Erenköy İlköğretim Akademik Birimler

1,2,3 ve 4. sınıf seviyelerinde dersleri, MEB programı ve IB- PYP disiplinler üstü temaları ile ilişkilendirilerek diğer disiplinler ve günlük yaşam becerileri ile bağlantılı olacak şekilde yapılandırılmaktadır.  Okulumuz öğrencileri;  ulusal ve uluslararası olan bu programlar sayesinde Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, kültürler arası saygıyı önemseyen, barışçıl, duyarlı, sorgulayan, farklılıklara saygılı, iş birliğine inanan bireyler olma yolunda ilerler.

İlköğretimin temeli olan 1,2,3 ve 4. sınıflarda öncelikli hedef öğrencinin sosyal, duygusal bütünlüğü göz önünde tutularak her öğrencinin bireysel farklılıkları doğrultusunda geliştirilmesidir. Bu amaçla öğrenciler bütün disiplinlerin bir arada olduğu, öğrencide öğrenme merakı uyandıracak, öğrencinin aktif katıldığı ve öğrenmenin sorumluluğunu aldığı eğitim durumları ile  karşılaştırılıyor. Bu eğitim durumları aracılığıyla öğrenciler; ezberlemek yerine derslerde kullanılan materyalleri sorgulama, çözümleme, yorumlama, tartışma ve kendi yaratıcılıklarını kullanma yönünde teşvik edilir. Bu doğrultuda öğrencilere öğrendiklerini uygulayabilecekleri ve küresel problemler üzerinde çalışabilecekleri ulusal ve uluslararası proje çalışma alanları oluşturulmaktadır.

Beden eğitimi ve oyun dersi, fiziki etkinlikler dersi, beden eğitimi ve spor dersi 
beden eğitimi ve spor  kavramı; bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelişimine katkı amacına yönelik organize edilmiş etkinliklerin tümü olarak tanımlanabilir. Kısaca beden eğitimi, beden yoluyla genel eğitim olarak da açıklanabilir. 

Beden eğitimi dersleri ile öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde tutularak kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Bununla birlikte öğrencilere egzersiz ve sporu sevdirmek, öğrencilerin düzenli olarak egzersiz ve spor yapmalarını sağlamak beden eğitimi ve spor dersinin en önemli ama.larındandır. Bu anlamda öğrencilerimizi;
               İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda oyun ve fiziki etkinlikler dersi ile öğrencilerin hayatları boyunca kullanacağı temel hareketleri, aktif ve sağlıklı hayat becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazır olmalarını sağlamaktır.
 

Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin devamı niteliğinde olan 5, 6, 7 ve 8. sınıflar beden eğitimi ve spor dersinde  öğrencilerin aşağıdaki kazanımlara ulaşmaları beklenmektedir:
 

*Çeşitli fiziksel etkinlik ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirmek,.
*Hareket kavramlarını ve bunların ilkelerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanmak,
* Hareket stratejilerini ve taktiklerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanmak,

* Sağlıklı hayat, fiziksel etkinlik ve spor kavramlarını ve bunların ilkelerini açıklamak,
* Sağlıklı olmak ve sağlığını geliştirmek için fiziksel etkinliklere ve spora düzenli olarak katılmak,

* Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikim ve değerlerimizi kavramak,
* Beden eğitimi ve spor yoluyla öz yönetim becerilerini geliştirmek,
* Beden eğitimi ve spor yoluyla iletişim becerileri, işbirliği, adil oyun (fair play), sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliklerini geliştirmek amaçlanmıştır.


               Beden eğitimi bölümü, sosyal etkinlikler kapsamında spor kulübü çalışmalarına büyük önem vermektedir. Sosyal etkinlik çalışmaları kapsamında açılan spor kulüplerinde atletizm, oryantiring, basketbol, jimnastik, modern dans, voleybol, masa tenisi, yoga, yüzme gibi branşlarla öğrencilere zengin bir seçenek listesi sunulur ve öğrencilerin spor yetenekleri ortaya çıkarılarak geliştirilir. 
 

