FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesi

Misyon
FMV Işık Okulları öğrenci ve öğretmenlerinin eğitim öğretim sürecinde etkinliği ve üretkenliği arttırıcı bilgi ve belge hizmetleri sunmak ve kullanıcıların yaşam boyu öğrenmelerini desteklemektir.

Vizyon
Bilgi ve belge erişim hizmetlerinde gelişen teknolojileri kullanarak; kullanıcı isteklerine hızla yanıt verebilen, güncel bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sunarak okul toplumunun gelişimine katkıda bulunan bir bilgiye erişim modeli ve modern bir bilgi merkezi olmaktır.

Koleksiyon
FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesi; öğrenci ve öğretmenlerinin akademik araştırmalarını ve entelektüel girişimlerini doğrudan desteklemektedir. FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesinde; kitap, dergi, multimedya yayınlar (DVD, VCD, CD), e-kitap, e-dergi, veritabanları ve günlük basılı gazetelerden oluşan zengin bir koleksiyon bulunmaktadır.

Kütüphane Düzeni
Açık raf sistemine göre düzenlenmiş olan FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesinde kullanıcılar bilgi kaynaklarına serbest erişim sağlamaktadırlar. Kullanıcılar, okumak veya ödünç almak istedikleri bilgi kaynaklarını, raftaki yerinden kendileri alabilmektedirler. FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesi genel koleksiyonundaki bilgi kaynaklarının sınıflandırılmasında DOS (Dewey Onlu Sınıflama Sistemi) ve kataloglanmasında ise AAKK II (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II) kullanmaktadır.

Kütüphane Oryantasyonu
FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesi, her eğitim öğretim dönemi başlangıcında hem öğrencileri hem de öğretmenleri için sürdürülebilir kütüphane ve yenilikçi bilgi hizmetlerini tanıtmak, eğitim öğretimdeki bilgisel odaklı atmosferi desteklemek için oryantasyon gerçekleştirmektedir.

Yerleşim Planı
FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesi yaklaşık 400 m2 alan içerisinde ve 85 kişilik oturma kapasitesiyle işlevsel mimari anlayışının seçkin bir örneği olarak tasarlanmış olup dinamik çalışma alanına sahip bulunmaktadır.

Çalışma Saatleri
FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesinin günlük çalışma saatleri hafta içi her gün 08.00 - 16.30 saatleri arasındadır. Kütüphane, resmi tatil günlerinde kapalıdır.

Kütüphane Fotoğrafları