Erenköy Lisesi Akademik Birimler

Öğrencilerimizin okulumuzun dil eğitiminde bir kriter olarak kabul ettiği Avrupa Birliği Dil Çerçevesi Programı (CEFR) dil seviyelerinden C1 seviyesine 12. sınıfa kadar ulaşması hedeflenmektedir. Ağustos ayında uygulanan  Placement Test ile öğrencilerimizin düzeyleri belirlenmekte  ve düzeylerine göre seviye grupları oluşturulmaktadır. Söz konusu sınavda dil becerileri açısından dört farklı türde (okuma-yazma-dinleme-konuşma) değerlendirme yapılan öğrencilerimizin her bir beceride geliştirilmesine gereksinim duydukları konular açığa çıkmakta, bu da yıl içerisinde belirlenen izlencenin sağlıklı yürümesine yardımcı olmaktadır. Bu sınavın sonuçları doğrultusunda ağustos ayında iki hafta süresince her gün 5 saat olmak üzere öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ders izlencesi oluşturulmaktadır. Dersleri 1 Türk / 1 Yabancı öğretmen yürütecektir. Böylece yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz farklı iki dil seviyesinde eğitime hazır hâle gelmektedirler.

Tüm bunlara ek olarak öğrencilerimizin dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hafta içi iki gün okul saatleri dışında akademik destek çalışmaları planlanmaktadır. Bu çalışmalar salt başlangıca özgü olmayıp eğitim-öğretim yılı süresince sürdürülebilir olarak planlanacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin fen lisesi akademik içeriğine uygun olarak terminoloji bilgilerinin oluşturulabilmesi için okulumuz Fen Bilimleri & Matematik Bölümü ile koordineli bir çalışma yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birini seçecektir. Okul olarak hedefimiz, öğrencilerimizi 12. sınıfa kadar CEFR A2 seviyesine getirmektir.

Matematik derslerinde ispatlar yoluyla öğrenmenin kalıcı hâle getirilmesinin yanı sıra ulusal ve uluslararası yarışmalarda da öğrencilerimizin bulundukları seviyeyi görmeleri sağlanmaktadır. Katılım sağlanan yarışmalar sonrasında her öğrenciye sertifikaları verilmektedir. Uluslararası yarışmalar; Purple Comet Math Meet matematik yarışması ile Kanada Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen Pascal (9. sınıf), Cayley (10. sınıf), Fermat (11. sınıf) matematik yarışmalarıdır. Ulusal yarışmalar; Türkiye Zeka Vakfı Zeka Oyunları Şampiyonası, il genelinde yapılan zeka oyunları ve bilgi yarışmalarıdır. Ayrıca öğrencilerimize, ulusal proje yarışmalarına, olimpiyatlara, TÜBİTAK ve diğer proje yarışmalarına da katılım fırsatı sunulmaktadır.

 Ders işlenişinde teknoloji kullanımına sıklıkla yer verilmekte, ders dışı zamanlarda da öğrencilerin çeşitli web araçları yoluyla ödev, değerlendirme, tartışma gibi akademik çalışmaları yapmaları için platformlar oluşturulmaktadır. FMV ışık Okulları misyon ve vizyonunda yer alan ‘’öğrencilerimizin bilgilerini yaşayarak uygulayarak hayata geçirmelerini sağlayacak ortamlarda yaratıcı süreçlerine destek olmak ‘’ hedefi çerçevesinde bölümümüz tarafından çeşitli geziler (Işık üniversitesi Mantık lab, Işık üniversitesi ders gözlemleri, Matematik köyü v.b)düzenlenmektedir.

Matematik bölümü bünyesinde açılan ‘’ Matematik ve Akıl Oyunları Kulübü’’ nde matematiğin aynı zamanda eğlenceli yönünü de açığa çıkaran çalışmalar yapılmakta ve her dönem yayınlanan ‘’Matgen’’ matematik dergisi ile de öğrencilerimizin matematiğe olan ilgisi arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu yıl ilk defa açılacak olan, İngilizce bölümü ile ortaklaşa çalışacağımız ‘’ Türk İşaret Dili Kulübü’nde de sağırların bizlere elleri ile anlattıkları kendi hikayelerini anlamak ve onlarla konuşabilmek için işaret dili öğretilecektir.