Beden eğitimi bölümü, öğrencilerin okuldaki sosyal yaşamlarına da çeşitli etkinlikler ile destek olur. Sınıflar arası turnuvalar ile (basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, yakan top, yüzme, oryatiring ) okuldaki öğrenci sayısının büyük bir bölümüne kendini sporla ifade edebilme, sınıfını temsil etme olanağı sağlamaktadır. Her yıl düzenli olarak yapılan kayak ve windsurf kamplarında yeni başlayanlara kayak ve windsurf sporlarını öğretmek, bu sporları az bilenlerin düzeyini geliştirmek ve iyi bilenleri yarışmacı düzeyine getirmek amaçlanmıştır. Güvenli bir ortamda disiplinli, düşünen, çözümler üreten, paylaşımın ve dostluğun önemini anlayan genç sporcular yetiştirmek amaçlanır.
Bunların yanı sıra hafta sonları faaliyet gösteren spor okulları ile yüzme, basketbol, voleybol, futbol, atletizm, masa tenisi, oryantiring ve jimnastik alanlarında öğrencilerin yetenekleri geliştirilmekte ve bu alanlara profesyonel olarak yönlenmelerine yardımcı olunmaktadır. Olimpik sporcu olma yönündeki çalışmaların kesintiye uğramadan devamını sağlayarak uluslararası seviyede iyi öğrenim ve eğitim görmüş sporcu sayısını arttırmayı amaçlar.

Çocuklarımızın spor yapma alışkanlığı kazanmaları için siz değerli velilerimize de aşağıdaki önerileri sunmaktayız. Unutmayın, çocuklarınızın önündeki ilk örnekler sizlersiniz!
 

Önerilerimiz:
-Düzenli olarak egzersiz ve spor yapma konusunda çocuğunuza örnek olunuz.
-Okulda veya okul dışında sportif faaliyetlere ailece katılınız.
-Çocuğunuzu spor yapmaya cesaretlendirip yönlendiriniz ama çocuğunuza karşı baskıcı olmayınız.
-Yapıcı eleştirilerle çocuğunuzu destekleyiniz.
-Etkinliklerde çocuğunuza olumlu davranışlar sergilemeye özen gösteriniz.
-Çocuğunuzun fiziksel yetenekleri ve kapasitesinin çok uzağında olmayan hedefler belirleyerek çocuğunuzun spora olan sevgisini artırmaya çalışınız.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Fen bilimleri dersinde amaç; bilgiyi sorgulayan, yorumlayan,  paylaşan, ortak çalışmaya yatkın ve öğrenmeyi yaşam tarzı hâline getiren, kişisel sınırlarını genişletme konusunda istekli,  toplumla uyumlu bireyler yetiştirmektir.

Derslerimiz sırasında öğrencilerin bireysel ve beraber öğrenme süreçlerindeki farklılıklar gözetilerek aktif katılım sağladıkları stratejiler uygulanmaktadır. Bilginin kalıcı olmasına destek veren yöntem ve teknikler ile ezberden uzak bir öğrenme ortamında öğrencilerimizin Milli Eğitim Programı’nın hedeflediği kazanımlara ulaşması sağlanmaktadır.

HEDEFLERİMİZ

Fen Bilimleri Bölümü olarak öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz bilgi ve beceriler;

 • Fen bilimleri okuryazarı olmak,
 • Bilimsel etiğe sahip olmak,
 • Fen bilimleri derslerinde öğrendikleri terimleri bilimsel sözcük dağarcığına katmak,
 • Bilim ve teknolojik gelişmelere karşı merak ve ilgi duymak,
 • Fen bilimleri disiplinleri arasındaki ilişkiyi kavramak,
 • Laboratuvar çalışmalarıyla deney ve gözlem yaparak pratik beceriler kazanmak,
 • Ders içi etkinlik ve uygulamalarla bilgiye ulaşabilen ve bu bilgileri analiz etmeyi sağlayan fen bilimleri dersine pozitif tutum geliştirmek,
 • Çevreyi ve doğal kaynakları tanımak,
 • Çevre sorunları hakkında farkındalıklarını artırmak,
 • Sağlıklı yaşamanın önemini kavramak,
 • Öğrencilerin İngilizce fen bilimleri terminolojisine hakim olmalarını sağlayarak yabancı kaynaklardan yararlanmak,
 • Öğrencilerin bilimsel yaklaşım becerilerini uygulayabileceği ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmak,
 • Yapılan çalışmalar ve teorik bilgiler ile ulusal sınavlarda en yüksek başarıyı sağlamak,
 • Lego-robotik çalışmaları ile üretim, tasarım ve teknoloji kullanımı gibi deneyimler edinilmesini sağlamaktır.

