Ayazağa Işık Lisesinde IB

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi IB öğrencileri,  sorgulama ve bağımsız araştırma yeteneğine sahip, geniş kapsamlı ve alanlarına göre dengeli dağıtılmış konuları anlayabilen, bilgili, karmaşık sorunların farkına vararak, mantıklı ve ahlakî kararları inisiyatif kullanarak uygulayabilen, doğruluk anlayışının yanı sıra akademik dürüstlük konusuna da önem veren ilke sahibi, kendi kültürlerini anlayarak bunlara değer veren, bunun yanı sıra başka kişilerin ve toplulukların değerlerine ve geleneklerini de önemseyen açık fikirli, eğitimlerini ve bireysel gelişimlerini destekleyebilmek adına kendi güçlü yanlarını ve sınır noktalarını anlama ve değerlendirme kabiliyetine sahip, topluma yapıcı katılımlarda bulunabilen, kendi ülkesine ve dünyaya duyarlı bireylerdir.

               IB öğrencileri, düzenli ve özverili çalışan, öğrenme isteği yüksek, araştırma ve sorgulamayı seven öğrencilerden seçilir.  IB Diploma Programına katılmak isteyen öğrencilerin sahip olması gereken özellikler aşağıda sıralanmıştır:

•             Düzenli okuma ve yazma alışkanlığı,

•             Merak, araştırma, sorgulama, analiz etme, eleştirel düşünme ve sunum becerileri,

•             Planlama ve zaman yönetimi (özdisiplin ve sorumluluk),

•             Müfredat ve müfredat dışı çalışmaları takip edebilmesi (spor, toplum hizmeti, vb.),

•             İletişim becerileri, grup çalışmasına ve işbirliğine yatkınlık,

•             Uluslararası bilinç,

•             Yaratıcılık,

•             Akademik dürüstlük,

•             Sadece üniversiteyi kazanmak değil, hayat boyu öğrenme isteği