Öğrencilerin bir üst eğitim kurumu olan üniversite sınavında başarılarını arttırmaları amacıyla hafta içi ve hafta sonu akademik destek çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik gelişimleri düzenli yapılan değerlendirme sınavlarıyla takip edilmekte, öğrencilere eksik oldukları konularda geri bildirim verilmekte, ayrıca ek çalışmalar ve ödevlerle eksiklikleri giderilmeye çalışılmaktadır. Her düzeyde açıklanan programa göre hafta içi gün sonu yapılan etüt çalışmaları ile de eksik kalan konular pekiştirilmektedir.

Okulumuzun vizyonu olan “İyi insan yetiştirmek” politikasıyla 21. y.y. becerilerine sahip bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Bu bağlamda, öğrencilere akademik bilginin kazandırılmasının yanı sıra değişen dünyamızda sürekli gelişen teknolojiyi; bilgiyi araştırma, düzenleme, değerlendirme ve paylaşma amacıyla araç olarak kullanmak, ve bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olan bireyleri topluma kazandırmayı amaçlamaktayız.

Fen Bilimleri Bölümü olarak ikinci hedefimiz, öğrencilerimizin bilgilerini yaşayarak, uygulayarak hayata geçirmelerini sağlayacak ortamlarda yaratıcı süreçlerine destek olmaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin temel bilimler ve teknolojideki hızlı gelişmelere ayak uydurabilmeleri ve gereken kültürü kazanabilmeleri için öğrencilerimize ulusal ve uluslararası platformlarda imkanlar sağlamaktayız. Fen dersleri, deney yapmayı ve görsel olarak öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla laboratuvarlarda işlenmektedir. Fizik, kimya, biyoloji derslerine ait teknolojik olarak oldukça donanımlı üç farklı laboratuvarın yanı sıra fen lisesi öğrencilerine özel uygulanan proje bazlı eğitim sisteminde her bir öğrencinin ayrı ayrı deneyler ve projeler üretmesini sağlayan  ARGE laboratuvarı bulunmaktadır. Yapılan  projeler öğrencilerin farklı derslerde öğrendiklerini bir arada uygulamalarına olanak sağlayan  STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) eğitim yaklaşımıyla uyumludur. Öğrenciler bilgisayar programları aracılığıyla tasarladıkları projelerin prototiplerini de üç boyutlu yazıcıyla üretebilmektedirler.

Fen bilimleri bölümü olarak okulumuzdaki farklı öğrenme profillerine sahip olan öğrencilerimize bireysel dokunuşlar yaparak, öğrenmelerini daha kalıcı yapabilmek adına UBD (Understanding by Design) tekniğini derslerimize entegre etmekteyiz. Öğrencilerimize ders içerisinde gerçekleştirdiğimiz aktivitelerin ardından, 3D simülasyon laboratuvarında konular ile ilgili videolar izletilerek, öğrenmeleri görsel olarak da desteklenmektedir.

Öğrencilerin bir üst eğitim kurumu olan üniversite sınavında da başarılarını arttırarak sürdürmeleri amacıyla hafta içi ve hafta sonu akademik destek çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik gelişimleri düzenli yapılan değerlendirme sınavlarıyla takip edilmekte, öğrenciler eksik oldukları konularda ek çalışmalar ve ödevlerle desteklenmektedir.

Öğrencilerimize çevre ve toplum bilincini geliştirmek adına kulüp aktiviteleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz sosyal etkinlikler ile birlikte aynı zamanda toplum hizmeti çalışmaları da yürütülmektedir. Böylelikle, öğrencilerimiz kendi deneyimlerini birbirlerine ve topluma aktararak, sosyal yönlerini de geliştirmektedirler.

BÖLÜM FAALİYETLERİ

KİMFİBİ Deney Yarışması: 9, 10 ve 11.sınıflar düzeyinde fizik, kimya ve biyoloji alanında İstanbul ili liseler arası anlık deney yarışması düzenlenmektedir.

TRIAD Bilim Konferansı: Bilimdeki gelişmeleri takip eden eğitimci ve öğrencileri bir araya getirmek amacıyla Fen Bilimleri kapsamında bilim konferansı düzenlenmektedir.