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Bilimsel temellerin atıldığı ilköğretim sınıflarında öğrencilerimizin yoruma, değişmeye ve gelişmeye açık olmaları en önem verdiğimiz hedefler arasındadır. Öğrencilerimiz, sınıf içinde öğrendikleri bilgiyi kullanarak laboratuvar ortamında deney ve gözlem yapar. Bilimsel süreç basamaklarını takip eden, kendi ürünlerini oluşturan ve paylaşan, deney sonuçlarını ve grafikleri yorumlayan, günlük hayatla bağlantı kuran öğrencilerimiz, deney yaparken hem bireysel çalışmalarda hem de grup çalışmalarında görev alır. Merak ettikleri konuları inceleme fırsatı bulup çevrelerinde gelişen olayları daha dikkatli gözlemler.

PLANETARYUM

Kampüsümüzde bulunan planetaryumda; güneş, ay, yıldızlar, uydular, gezegenler, bilinen diğer tüm gök cisimlerinin konumları, hareketleri çeşitli özel aygıtlar sayesinde küresel bir kubbe içinde gösterilir. Gösteri amaçlı gerçekçi simülasyonlarının izlenebildiği ve anlatımın yapıldığı, mitolojik öykülerin dinlenildiği, bilimsel tartışmaların yapıldığı kubbesi olan özel bir mekândır. Öğrencilerimiz sene boyunca planlı bir şekilde planetaryum etkinliklerine katılım göstermektedir.

Sanat; bireysel açıdan duyguların, düşüncelerin, hayallerin, yaratıcı çabaların, insanın kendini gerçekleştirmesinin bir aracı ve toplumları kaynaştırmak için bütünleyici yönü ile önemli bir kültür dinamiğidir.

Okulumuzda sanat eğitimi, bireye çağdaş yaşama ve özgür düşünme olanağı kazandırır. Toplum için birbirini anlayan, eleştiren ve birbirine saygı duyan insanların yetiştirilmesine imkân sağlar. Kültürlerin iyi anlaşılması; kültüre sahip çıkma, onu yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmada etkin bir rol üstlenir.

Görsel Sanatlar dersi; öğrencilerin farklı algı, bilgi ve sezgilerini iki ve üç boyutlu çalışmalar ile gerçekleştirip bireysel farklılıklar ve gelişim basamakları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

• Öğrenciye görsel sanatlar sevgisi ve bunu davranış biçimi haline getirebilme yeterliliği kazandıran,

• Kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanabilen,

• Kullandığı tekniklerin dışında yeni teknikler arama isteği ve cesareti kazandıran,

• Çıkacak sorunlara çözümler üretebilme becerisi ve güveni kazandıran öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Okulumuzda sanat eğitimi programları hazırlanırken derslerimizi destekleyen sanat etkinliklerine yoğun bir şekilde yer verilmektedir. Bu etkinliklerin en önemli kısmını sanatsal geziler oluşturmaktadır. İstanbul Modern Sanatlar Müzesi, Pera Müzesi, İMOGA Grafik Sanatlar Müzesi, Uniq HALL ve bu müzelerin atölye çalışmalarına katılımlar sağlanarak öğrencilerimizin aktif öğrenme süreci içinde yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesi ile hareket etmeleri sağlanmaktadır.

Sanat alanında yetenekli öğrencilerin kendilerini ifade edebilmesi, okul içinde ve diğer alanlarda isimlerini duyurabilmesi ve farklı disiplinler arası insanlarla iletişime geçebilmelerini sağlamak amacıyla ilkokul ve ortaokul seviyelerinde resim, tasarım, karikatür ve fotoğraf yarışmalarına katılım sağlanmaktadır. Güzel Sanatlar Bölümü olarak öncelikli amacımız; öğrencilerimizi sanatsal, bedensel ve zihinsel açılardan geliştirerek ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmektir.

