Kulüpler - Ayazağa Işık Lisesi

Toplum Hizmeti :

Kulüp öğrencileri, toplum hizmeti kapsamında belirlenecek bir devlet okulu öğrencileri için Almanca kelime kitapçığı hazırlayacaklar. Bu çalışmanın amacı başka öğrencilere Almanca’yı tanıtmak, sevdirmek ve öğrencilerin paylaşma duygularını geliştirmektir.

Kulübün amacı: Öğrencileri Goethe Enstitüsünün düzenlediği FIT 2 (A2 seviyesi) sınavına ayrıca B1, B2 ve C1 sınavlarına hazırlayarak öğrencilerin bu seviyelerde yeterlilik sertifikaları almalarını sağlamak

Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:

Öğrencilerin A2, B1, B2 ve C1 sınavlarına katılmalarını sağlamak

Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

Öğrencilerimiz görme engelliler için GETEM Kurumu ile sesli kitap hazırlığı yapacaklardır. Tüm bu çalışmaların amacı öğrencilerde kendine güven, birlikte hareket etme, organizasyon becerilerini geliştirebilme ve sorumluluk alma gibi duygularını geliştirebilmektir.

Öğrencilerin okul ortamında sanat, edebiyat, kültür, bilim, teknoloji, tarih ve felsefe gibi pek çok alanda oluşturduğu yazıları paylaşabilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlayan kulübümüz; okul bültenimiz The PALA, edebiyat dergisi Meyal ve bilim teknik dergisi DigiTAIL olmak üzere toplam üç yayın çıkarmaktadır. Tüm öğrencilere açık olan kulübümüz sene boyunca öğrencilerin kaleme aldıkları şiir, öykü, deneme, eleştiri, araştırma ve inceleme gibi pek çok farklı türde yazıları kabul etmektedir. Aynı zamanda dergilerin editörlüğünü, dizge ve görsel tasarımını oluşturma görevini de üstlenen öğrencilerimiz, kendilerinin belirlediği bir konu ve kişi etrafında belli aralıklarla dergilerin özel sayılarını çıkarmaktadır.  Öğrencilerin yazılı ürünleri ile kendilerini istedikleri türde ifade etme imkânı sağlayan kulübümüz toplum hizmeti faaliyetleri için de öğrencileri bir araya getirmektedir.

 1. Kulübün Amacı:

Her şeyin yapaylaştığı ve doğallığından uzaklaştığı bir ortamda, sağlıksız bir yaşamın sonucu olarak insanlar bağışıklık sistemleri, iradesi ve bedeni zayıf, kalitesiz bir hayat sürmektedir. Sağlıklı Yaşam Kulübü, öğrencileri bu konularda bilinçlendirmek ve bedeni sağlıklı gıda ve egzersizlerle güçlendirme yollarını göstermek için kurulmuş bir kulüptür.

 1. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:
  Sağlıklı Yaşam Kulübünde öğrencilere, doğru beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verilir. Öğrencilerin, yaş ve fiziksel özelliklerine uygun bireysel egzersiz programları ile sağlıklı bir fiziksel görünüme sahip olmalarına çalışılır.

 1. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

Öğrenciler geleneksel hâle gelmiş olan Yüz Yıllık Okullar Spor Şöleni'nde yapacakları yiyecek satışlarından elde edilen gelir ile ihtiyacı olan bir devlet okuluna spor malzemesi yardımı yaparak toplum hizmeti çalışmalarında da görev alır. Bu yıl ayrıca sosyal hizmet projesi olarak Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi ile sesli kitap projesi gibi ortak çalışmalar yapılacaktır.

1. Kulübün Amacı:
Öğrencilerin, Fransızca yeterlik sınavı olan DELF'e (Diplôme d'études en langue française) hazırlanmalarını sağlamak

2. Kulübün Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Yapacağı/Yapmayı Düşündüğü Faaliyetler:
Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirerek DELF sınavına katılmalarını sağlamak

3. Kulübün Kuruluş Amacına Uygun Olarak Her Türlü Toplum ve Çevre Sorununun Çözümüne Katkı Sağlamak Amacıyla Yapacağı/Yapmayı Düşündüğü Toplum Hizmeti Faaliyeti/Faaliyetleri:

 • GETEM'e gönüllü okuyucu olarak kitap seslendirmek

 • Delf Kulübü öğrencilerinin V. Müzik Eşliğinde Fransızca Şiir Okuma Yarışması'nda sorumluluklar almalarını sağlamak