Bilim Şenliği: Her yıl düzenlenen tüm okul öğrencilerinin etkinliklerine katılımının sağlandığı Bilim Şenliği’nde “Magic Science”, münazara ve bilgi yarışmaları gibi çeşitli aktivetelere yer verilir.

Yeşil Işık Kulübü: Öğrencilerimizde merak uyandırmak, yaşadığı çevrenin sorunlarına önem vermelerini sağlamak, çevre sorunlarına getirecekleri farklı bakış açılarıyla farkındalık yaratacak çevresel projeler üreterek, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım teşvik edilir.

Bilim-Proje Kulübü: Fizik, kimya ve biyoloji branşlarında ulusal ve uluslararası bir çok proje yarışmasına katılım sağlanır.

Lego-Robotik Kulübü: Öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, sorgulama, problem çözme becerilerini geliştirmeye ve takım çalışmasını, sorumluluk bilincini arttırmaya yönelik bir proje geliştirerek, projeleriyle ulusal çaptaki "FLL (First Lego League)" turnuvasında okulumuzu temsil etmektedirler.

Akademik Destek Çalışmaları: Üniversiteye hazırlık sürecinde konu testleri, konu tarama sınavları, deneme sınavları öğrencilerimize belirli aralıklarla uygulanmaktadır. Ölçme değerlendirme birimimizin okuyup değerlendirdiği bu sınavlarla öğrencilerimizin gelişim süreçleri sağlıklı bir şekilde takip edilmektedir. Ölçme Değerlendirme biriminden alınan verilerle YKS dönemlerine kadar öğrencilerimizin akademik durumlarına dair analizler bireysel olarak değerlendirilmektedir.

Bilimsel Geziler: CERN, Amerika Silikon Vadisi gibi bilim ve uzay merkezlerine düzenlenen geziler ile uluslararası farkındalık yaratılmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü dersleri, MEB'in programları ve Milli Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda yürütülürken öğretmenlerimiz; öğrencilerimizi Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ana dilini doğru kullanan, eleştirel okuma yapabilen, Türk ve dünya edebiyatından hem klasik hem güncel eserleri okuyup yorumlayabilen, kendini doğru bir dil ve anlatım kullanarak hem yazılı hem sözlü ifade edebilen, öz güveni yüksek bireyler yetiştirme hedefindedir.

Türk dili ve edebiyatı derslerinde hedefler doğrultusunda öğrencilere Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleri okutulmakta, çağdaş yazarların metinleri ders içi tartışmalarla analiz edilmektedir. Öğrencilerin düşündüklerini sözlü ve yazılı olarak doğru ifade edebilmeleri için öğrenci merkezli etkinliklere sık sık yer verilmekte, öğrencilerin toplumsal duyarlılığa ve evrensel bakış açısına sahip olmalarını destekleyecek eserlerin seçimine özen gösterilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretmenleri; okumanın ve dinlemenin; okuduğunu ve dinlediğini doğru bir şekilde anlamanın; eleştirel düşünebilmenin; Türkçeyi doğru ve yetkin bir biçimde kullanarak konuşma ve yazabilmenin hem ulusal hem evrensel bir birey olabilmenin temel unsuru olduğunun bilincindedir. Öğrencelerine de bu bilinci aktarabilmek için sadece ders içi çalışmalar değil ders dışı etkinliklere de özen göstermektedir.

Sosyal Bilimler Bölümü Bölüm derslerimizin ve etkinliklerimizin içerikleri planlanırken 5. sınıftan 12. sınıfa uzanan eğitim süreci bir bütün olarak ele alınır. Öğrencilerimizin yaşları doğrultusundaki bilişsel becerileri göz önünde bulundurularak her düzeyde farklı kazanımları edinmeleri ve bir üst sınıfa bu donanımla geçmeleri amaçlanır. 12. sınıftan mezun ettiğimiz bir öğrencide, Sosyal Bilimler Bölümü kapsamındaki tüm derslerin kazanımlarının davranışa dönüştürülmesi hedeflenir.

 Lise ve Fen Lisesinde Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Felsefe Grubu (Felsefe, Seçmeli Mantık ve Sosyoloji), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri Sosyal Bilimler Bölümü'ne bağlı olarak yürütülen derslerdir.