Yıl içinde sosyal etkinlikler olarak öğretmenlerimiz tarafından açılan Yaratıcı Drama, Seramik, Moda Tasarım, Fotoğraf, Resim Dünyası ve Hayal Et Tasarla kulüpleri öğrencilerimize kendilerini ilgi duydukları farklı alanlarda ifade etme olanağı sağlar.

Matematik Bölümü öğretmenleri; bilgiyi verildiği gibi kabul eden etmeyen, sorgulayan, yorumlayan, eleştirel düşünebilen, mantık ve muhakeme yapabilen ve paylaşan bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerine lise için gerekli olan altyapıyı vermektedir.

Eğitim bir süreçtir ve bu süreçte bölüm olarak ortak dili, sürekliliği, iş birliğini esas alarak matematik öğretimini 5. sınıftan 8. sınıfa kadar bir bütün olarak sürdürmekteyiz.

Matematik öğretimindeki temel hedeflerimiz şunlardır:

 • Matematiğin evrensel bir dil olduğunu ve bu dili oluşturan sembol ve kavramları öğretmek,
 • Sayı sistemini, dört işlemin dayandığı temel ilkeleri kavratmak,
 • Temel işlemleri doğru ve hızlı sonuçlandırma becerisini ve problem çözme yeteneğini geliştirmek,
 • Geometrik cisim ve şekiller ile ilgili temel kavramları ve özellikleri kavratmak,
 • Ders içi etkinlik ve uygulamalarla matematik dersine olumlu tutum geliştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlamak,
 • Eleştirel düşünme, araştırma, keşfetme becerilerini geliştirmek.

Erenköy Işık İlköğretim Okulu Müzik Bölümü olarak temel amacımız, müziği sevdirmek ve öğretmektir. Yetenek düzeylerindeki farklılıklar ne olursa olsun “bireyler müzik yapabilme becerisiyle doğar.”  temel yaklaşım tarzımızı oluşturur.  Müziksel işitme, okuma ve yazma becerisini geliştirmek; müzik eğitiminin vazgeçilmez unsurlarıdır. Enstrüman eğitimi ve birlikte seslendirme(orkestra ve koro ), müzik eğitiminin kapsamı içerisinde yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası yarışma ve festivallere katılım, kültürel ve sanatsal gelişim sürecinde olan öğrencilerimize yeni bir vizyon ve bakış açısı sunmaktadır.

Milli duyguların ve Atatürk sevgisinin müzik yoluyla kazanımını sağlamak, nitelikli ve seçici müzik dinleyicilerinin de yetiştirilmesi bölümün hedefleri arasında yer alır.

4. sınıftan itibaren başlayan enstrüman branş eğitimi beş yılı kapsamakta ve 8. sınıfın sonuna kadar devam etmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; öğrencilerin eğitimsel, sosyal ve duygusal süreçlerini geliştirmeleri, kendilerini ve çevrelerini tanımaları, yaşadıkları zorluklara çözüm yolları bulmalarını desteklemek için uzmanlar tarafından gerçekleştirilen yardım sürecidir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN ÇALIŞMA ALANLARI:

 • Oryantasyon çalışmaları
 • Bireysel görüşmeler
 • Grup çalışmaları
 • Sınıf içi etkinlikler
 • Bültenler
 • Seminer / Panel / Söyleşi / Sunum
 • Projeler

Oryantasyon Çalışmaları

Oryantasyon çalışmaları, öğrencilerin okulda ve yakın çevrelerinde karşılaşacakları yeni durumlara uyum sağlamalarına yardımcı olma çalışmalarıdır. Oryantasyon süreci, öğrencilerin okula başladıkları ilk gün başlamakta ve yıl boyunca devam etmektedir.