 • Öğrencilerin Fransızca okuma yarışmalarına katılımlarını sağlamak

1.Kulübün amacı: Öğrencilerin araştıran ve sorgulayan, yaratıcı, akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eden, dünyaya bilim adamı gözü ile bakabilen, proje ve sunu üretebilen birey olarak yetişmelerini sağlamak
2. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler: 
-
TÜBİTAK proje çalışmaları, 
-Yurt içi ve yurt dışı fen proje çalışmaları, 
-Bilim Günü organizasyon ve hazırlıkları, 
-Yapılan çalışmaların sergilenmesi,
-Sosyal sorumluluk etkinlikleri 
3. Kulübün katılmayı düşündüğü yarışmalar: 
· TÜBİTAK 
· MEF 
· Yurt içi ve yurt dışı projeler 
4. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:
-Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) için kitap seslendirme.

 • Kulübün amacı:

 • Gençlere hizmet ve uluslararası anlayışa adanmış dünya dostluğu içinde birlikte çalışma fırsatı vermek

 • Yapıcı bir liderlik ve kişisel dürüstlüğü takdir etmek ve geliştirmek

 • Başkalarını düşünmeyi ve başkalarına hizmet etmeyi özendirmek ve uygulamak

 • Aile ve yuva önemi ve bilincini geliştirmek

 • Her bireyin değerinin kabul edilmesine dayanarak başkalarının haklarına saygı duyulmasını tahsis etmek

 • Bireysel sorumluluğun kişisel başarı, toplumun gelişmesi ve grup başarısının temeli olarak kabul edilmesini vurgulamak

 • Bütün yararlı iş ve mesleklerin saygınlığını ve değerini topluma hizmet için fırsat olarak kabul etmek

 • Toplumsal, ulusal ve dünya sorunları hakkında gelişen bilgi ve anlayış kazanılması için fırsatlar yaratmak,

 • Topluma hizmet ideali etrafında birleşen gençleri, uluslararası anlayışın, iyi niyet ve barışın çoğaltılmasına özendirmek

 • Öğrencilerin uluslararası anlayış, iyi niyet ve barış anlamında gelişmesine yardımcı olmak ve onları ilerletmek

 • Çevreye karşı duyarlılık oluşturarak öğrencilerin proje geliştirme ve liderlik vasıflarını kullanmalarına da olanak sağlamak

 • Kişisel ve grup faaliyetleri için komiteler oluşturmak

Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:

Interact Kulüpleri kulüp üyelerinin ilgilerine bağlı olarak, çeşitli projeler ve etkinlikler organize ederler. Bununla birlikte, Interact programı içinde, bütün kulüpler liderlik yeteneklerini geliştirmek, kendi toplumlarına hizmet etmek ve uluslararası anlayışı ilerletmek etkinliklerini üstlenirler. Bu etkinlikler bir arada, dengeli bir kulüp programı oluşturmayı ve her interaktörün kişisel gelişimi için önemli deneyim ve olanaklar sağlamaktadır.Bu yolla tüm interaktörler başkalarına karşı yardımseverlik ve saygı göstermeyi,kişisel sorumlulukların ve zor işlerin önemini ve de uluslararası anlayış ve iyi niyeti geliştirmeyi öğrenirler.

 • Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre
  sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyetleri:

 • Alzheimer Hastalığı farkındalık projesi kapsamında Okmeydanı Alzheimer Derneği ziyaretleri,

 • Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Bolluca Köyü yardım projesi,

 • Altı Nokta Körler Derneği ve GETEM yardım projesi,

Yetenekleri ve istekleri doğrultusunda orkestra kulübüne katılmak isteyen öğrenciler, enstrüman çalmayı öğrenebilir veya bir süredir çaldıkları enstrümanlarda kendilerini geliştirip okul orkestramıza dahil olabilirler.

Kulüp etkinliklerimiz öğrencilerin grup ve bireysel olarak yapılan müzik çalışmalarında disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanarak, orkestra konserleri ve Sempre Arte Kulübü etkinliklerinde yer alma gibi toplu yapılan müzik etkinliklerinde takım halinde çalışabilmelerini hedeflemektedir.

