International Baccalaureate

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ
ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI

               1960 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından başlatılan Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Bu program belli bir ülkenin eğitim sistemine dayanmaz; uluslararası eğitim sistemlerinin ortak gereklilikleri ile tercih edilen genel eğitim anlayışı arasında bir köprü oluşturur.  Diploma Programının gereklerini yerine getiren öğrenciler, rekabetçi bir dünyada başarılı olmak için gereken disiplin ve becerilere karşı güçlü bir sorumluluk anlayışı kazanırlar.  

www.ibo.org

               Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, kültürler arası anlayış ve saygı vasıtasıyla daha güzel ve daha barış dolu bir dünya yaratmak için sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.  Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, akademik olarak iddialı, geniş kapsamlı ve yoğun çalışma gerektiren, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. 16 -19 yaş arası öğrencileri dengeli olarak üniversiteye ve hayata hazırlar. Araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bu eğitim programı, uluslararası geçerliliği olan diplomanın alınmasıyla tamamlanır.

               IB Diploma Programını tamamlayan öğrenciler, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi pek çok ülkenin üniversitelerine daha öncelikli giriş şansına sahip olmaktadırlar. Ülkemizde de birçok vakıf üniversitesi IB mezunlarına diploma puanlarına göre çeşitli oranlarda burs olanakları sağlamaktadır.

               Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen lise diplomasının yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran IBDP, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan, uyarlanabilen bir program olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da ülkemizde  resmen tanınmaktadır. Diploma Programı dünyada 196 ülkede, 2626 okul tarafından uygulanmaktadır. FMV Ayazağa Işık Lisesi, Türkiye’de Diploma Programını uygulamakta olan 50 okuldan biridir. Resmi dilleri İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olan olan bu program, okulumuzda İngilizce olarak okutulmaktadır.  Click here for our IB Information Booklet

               Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, FMV Özel Ayazağa Işık Lisesinde bazı derslerin eğitiminin yabancı dilde verildiği MEB Lise Programı’na ek olarak, 2014 - 2015 eğitim - öğretim yılında 10 ve 11. sınıflarda uygulanmaya başlanmıştır. 2017-2018 eğitim-Öğretim yılı içerisinde akademik gerekçelere dayalı olarak IBO’dan sınav dönemi değişikliği talebinde bulunmuş olan okulumuzun bu talebi kabul edilmiştir. Halen 10. Sınıfta okumakta olan Diploma Programı öğrencilerimiz son Kasım dönemi mezunlarımız olacaklardır. Bir sonraki Diploma Programı sınıfı 2019-2020 eğitim-Öğretim yılında açılacak olan ve 11-12. sınıflarda uygulanacak olan program ilk Mayıs dönemi mezunlarını 2021 senesinde verecektir.