Bireysel Görüşmeler

Bireysel görüşmeler, önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında ya da öğrencilerin yaşadığı sorunlar karşısında kendi olanaklarını fark etme ve sorunlarına çözüm üretmelerine yardımcı olma sürecidir. Öğrenci ile yapılan görüşmeler; öğrencinin kendi isteği, veli ve öğretmen yönlendirmesi ya da psikolojik danışmanın gözlemleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Grup Çalışmaları 

Grup çalışmalarında amaç; öğrencilerin grup etkileşiminden yararlanarak akademik,  duygusal ve sosyal gelişimlerine destek olmaktır. Grup çalışmalarında; öğrencilerin öz güven kazanma, arkadaşlık kurma, akademik becerilerini destekleme ve çevreye uyum gibi ortak sorunları ele alınmaktadır. Ortaokul düzeyinde olumlu okul atmosferi oluşturma amaçlı “Akran Arabuluculuğu”  grup çalışması ve öğrencilerin stresle başa çıkma becerilerini destekleme amaçlı “Mola” isimli grup çalışmaları uygulanmaktadır.

Sınıf içi etkinlikler, öğrencilerin sınıf düzeylerine göre belirlenen sosyal ve eğitimsel hedefleri gerçekleştirmek amacıyla yapılan etkinliklerdir. Örnek sınıf içi etkinliklerimiz:

 • “Ders Çalışma Ve Sınav Teknikleri”
 • “Görgü Ve Nezaket Kuralları”
 • “Duyguları Tanıma
 • “Kişisel Sınırlarımız ve Çocuk Koruma Politikası
 • “Problem Çözme Becerileri”
 • “Kişilik Özelliklerimiz”
 • “Sorumluluklarımız”,
 • “İletişim Ve Dinleme Becerilerini Geliştirme”
 • “Zarar Verici Davranışlarla Başa Çıkma”
 • “Zorbalık Ve Zorbalıkla Baş Etme”
 • “Öğrendiklerimi Sınava Nasıl Aktarabilirim?”
 • “Öğrenme Stilleri”
 • “Motivasyon Çalışmaları”
 • “Hangi Ders Nasıl Çalışılır?”
 • "Duyguları Tanıma Ve Anlama"
 • “Akran Dayanışması”
 • "Arkadaşlık İlişkileri"
 • “Çatışma Çözme Becerileri”
 • "Farklılıklara Saygı"
 • "Verimli Ders Çalışma Yöntemleri"
 • "Ders Dinleme/ Test ve Sınav Teknikleri"
 • "Ulusal Sınavlarla İlgili Bilgilendirme"
 • “Sabır, Azim, Sebat Değerlerini İçeren Yaratıcı Sınıf Etkinlikleri”
 • “Barışçıl Okul Barışçıl Dünya Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar”

Bültenler/Broşürler


            Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak veli ve öğretmenlere yönelik olarak bülten ve broşürler hazırlanmakta ve e-posta yoluyla gönderilmektedir. Ayrıca öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli broşürler hazırlanarak öğrencilerle paylaşılmaktadır.


Bülten Örnekleri:

 • Okula Başlarken
 • Sorun Çözme Becerisi
 • Öğrenme Stilleri
 • Gelişen Teknolojinin Çocuk Gelişimi

Üzerindeki Etkisi

 • Akran Arabuluculuğu
 • Ergenlik ve Risk
 • Sağlıklı Beslenme
 • Aile Toplantıları
 • Sanatsal ve Yaratıcı Faaliyetlerin Çocuk Gelişimine Katkısı
 • Gelişim Dönemi Özellikleri
 • Anne – Baba Tutumları
 • Babanın Çocuk Eğitimindeki Rolü
 • Medya Kullanımı
 • Sorumluluk Bilincini Geliştirme
 • Arkadaşlık İlişkileri
 • İletişim Becerileri
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Sınav Kaygısı İle Baş Etme Yöntemleri
 • Ergenlik Dönemi

Broşür Örnekleri

 • Hangi Ders Nasıl Çalışılır?
 • Etkili Ders Çalışma Yöntemleri
 • Güvenli İnternet Kullanımı

Seminer/Panel/Söyleşi 


    Okulumuzda seminerler; öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik düzenlenmektedir. Çalışmalar, okul psikolojik danışmanları tarafından yapılabildiği gibi konu ile ilgili uzman kişiler tarafından da yapılabilmektedir. Seminerler, tek oturum ya da birkaç oturumdan oluşan bilgi paylaşımları olarak gerçekleşmektedir.