Modern Dans Kulübü'nde öğrenciler dünya dansları (Latin dans, Cha-Cha, Zumba, Tango, Vals vb.) ile tanışmaktadırlar. Okul içerisinde ve dışında etkinliklere katılarak hazırladıkları çalışmaları sergileme fırsatı bulmaktadırlar. Kulübe katılan öğrencilerimiz, devlet okulunda bulunan arkadaşlarına teknik bir dans sunumu hazırlayarak toplum hizmeti çalışmalarında da görev alır.

"Daima Sanat" anlamına gelen Sempre Arte Kulübü geleneksel hâle gelen etkinliklerinin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecektir. Her ayın ilk cuması öğle teneffüsünde lise lobisinde sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. Sempre Arte Müzik ve Resim Kulüpleri ortak konularda çalışarak aynı anda performanslarını sergilemektedirler. Kulüpleri seçen tüm öğrencilere yetenekleri doğrultusunda bu etkinliklerde görev verilir. Sempre Arte Müzik Kulübü saatlerimizde, öğrenciler yetenek ve istekleri doğrultusunda solo, koro veya enstrüman bölümlerine seçilerek solfej ve şan çalışmalarıyla kendilerini geliştirip etkinlik gününe hazırlanırlar. Geçmişteki etkinliklerde Sempre Arte Resim Kulübü öğrencileri uygulamalarını yaparken, Sempre Arte Müzik Kulübü öğrencileri "Glee","Çizgi Film ve Müzikaller", "Pop & Rock", "Enstrümantal Klasik Müzik Dinletisi" gibi konularda performanslarını sergilemişlerdir.

Kulüp etkinlikleri öğrencilerin eğlenerek sanata dâhil olmalarını, grup ve bireysel olarak yapılan müzik çalışmalarında; paylaşımcı, disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanarak orkestra ve koro gibi toplu yapılan müzik etkinliklerinde takım halinde çalışabilmelerini hedeflemektedir.

"Daima Sanat" anlamına gelen Sempre Arte Kulübü geleneksel hâle gelen etkinliklerinin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecektir. Her ayın ilk cuması öğle teneffüsünde lise lobisinde sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. Sempre Arte Müzik ve Resim Kulüpleri ortak konularda çalışarak aynı anda performanslarını sergilemektedirler. Kulüplerimizi seçen tüm öğrencilere yetenekleri doğrultusunda bu etkinliklerde görev verilir. Sempre Arte Resim ve Müzik Kulüpleri ortak konularda çalışarak aynı anda performanslarını sergilemektedirler. Kulüpleri seçen tüm öğrencilere yetenekleri doğrultusunda bu etkinliklerde görev verilir. Geçmişteki etkinliklerde kulüp saatlerinde yapılmaya başlanan ve Müzik Kulübü öğrencilerinin eşlikleriyle etkinlik sırasında tamamlanıp sergilenen seramik maske tasarımları, fotoğraf çektirmek amacıyla yapılan stand-up tasarımları, ahşap blok üzerine tasarımlar, kolaj çalışmaları, kitap ayracı tasarımları gibi farklı konularda çalışmalar yapılmıştır. Kulüp etkinliklerimizde öğrencilerin eğlenerek sanata dâhil olmaları, sanatın dünya için önemini kavrayarak sanata sahip çıkma bilincini geliştirmeleri, grup çalışmalarında kendilerini ifade edebilmeleri ve özgün yaratıcı düşüncelerini ortaya çıkarıp özgüvenle sergileyebilmeleri hedeflenmektedir. 

Grafik Tasarım - Dijital Sanat çalışmalarında ise, photoshop programında dergi, afiş tasarımları ve fotoğraf tasarımları yaparak, dijital ortamda öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirmeleri ve görsel disiplin kazanmaları hedeflenmektedir.

Alanında uzman usta öğretici rehberliğinde gerçekleştirilen Seramik – Cam Füzyon Kulübü etkinliklerinde cam mozaik çalışmaları, pano çalışmaları, takı tasarımları, tabak tasarımları, seramik çalışmaları yapılarak fırınlandıktan sonra sergilenmektedir.Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin materyal olarak camı kullanıp farklı tasarımlar gerçekleştirmelerini ve yaratıcı düşünmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Sosyal etkinlik spor kulüplerinde amaç, öğrencilerin branşa özgü sportif becerilerini iyileştirmelerine yardımcı olmak ve etkinlikleri araç olarak kullanarak fiziksel, sosyal, bilişsel yönden gelişimlerine destek olmaktır. Öğrenciler geleneksel hâle gelmiş olan Yüz Yıllık Okullar Spor Şöleni'nde yapacakları yiyecek satışlarından elde edilen gelir ile ihtiyacı olan bir devlet okuluna spor malzemesi yardımı yaparak toplum hizmeti çalışmalarında da görev alır.

