Kulüpler

SOSYAL ETKİNLİKLER – İLKOKUL / ORTAOKUL

Sosyal Etkinlik Çalışmaları, öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları yaratmaya, var olan becerileri ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki etkinlikleri ve uygulamalı olarak çeşitli toplum hizmeti çalışmalarını kapsar.