Örnek Çalışmalar:

 • Meslek Tanıtım Paneli
 • Ergenle İletişim
 • Aile İçi İletişim
 • “KUMDAN KALELER” Etkinliği
 • Öğrenme Stilleri Veli Semineri
 • Sınav Kaygısı İle Başa Çıkma Yolları Konulu Seminer
 • Servis Şoför Ve Hosteslerine Yönelik “İletişim” Konulu Seminer
 • Sınav Sürecinde Destekleyici Anne Baba Olmak

Projeler ve Uygulamalar

 • “Barışçıl Okul, Barışçıl Dünya” Projesi
 • “Konuşma Köşesi” Uygulaması (1 ve 2. Sınıflar)
 • “Duygularımı Doğru Yönetiyorum” Uygulaması (3 ve 4. Sınıflar)
 • “Akran Ara Buluculuğu” Grup Çalışması (Ortaokul)
 • Olumlu Okul Atmosferi Geliştirme Uygulamaları / “BİZ…” Sunumu (Ortaokul)
 • Öğrenci İnisiyatifi Geliştirme Toplantısı (8. Sınıflar)
 • Başarıyı Artırma Projesi (4, 5 ,6, 7, 8. Sınıflar)
 • Öğrenme Stilleri Uygulamaları (4 ve 6. Sınıflar)
 • Cinsel Sağlık Eğitimi Programı (Ortaokul)
 • Değerler Eğitimi

“Barışçıl Okul Barışçıl Dünya” projesi kapsamında ortaokuldan, arkadaşları tarafından seçilen öğrencilerimiz, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi tarafından düzenlenen “Akran Ara Buluculuğu” grup çalışmalarına katılarak akran ara buluculuğu sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.

Merkezi Sınavlara Hazırlık İle İlgili Yapılan Çalışmala:

 • Öğrenci hedef belirleme görüşmeleri,
 • Test ve sınav teknikleri hakkında bilgilendirme,
 • Yıl boyunca yapılan deneme sınav sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • Mesleki eğilim belirleme amaçlı uygulanan test ve envanterler,
 • Merkezi sınavlar hakkında bilgilendirici sunumların düzenlenmesi,
 • Tercih danışmanlığı şeklindedir.

Sosyal bilgiler, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, düşünme eğitimi,  din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri “Sosyal Bilimler Bölümü”ne bağlı olarak yürütülen derslerdir.

Sosyal bilgiler dersi, disiplinler arası bir ders olma özelliği taşımaktadır. Tarih, coğrafya, arkeoloji, ekonomi, siyaset bilimi, hukuk, sosyoloji gibi disiplinlerin birleşiminden oluşmaktadır. Bu durum sosyal bilgiler dersinin hayatla ve gündemle ilişkilendirilmesini sağlamaktadır.

Sosyal bilgiler ve T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük derslerinde "önce iyi insan" felsefemizi temele alarak Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, kendi tarihini ve kültürünü bilen, başka kültürleri tanıyan, farklılıklara saygı duyan, teknolojiyi doğru kullanan, düşünen ve sorgulayan, sorumluluklarını bilen ve yerine getiren, günceli yakalamış, özgüveni yüksek, çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.

 
Derslerimizde problem çözme, karar verme, eleştirel düşünme, empati kurma, analitik düşünme, girişimcilik, sosyal katılım, mekânı algılama, kanıt kullanma, hukuk okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı, iş birliği, karar verme gibi bir çok beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde ise hedefimiz ahlâkî değerleri bilen ve bunlara saygı duyan, öğrenilen ahlâkî değerleri içselleştirebilmiş, erdemli bireyler yetiştirebilmektir. Bu derste öğrencilerimizin bireysel açıdan inanma ve yaşama özgürlüklerinin bilincine varabilmeleri, dini kavramları doğru anlayabilmeleri, başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilmeleri, dinin kültürü oluşturan unsurlardan biri olduğunu kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Türkçe dersi, Milli Eğitim Bakanlığının programları ve milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda yürütülürken öğretmenlerimiz öğrencilerimizi Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ana dilini doğru kullanan, kendi tarihini ve kültürünü bilen, başka kültürleri tanıyan, farklılıklara saygı duyan, teknolojiyi doğru kullanan, düşünen ve sorgulayan, günceli yakalamış, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirme çabasındadır.
 