Kulübün amacı:

 • Düşünceleri saygı ve hoşgörü çerçevesinde ortaya koyabilmek, doğru ve yerinde yapılan analizlerle savunabilmek
 • Düşünceleri özgürce savunabilmeyi, bilgi ve deneyimleri karşıdakine aktarabilmeyi sağlayan münazara, sadece bilgi toplamak ve bunları aktarmaktan ibaret değildir. Öğrencilerin sahip olunan bilgileri doğru ve yerinde kullanmalarını, sebep-sonuç ilişkisi kurabilmelerini, eleştirel düşünme alışkanlığını kazanabilmelerini ve eleştiriye açık olmalarını, her iddianın görünmeyen yönlerini de irdeleyebilmelerini, belki de en önemlisi sabırlı ve saygılı olmalarını sağlamak
 • Öz güveni yüksek, çağdaş, kendini toplum önünde doğru şekilde ifade edebilen, geleceğin lideri olabilecek ve liderleri yaratabilecek öğrenciler yetiştirmek
 • Öğrencilerin kişisel birikim ve deneyimlerini doğru ifadeler, düzgün sözcük ve cümle kullanımları ile pekiştirmeye çalışmak

Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler ve katılacağı yarışmalar:

Türkiye Münazara Şampiyonası

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Münazara Turnuvası

Kabataş Erkek Lisesi Münazara Turnuvası

Pertevniyal Liseler Arası Çaylaklar Münazara Turnuvası

İstanbul Liseler Arası Çaylaklar Münazara Turnuvası

Robert Koleji Münazara Turnuvası

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Münazara Turnuvası

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Münazara Turnuvası

Mustafa Saffet Anadolu Lisesi Münazara Turnuvası

Çağrıbey Anadolu Lisesi Münazara Turnuvası

Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

 • İstanbul'da, kütüphanesi olmayan ya da kütüphane kurmaya çalışan bir okula kitap yardımı kampanyası düzenlemek
 • Yardım yapılacak okula öğrencilerimizin hazırladığı bir gösteri maçını izletmek

 • Kulübün Amaçları:

 • Felsefe ve Sanat arasındaki ilişkiyi fark edebilmek.
 • Felsefenin eleştirel ve sorgulayıcı özelliklerini, bir sanat eseri üzerinden görebilmek.
 • Bir sinema filmini, filozofların da görüşlerini temel alarak, felsefi bir bakışla değerlendirmek.
 • Filmlerde geçen veya verilmek istenen felsefi kavramların bilgilerini edinmek.
 • Bir sinema filmi üzerine felsefi sorular sorabilmek kendi düşüncelerini ifade edebilmek.

Not: Bütün izlenilecek ve incelenecek filmler, Felsefe-Etik-İnsan Hakları bilincini geliştirme amacında olacaktır.

İzlenmesi ve İncelenmesi Planlanan Bazı Sinema Filmleri:

 • Agora                                                                            
 • Guguk Kuşu
 • Matrix
 • Küçük Prens
 • Bülbülü Öldürmek
 • Fareler ve İnsanlar
 • Orkestra
 • Memento
 • Modern Zamanlar
 • Schindler’in Listesi

1. Kulübün amacı:

 • Sahneyle, izleyiciyle ve kişinin kendisiyle yüzleşeceği tiyatroyu hem teorik hem pratik şekilde deneyimlemek
 • Kendini keşfederek yeteneklerini geliştirmek
 • Öğrencilere tiyatro hakkında bilgi ve deneyim kazandırmak
 • Öğrencilere oyunculuk, genel tiyatro bilgisi, teknik başlıklar (dekor, ışık, kostüm…) alanında bilgi aktarmak
 • Hem vücut dilini hem de sözlü dili kullanabilmelerini sağlamak
 • Disiplinli olma alışkanlığı kazandırmak
 • Grup çalışmasını, oyun arkadaşını desteklemeyi öğrenmek
 • Birlikte üretmenin hazzını yaşamak
 • Kendini ifade etme yeteneğini geliştirmektir.

2. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:

 • Metinler üzerinde ve mizansen konusunda ortak çalışmalar yürüterek yıl sonunda
  tiyatro oyunu sahnelemek
 • Okul içinde etkinliklere destek vermektir.


3. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

 • Toplum hizmeti faaliyeti, kulüp öğrencileriyle (öğrencilerin önerilerine göre) birlikte belirlenecektir.

ESU PUBLIC SPEAKING CLUB:

Kulübün Amacı:

 • Öğrencilere hitabet yeteneklerini sınama, analitik düşünme ve mantıklı sonuç çıkarma, ulusal ve uluslararası konular hakkında bilgi sahibi olma ve pratik çözüm bulma gibi yetenekleri geliştirme fırsatı sunmak
 • İngilizce kullanımı aracılığıyla kültürler arası diyalogu zenginleştirip derinleştirmek ve bu sayede hem bireylerin hem de toplumların birbirine anlayışla yaklaştığı bir dünya yaratmak.
 • İngilizce kendini iyi ifade edebilen, duygu ve düşüncelerini muhatabına en etkin şekilde iletebilen, dolayısıyla muhakeme ve iletişim yeteneği gelişmiş bir neslin gelişimine katkıda bulunmak.

Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:

ESU Türkiye ile çalışarak dünya çapında elliyi aşkın ülkede bir gelenek halini almış ve her yıl düzenlenen International Public Speaking Competition (IPSC), International Public Speaking Competion Türkiye elemeleri ve öncesinde bu yarışmaya yönelik yurt dışından gelen uzman eğitmenlerce verilen eğitimlere katılım sağlanacaktır. Yarışmanın galipleri her yıl Mayıs ayında Londra'da gerçekleşen ESU Uluslararası Toplum Önünde Konuşma Yarışması'nda Türkiye'yi ESU Türkiye tarafından verilecek burs ile temsil edecek olup Londra'nın en seçkin tiyatro öğretmenleri tarafından verilecek eğitimlere katılacak ve kenti tanıma fırsatı bulacaklardır. Yarışmaya 2010 yılından bu yana katılan okulumuz 2011 ve 2015 yıllarında Türkiye 1'incisi olarak ülkemizi Londra'da temsil etmiş, 2014, 2016 ve 2019 yıllarında ise Türkiye 2'nciliğine layık görülmüştür.

Kulüp üyeleri aynı zamanda her sene Özel Işık Lisesi’nde düzenlenen Istanbul Liselerarası Toplum Önünde Konuşma Yarışmasına da katılmaktadır. Inter-School Public Speaking Yarışması’da katılmaktadır. 2018 Inter-School Public Speaking Yarışması’nda 1.lik kazanmıştır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı çalışmaları:

 • Ekim- Münazara Eğitimi ve de WSDC için Milli Takım Seçmeleri
 • Aralık- Public Speaking Konuları ve de Seçmeleri
 • Ocak- ESU Toplum Önünde Konuşma Eğitimi ve Finalistlerinin Belirlenmesi
 • Şubat- Inter-School Public Speaking Competition- Finalistlerin Belirlenmesi
 • Mart- Inter-School Public Speaking Competition
 • Mart- ESU Public Speaking Competition
 • Mayıs- ESU International Public Speaking Yarışması-Londra (Kazanıldığı Takdirde)

Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

 • Kulübün ana amacı kültürler arası diyaloğu zenginleştirip derinleştirmek ve bu sayede hem bireylerin hem de toplumların birbirine anlayışla yaklaştığı bir dünya yaratmaktır. Bu amaçla katılacağı ulusal ve uluslararası yarışmalarda küresel konular üzerine tartışarak çözüm önerileri getirilecektir. 

Kulübün amacı:

 • Öğrencilerin global konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını, resmi ortamlarda münazara yapma becerilerini geliştirmelerini ve Birleşmiş Milletlerin çalışmalarının benzer uygulamalarını yapmalarını sağlamak
 • Öğrencileri yazılı ve sözlü İngilizcelerini ve liderlik becerilerini geliştirmek konusunda cesaretlendirmek
 • MUN aktivitelerini demokratik süreci içinde öğrenmek ve yaşamak öğrencileri geleceğe daha sorumluluk sahibi, bilgi sahibi ve iyi yurttaşlar olarak hazırlamak

Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı / yapmayı düşündüğü faaliyetler:

 • Öğrencileri delege olarak konferanslara hazırlamak
 • Öğrencileri komite başkanı olarak konferanslara hazırlamak
 • Konferans
 • panel
 • çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantılara hazırlık çalışmaları yapmak

