımcı olmak.
 • Güncel çevre sorunlarını tartışıp ülkemizin kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi için yapılacak çalışmaları belirlemek ve bunu okul toplumuna yayarak farkındalık yaratmaya çalışmak.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Faaliyetler:

 • GLOBED Pedosphere Data toplama projesi
 • TİDER Gıda israfı konferans(Online veya yüzyüze)
 • Globe International Virtual Science Symposium
 • Çevre/Ormancılık/Dünya su günü etkinlikleri ve pano çalışmaları
 • Farkındalık yaratacak çevresel bir soruna yönelik video hazırlanması.
 • Farkındalık yaratacak bir konuda münazara düzenlenmesi.

Kulübün Yapacağı/Yapmayı Planladığı Toplum Hizmeti Faaliyetleri:

 •  TİDER Gıda ve Kitap Toplama Kampanyası
 •  TİDER Market ziyareti