HEDEFLER

Türkçe dersi hedefimiz, öğrencilerimizin dilimizin olanak ve zenginliklerinin farkına varmaları; dinleme, izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmeleri; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmalarıdır.

Türkçe derslerinde öğrencilerimizin ana dilinin seçilmiş örnekleri üzerinde düşünmesi; dilinin işleyişini sezinleyerek bu becerisini yazılı ve sözlü anlatımlarda kullanmayı bilmesi; okuma, anlama, eleştirme, tartışma, yorumlama gücünü geliştirmesi temel kazanımlarımızdandır. Öğrencilerimizin özgür düşünmesi, düşünmede bilimselliği temel alması, yaratıcılıklarını harekete geçirmesi, çözümler üretmesi, gözlem yapabilmesi ve bunu yaşam becerisine dönüştürmesi beklenmektedir. Kültürel boyutta öğrencinin donatılması için dersin bütün olanakları kullanılmakta ve öğrencinin kütüphanelerden yararlanabilmesi; düzeyine uygun tiyatro, konferans, panel gibi etkinlikleri izlemesi; sürekli ve planlı kitap okuması; başkalarının düşüncelerine karşı hoşgörülü olması; ulusun kültürel değerlerini bilmesi ve tanıması; sorunlarına yabancı olmaması; estetik beğeni kazanması amaçlanmakta ve çalışmalar bu doğrultuda yapılmaktadır.

Okulumuzda İngilizce dersi, dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında öğrencilerin kendilerini doğru, akıcı ve özgürce ifade etmelerini hedefleyen, pratik kullanımı ön plana çıkaran bir yapıdadır.

Derslerdeki başlıca hedefimiz, öğrencilerimizi 8 yıllık İngilizce eğitimi sonunda bu dili, çeşitli ortamlardaki insanlarla iletişim kurabilecek kadar akıcı ve rahat kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin soru soran, analitik ve eleştirel düşünebilen, kıyaslama ve yorum yapabilen, kısacası İngilizceyi etkin biçimde kullanan bireyler olmaları diğer hedeflerimiz arasındadır. Bu nedenle tüm seviyelerde kullandığımız ders materyalleri, üst düzey düşünme becerilerini harekete geçiren ve “hayat boyu öğrenme” prensibine göre hazırlanmış ürünlerdir.

“Dil, ders olarak değil iletişim aracı olarak algılanmalıdır. Bu nedenle dört duvar arasına hapsedilemez ve ancak dört beceride sürekli kullanılırsa gelişir.” prensibinden hareketle öğrencilerimize çeşitli aktiviteler yoluyla kendilerini, öğrendikleri yabancı dillerde ifade etme olanağı veririz. Örneğin çeşitli gösteriler, hem yıl içerisinde bazı ünite konularımızın pekiştirici aktivitesi olarak hem de yıl sonunda kulüplerimizde ve sınıflarımızda yıl boyu yapılan çalışmaların ürünü olarak sergilenir. Küçük ve büyük gruplarda “yıl sonu ürün dosyası sunumları” yoluyla öğrencilerimiz, yıl boyunca ürettikleri ürünlerini aileleriyle paylaşarak hem özgüvenlerini hem de topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirirler. Bilgi yarışmaları yoluyla öğrencilerimiz eğlenceli ve rekabet dolu ders dışı aktivitelerle öğrendiklerini pekiştirir, çeşitli konularda düzenlediğimiz münazaralarla da sınıflar arası alanda fikir tartışmalarına olanak bulurlar. 

Öğrencilerimizin İngilizce becerilerini bağımsız ve objektif bir değerlendirmeye tabi tutmak amacıyla  5. sınıflarımız bağımsız ve yetkili kuruluş tarafından TOEFL Primary Step 2 sınavına, 8. sınıflarımız TOEFL Junior Sınavına katılırlar. Bu sınavlar, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika sınavlarıdır. FMV Vakfı, tüm öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıksız olarak karşılamaktadır.