Kulübün bu yıl katılmayı düşündüğü konferanslar:

 • DŞMUN Darüşafaka Model United Nations (Ekim 2019)
 • LEMUN  Leiden Model United Nations / Hollanda (Kasım 2019)
 • MCMUN  ODTÜ Model United Nations  / Ankara (Aralık 2019)
 • MUNOV Model United Nations of Vienna / Avusturya (Ocak 2020)
 • QMUN Qatar Model United Nations / George Town University / Doha / Katar
 • (Şubat 2020)
 • NHSMUN New York High Schools Model United Nations / ABD (Mart 2020)
 • BIMUN Budapest International Model United Nations / Macaristan (Mart 2020)
 • RCIMUN Robert College International Model United Nations (Nisan 2020)
 • TAMUN TED Antalya Model United Nations (Mayıs 2020)
 • ALMUN Deutsche Schule Model United Nations (Mayıs 2020)
 • OLMUN Oldenburg Model United Nations  / Almanya (Haziran 2020)
 • MUNIFL ModelUnited Nations of İzmir Fen Lisesi / İzmir (Haziran 2020)

Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı / yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti / faaliyetleri:

Küresel ve çevresel konulara çözüm önerileri hazırlayarak bunları farklı platformlarda savunmak ve bireylerde farkındalık yaratmak

1. Kulübün amacı: 

Öğrencilerin araştıran ve sorgulayan, yaratıcı, akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda toplumsal konulara duyarlı, özgüven sahibi, takım halinde çalışabilen, çözüm odaklı, üreten, farklı tasarımlar yapabilen gençler olarak yetişmesini sağlamaktır. Bu kulüpte öğrenciler, lego parçalarıyla tasarladıkları ve programladıkları robotlarla konuyla ilgili istenen görevleri yerine getirmeye çalışacaklardır. Bunun yanı sıra temel elektronik ve mekatronik bilgileri robot tasarlamayı öğreneceklerdir. Tasarlanan robotlar ile sene içerisinde birçok yarışmaya katılacaklardır. Mühendislik ve teknolojik gelişmeleri, robot bilimini öğrencilerimize tanıtmak ve sevdirmek; günümüzün teknolojik imkânlarını daha da ileri taşıyacak yetkin bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla okulumuz çapında hobi amaçlı projelere destek verilmekte ayrıca öğrenciler ders dışı eğitim, seminer ve teknik gezilerle bilgilendirilmektedir.

2. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler: 

 • Robot proje çalışmaları
 • Yurt içi ve yurt dışı robot proje çalışmaları
 • Bilim Günü organizasyon ve hazırlıkları
 • Yapılan çalışmaların sergilenmesi
 • Sosyal sorumluluk etkinlikleri 


3. Kulübün katılmayı düşündüğü yarışmalar: 

 • WRO
 • PiWars
 • Vex
 • FLL
 • Robotex
 • Ubtech


4. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

 • Günümüz büyük şehirlerinde yaşanan trafik, nüfus artışı, hava kirliliği, plansız kentleşme, ulaşım gibi sorunlara yönelik bir proje üretme

DEBATE SOCIETY

Kulübün amacı:
-Öğrencilerin toplum önünde İngilizce olarak kendilerini düzgün bir şekilde ifade etmelerini sağlamak.
-Öğrencilerin düşüncelerini savunma yollarını belli kurallar çerçevesinde öğretmek.
-Ulusal ve uluslararası yarışmalar aracılığıyla öğrencilerde özgüven gelişimini sağlamak.


2. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:
- Lise hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar istekli tüm okul öğrencileri Ekim ayında konusunda uzman, dünya çapında münazara yarışmalarına katılarak derece almış eğitimcilerin katıldığı ESU Debate Konferansına katılırlar. eğitim alırlar. Eğitimler sırasında yetenekleri fark edilen istekli öğrenciler ESU Turkey Debate Takımına seçilirler.