 Tarih dersi hedefimiz; yaşadığı dünyayı barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış çerçevesinde bir bütün olarak algılayan, toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirebilen ve çok kültürlülük, dünya vatandaşlığı, evrensel değerler, özgürlük ve eşitlik konularında duyarlı bireyler yetiştirmektir. Demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı, Atatürk ilke ve devrimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimindeki yerini kavramış laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli bireyler yetiştirmektir. İnsana, topluma ve dünyaya dair süreçleri farklı açılardan irdeleyerek öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmaktır. Akademik çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Tarih Bölümü; fikri olan, toplum ve dünya sorunlarına duyarlı, medeniyet kavramının insanlığın ortak üretimi olduğunun bilincinde bireyler olmaları yönünde öğrencilerini destekler ve onlara rehberlik eder.

Coğrafya dersi hedefimiz, öncelikle öğrencilerin Türkiye'nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerinden yola çıkarak, Türkiye'nin sahip olduğu doğal ve beşeri potansiyelin bilincine varmaları ve bu potansiyelin sürdürülebilir kullanımını kavramlarıdır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmaları ve yaşam boyu etkin biçimde kullanabilecekleri kültürel bir donanıma sahip olmaları amaçlanır.

Felsefe, sosyoloji ve bilgi kuramı derslerinde "Non scholae sed vitae discimus. - Okul için değil hayat için öğreniyoruz." ilkesinden yola çıkarak hedefimiz; öğrencilerimizin evreni, hayatı ve en temelde "insan"ı anlama ve anlamlandırma çabasında, onlara her düşünceyi eleştiri süzgecinden geçirme becerisi kazandırmaktır. Bununla beraber derslerimizi yaşamla ilişkilendirerek öğrencilerimizin evrensel ve toplumsal problemlere çok yönlü bakabilmelerine ve bu problemlere çözüm üreterek yeni fikirler ortaya koyabilmelerine ortam hazırlamak temel amacımızdır.

Din kültürü ve ahlâk bilgisi derslerinde ise hedefimiz, ahlâkî değerleri bilen ve bunlara saygı duyan, öğrenilen ahlâkî değerleri içselleştirebilmiş, erdemli bireyler yetiştirebilmektir.

Bölümümüz eğitim-öğretim yılı süresince törenler, geziler, kamplar, yardım kampanyaları, özel günler, spor müsabakaları, sergiler, konserler başlıkları altında çok sayıda etkinlik düzenlenmektedir.

Spor ve sanat alanlarına ilgi duyan öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması sağlanacaktır. FMV Işık Spor Kulübünde birçok başarılı sporcu yetişmesi, öğrencilerimiz okul yaşamı boyunca kazanacakları bu yetkinliklerle yurt dışındaki üniversitelerden öncelik görüp burs olanaklarına sahip olmaları hedeflenmektedir.

•           Beden Eğitimi

Kampüsümüzün fiziki şartları öğrencilerimizi spora yönlendirmek açısından çok elverişli durumdadır. Beden eğitimi derslerinde amacımız; öğrencilerimizi, beden ve ruh gelişimlerini göz önünde bulundurarak, öz güveni, öz denetimi, öz disiplini, cesareti, toplumsal uyumu gelişmiş, iş birliği yapabilen, çabuk ve doğru kararlar verebilen sağlıklı bireyler hâline getirmektir. Okul içinde, her öğrencimizin spora yönlendirilmesi ve spor yapması bizim için esastır. Yapılacak turnuvalar ve spor kulübü etkinlikleri sonunda istekli öğrencilerimiz okul takımlarına seçilmektedir.

•           Görsel Sanatlar ve Müzik

Öğrencilerin içsel enerjilerini doğru yönlendirmek, sosyal ve evrensel iletişimlerini kuvvetlendirmek, müzik ve görsel sanatlardaki becerilerini göstermeleri amacıyla okulumuzda sergiler ve yarışmalar düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında da yarışma, festival ve sergilere katılmaları sağlanmaktadır.

Okulumuzda belirlenen günlerde Sempre Arte adı altında sanat etkinlikleri üzenlenmekte,öğrencilerimiz yeteneklerini, müzik ve resim çalışmalarını kendi arkadaşlarıyla paylaşmaktadırlar.

Bölümümüz bünyesinde yer alan kulüpler şunlardır: Müzik Sempre Art Kulübü, Resim Sempre Art Kulübü, Yüzme Kulübü ve Tenis Kulübü.