MODERN DİLLER BÖLÜMÜ (ALMANCA-FRANSIZCA-İSPANYOLCA

Günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında birden fazla yabancı dile hakim olmak, doğru iletişim becerileri kurmak için gereklidir. Dil bilimcilerin de ifade ettiği gibi bir yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları, dilsel zekalarının gelişmesi noktasında çok büyük bir rol oynamaktadır. Yabancı dil öğretimine erken yaşta başlanmasının büyük önem taşıdığı gerçeğinden yola çıkarak Erenköy Işık Okulları, ilkokul 4. sınıftan itibaren İngilizcenin yanında ikinci yabancı dili öğrenme olanağı sunmaktadır.

İkinci yabancı dil eğitiminde hedefimiz, ortaokuldan mezun olan öğrencilerimizi Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages)  kriterlerine göre temel kullanıcı seviyesinde yetiştirerek kendilerini bu dilde rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Yabancı dil eğitim programında Almanca, Fransızca ve İspanyolca ikinci dil seçeneği olarak sunulmaktadır. İkinci yabancı dil, öğrenilen İngilizce dili referans gösterilerek aynı ilkeler doğrultusunda öğretilmektedir. Ortaokul bitiminde öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan ve bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen Almanca FIT, Fransızca DELF ve İspanyolca DELE sınavlarına girebilmekte ve dil becerilerini dünya vatandaşı olarak sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

   Günümüzde, 21. yüzyıl becerilerinin içinde de yer alan teknoloji, hızla ilerlemekte ve her geçen gün önem kazanmaktadır. Bilişim teknolojileri bölümü olarak hedefimiz; öğrencilerimize bilişim teknolojileri temel bilgi ve becerilerini kazandırmak, gelişen ve gelişmekte olan yeni teknolojileri öğrenim hayatında ve günlük yaşantısında kolaylaştıracak biçimde kullanabilmelerini sağlamak, bu teknolojileri doğru ve bilinçli kullanan, etik ve sosyal değerler çerçevesinde, bilinçli dijital vatandaşlar olarak kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

        Anaokulundan liseye kadar her seviyede verilmekte olan bilişim teknolojileri ve yazılım dersi akademik, kültürel ve sosyal gelişimi öngören amaçlar doğrultusunda hazırlanır.

Anaokulunda; öğrencilerimizin temel bilgisayar kullanım bilgi ve becerileri kazanmaları, algoritmik düşünme becerisi ve problem çözmeye yönelik temel kodlama etkinliklerini yapabilmeleri, eğitsel yazılımlar aracılığı ile oyun temelli ve eğlenerek öğrenmeleri hedeflenmektedir.

İlkokul ve ortaokulda; temel bilgi ve becerileri kazanmış öğrencilerimizin, bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve güvenli kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Bilişim teknolojilerini kullanarak kendilerini etik, gizlilik, güvenlik konularına hâkim bireyler olarak ifade etmelerini ve iletişim kurmalarını sağlamak hedeflenmektedir/bölüm hedefleri arasındadır. Öğrencilerimize; problem çözme, bilgi işlemsel ve analitik düşünme becerilerini kazandırmak, tasarlama ve yaratma süreçlerini geliştirmek adına algoritma etkinlikleri, kodlama, robotik ve programlama etkinlikleri uygulamak temel hedeflerdendir.

Lisede; öğrencilerimize teknolojiyi yaşamına kolaylık katacak şekilde kullanmanın yanı sıra teknoloji üretme, dijital bir vatandaş olarak dijital ortamlarda etik, güvenlik, gizlilik ilkelerine göre davranışlar sergileme, grafik tasarım programları ve Web programlamayı etkili bir şekilde kullanma becerilerini kazandırmayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin robotik çalışmaları ile araştırmacı, üretken ve problem çözme sürecine hâkim çok yönlü düşünebilen bireyler olarak yetişmeleri temel hedeflerimiz arasındadır.