Kulüp üyeleri 2012 yılında ESU Debate Lig’e katılarak Istanbul Lisesi arasında Şampiyon olmuştur. 2019 yılında ise Istanbul Erkek Lisesi2nin düzenlediği Debate Yarışmasında Şampiyon takım olarak ödül almıştır. Kulüp şimdiye kadar 60’dan fazla ulusal ve uluslararası yarışmaya katılmış olup, çok sayıda “best speaker” ve finalist ödülü almıştır.
3. Kulübün katıldığı yarışmalar ve eğitimler:

 ESU Debate Conference- Açı Okulları

 Hamburg Debate Yarışması

Slovenya Debate Yarışması

ESU Debate Akademi

 Zagreb Debate Yarışması

Kabataş Lisesi Debate Yarışması

 Eurasian Schools Debate Competition- Robert Kolej

İsveç Debate Yarışması

Istanbul Lisesi Debate Yarışması

Estonya Debate Yarışması

Vefa Lisesi Debate Yarışması

Prag Debate Yarışması


4. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri: Çevresel konulara çözüm bularak bunları farklı platformlarda savunmak ve bireylerde farkındalık yaratmak.

1. Purpose of the Club:
To prepare students for DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)


2. Activities that the club will do / intend to do during the academic year:
To improve listening, speaking, reading and writing skills of the students and to attend the Spanish exame level A2/B1 escolar.


3. Community Service Activities / Activities that the Club will be considering to contribute to the solution of all kinds of community and environmental problems in accordance with the purpose of establishment:
DELE Club students to take responsibility in the Spanish singing  Competition.

 1. Kulübün amacı:
 • Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini geliştirme yönünde fırsat sunmak,
 • Yaratıcılığını geliştirmek, eleştirel düşünmek, takım içinde çalışabilmek,
 • Zamanı iyi yönetme becerilerini kazandırmak ve aynı zamanda eğlenmeyi sağlamak,
 • Kulübümüz STEM ( bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle birlikte proje tabanlı öğrenme programını hedeflemek,
 • Öğrencilerimizin okulda, kariyerlerinde ve tüm yaşamlarında başarılı olabilmek için onlara ihtiyacı olan beceriyi öğrenmiş olmalarını sağlamaktır.

 1. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler: 

 • DI turnuvasına hazırlık yapmak
 • DI takvimini takip edip yurt içi ve yurt dışı turnuvalarına katılmak
 • Sosyal sorumluluk etkinlikleri düzenlemek

 1. Kulübün katılmayı düşündüğü yarışmalar: 

 • DI Türkiye Turnuvası
 • DI Dünya Finalleri

 1. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

Best Buddies klübüne destek vermek.

Sosyal konulara ilgi duyan öğrencilerin entelektüel olarak kendini geliştirmek ve Avrupa'nın her yerinden insanlarla sürekli arkadaşlıklar kurmak isteyenlerin katılabileceği en seçkin eğitim projesidir. Öğrencilerin kişisel olgunlaşmalarını, akademik, politik, duygusal ve etik eğitimlerini tatmin edici bir ölçüde desteklemektedir. 

Ulusal ve uluslararası oturumlara katılmak, konuşma, ses projeksiyonu ve kişisel varlığa koçluk yapılması bireysel gelişimlerini ileriye taşımaktadır. 

Kulübün Amaçları;

 • Avrupa siyasetinde yer almak için gençleri motive etmek
 • Kültürler arası diyaloğu ve fikir çeşitliliğini teşvik etmek
 • Gençlerin kendi fikirlerini ifade edebilecekleri bir forum sağlamak
 • Avrupalı gençliğin kişisel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak
 • Katılımcıların dil becerilerini geliştirmeleri ve uluslararası bir ortamda çalışmayı öğrenmeleri sağlanır.

1.Kulübün amacı:

 • Fotoğrafın ve fotoğrafçılığın sevdirilmesi
 • Fotoğraf hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek, bu konuda çeşitli projeler üretmelerini sağlamak
 • Fotoğrafçılığın birçok temel unsuru üzerine fikir sahibi olmak
 • Öğrencilerin tek başlarına ve birlikte uyum içinde çalışmalarına zemin hazırlamak
 • Fotoğraf işleme programları ile dijital fotoğrafçılığın çekim sonrası püf noktalarını öğretmek
 • Çevrelerine bakış açılarını geliştirmek ve bu alanda kendilerini geliştirmesini sağlamak
 • Güzel sanatların bir dalı olan fotoğrafçılık sanatında kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.

2. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:

 • Gerçekleştirilen okul gezilerinde öğrencilerimize fotoğraf çekimleri için fırsat vermek
 • Özel gün ve etkinlikler için o konuda öğrencimizin fotoğraf çekimlerinden oluşan çalışmalar yapmak
 • Şehir içi fotoğraf gezileri düzenlemek
 • Sene sonu fotoğraf sergisi açmak

3. Kulübün katılmayı düşündüğü yarışmalar:

 • Çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen fotoğraf yarışmalarına katılmak.

4. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

 • Sosyal sorumluluk bilinciyle yardım kampanyası oluşturmak ve ihtiyacı olan bir okula kitap bağışı kampanyası düzenlemek.

Kültür ve Edebiyat Kulübü’nün Amacı

– Ders dışı zamanlarda yapılacak etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımını sağlamak

– Aile, vatan ve millet sevgisini yücelten duydular aşılamak

– Türk Dilini, Türk Tarihini, Türk büyüklerini ve ulusal değerleri tanıtıp sevdirmek

– Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin millî ve estetik duygularını güçlendirmek

– Öğrencilere okuma yazma ve karşılaştırma alışkanlığı kazandırarak, yazma becerilerini geliştirmek

– Öğrencilere izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatabilme gücünü kazandırmak

– Öğrencilerin estetik ve insansal, ulusal duygularını geliştirip kökleşmesini sağlamak

_ Okul içinde dil ve edebiyatla ilgili farkındalık yaratmak

Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler ve katılacağı yarışmalar:

_ Şiir Dinletisi

_ Tören Çalışmaları

_ Türkçenin Kullanımına Dair Farkındalık Yaratan Çalışmalar ( Türkçesi Bu, Doğrusu Bu… )

_ Türk Edebiyatına Dair Farkındalık Yaratan Çalışmalar ( Eserler – Yazarlar )

_ Kültürel Aktivitelerin Yer ve Zamanlarıyla İlgili Okul Toplumunu Haberdar Etmek

Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

_ İstanbul’da Kütüphanesi olmayan bir okula kitap yardımı kampanyası düzenlemek

Akıl Oyunları; bilgi gerektirmeyen, mantık, matematiksel ve hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. Zeka oyunları bireylere stratejik, analitik, çözüm odaklı düşünme becerisi kazandırır ve problem çözme becerisinin gelişimine katkı sağlar. Hızlı karar verebilen ve uygulayabilen, matematiksel zekaya sahip olan bireyler yetiştirmek kulübümüzün en temel amaçlarındandır. Öğrencilerimize çeşitli oyunlar öğretilerek; bu oyunlar aracılığıyla onların ezberci sistemden uzaklaşıp, plan ve programlı hareket eden, çok yönlü, çözüm odaklı, araştırmacı ve öngörüsü güçlü birer birey olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Kulüp aktiviteleri ile grup çalışması, etkili iletişim, sorumluluk bilinci de geliştirilmektedir. Bu kazanımlar elde edilirken strateji ve zeka oyunları ile eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanacaktır. Bu keyifli vakitler ayrıca öğrencilerimizin ayırt edebilme ve potansiyellerinin farkına varabilmelerine de katkı sağlayacaktır.

Oyunlar:

 • Sudoku ve türevleri
 • Labirent (koridor)
 • Abalone
 • Mangala
 • Reversi
 • Pentago

Yapılması planlanan etkinlikler:

 • Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası
 • Türkiye 24. Zeka Oyunları Yarışması
 • Galatasaray Üniversitesi Matematik Festivali
 • Türkiye Zeka Oyunları Olimpiyatları

Kulüp toplumsal hizmeti:

Best Buddies Kulüp organizasyon ve aktivitelerine destek olmak.

1.Kulübün amacı: 

Öğrencilerimizin pozitif ve analitik düşünebilme, yorumlama, analiz ve sentez yapabilme gücünün geliştirip araştıran, sorgulayan ve inceleyen; problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneklerini geliştiren; akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eden; Atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki düşüncelerini anlayarak, bilim insanlarını ve yaptıkları çalışmaları öğrenip bilimsel projeler üretmek


2. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler: 
- TÜBİTAK proje çalışmaları
- Yurt içi ve yurt dışı fen proje çalışmaları
- Bilim Günü organizasyon ve hazırlıkları

- Bilim Kampı etkinliklerine katılma
- Yapılan çalışmaların sergilenmesi
- Sosyal sorumluluk etkinlikleri 


3. Kulübün katılmayı düşündüğü yarışmalar:
- TÜBİTAK 
- MEF 
- Yurt içi ve yurt dışı proje yarışmaları 


4. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

-Enerji tasarrufu kapsamında elektrik kullanımı ile ilgili farkındalık yaratılmasını sağlamak