Öğrenen Profili

Bütün Uluslararası Bakalorya (IB) programlarının hedefi, toplumsal anlamda insan olma bilincine sahip, gezegenimizi koruma misyonunu herkesle birlikte paylaştığının farkında olan, uluslararası platformda düşünce sahibi bireyleri yetiştirerek daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına yardımcı olmaktır.

               IB öğrencileri aşağıdaki özelliklere sahip olmaya çalışırlar:

               Araştırmacı bireyler olarak doğuştan sahip oldukları merak duygusunu geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yapmak için gereken yetenekleri edinirler ve öğrenme sürecinde bağımsız olarak hareket ederler. Öğrenmekten zevk duyarlar ve bu öğrenme aşkı tüm yaşamları boyunca sürer.

               Bilgili bireyler olarak bölgesel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylece, geniş kapsamlı ve dengeli disiplinler vasıtasıyla derinlemesine bilgi kazanır ve bu şekilde bir anlayış geliştirirler.

               Düşünen bireyler olarak eleştirel ve yaratıcı düşünce yetenekleriyle karışık sorunların farkına varıp üzerinde düşünür, mantıklı ve ahlakî kararlar alırken inisiyatif kullanırlar.   

               İletişim kurabilen bireyler olarak düşünceleri ve bilgiyi birden fazla dilde ve çeşitli iletişim yollarını kullanarak kendilerinden emin ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilirler. Diğer kişilerle istekle ve etkili olarak çalışırlar.

               İlke sahibi bireyler olarak kişilere, gruplara ve toplumlara değer verme anlamında sağlam temellere kurulmuş bir doğruluk, adalet ve saygı anlayışının yanı sıra güvenilirlik ve dürüstlükle hareket ederler. Kendi davranışlarının ve onların yol açtığı sonuçların sorumluluğunu üstlenirler.

               Açık fikirli bireyler olarak kendi kültürlerini, kişisel tarihlerini anlayarak bunlara değer verirler. Ayrıca başka kişilerin ve toplulukların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Bir soruna farklı bakış açılarından bakmaya ve onu bu şekilde değerlendirmeye alışkındırlar ve edindikleri tecrübeyle kendilerini geliştirmeye isteklidirler.

               Özenli bireyler olarak başkalarının duygularına, ihtiyaçlarına kendilerini o insanların yerine koyarak şefkatle ve saygı çerçevesinde yaklaşırlar. Kendilerini başkalarının yaşamlarında ve çevrede gerçek bir değişiklik yapmaya adarlar.

               Risk alan bireyler olarak bilinmeyen ve belirsiz durumlara cesaret ve öngörü ile yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetme özgürlüğüne sahiptirler. Cesurdurlar, kendi inandıklarını dile getirirler.

               Dengeli bireyler olarak kendilerinin ve başkalarının iyiliğini sağlayabilmek adına zihinsel, fiziksel ve duygusal dengenin öneminden haberleri vardır.

               Düşünceli bireyler olarak kendi eğitimlerine ve yaşantılarına dikkat ederler. Eğitimlerini ve bireysel gelişimlerini destekleyebilmek adına kendi güçlü yanlarını ve sınır noktalarını anlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptirler.

IB Learner Profile. https://www.ibo.org/contentassets/fd82f70643ef4086b7d3f292cc214962/learner-profile-en.pdf

Learner Profile: https://vimeo.com/66637103

https://www.youtube.com/watch?v=evQsOFQju08                      

               IB Diploma Programı, altı temel grup dersle birlikte üç ayrı bölümden oluşan çekirdek dersleri kapsamaktadır.  Öğrenciler, seçtikleri altı grup ders konularını çalışırlar.  Seçilen üç ders ileri  düzeyde (HL) ve toplam 240 ders saatini kapsar, diğer seçilen üç ders  standart düzeyde (SL) ve toplam 150 ders saatini kapsar.