IB DP ÖĞRENCİLERİ İLE EXTENDED ESSAY EĞİTİMİ

FMV Erenköy Işık Lisesi Uluslararası Bakalorya eğitimi alan 11 IB D sınıfı öğrencileri ile 5 Aralık 2018 tarihinde IB diploma programının çekirdeğinde yer alan extended essay eğitim sunumu gerçekleştirilmiştir. Araştıran, bilgili, düşünen, ilkeli, iletişim kurabilen ve açık fikirli bireyler olarak yetişen IB öğrenci profilinin bu yetkinliklerini yansıtarak özgün bir bitirme tezi yazma sürecinin adımları EE Koordinatörü Sevgi Arıoğlu tarafından öğrencilerimize aktarılmıştır. Öğrencilerimizin entelektüel bakış açısını, araştırma becerilerini, üniversitedeki akademik çalışmalarını ve bağımsız öğrenme yetkinliklerini geliştirecek uygulamalarla etkileşim ve gelişim odaklı bir çalışma olmuştur.    

Galeri