Araştırma

Katalog

e-Kitap Koleksiyonu

Veri Tabanları

EBSCOhost
EBSCOhost internet üzerinden erişilen güçlü bir veritabanıdır. Okullar için hazırlanmış içeriğinde öğretmenler, öğrenciler için seçilmiş birçok veritabanı bulunmaktadır. ERIC (eğitim konusunda 317.000 tam metin doküman vb.), MAS Ultra - School Edition (500 den fazla tam metin dergi, 360 tam metin referans kitabı, 85.670 biyografi ve daha birçok kaynak), Funk & Wagnalls New World Encyclopedia (çeşitli alanlarda 25.000 den fazla ansiklopedi makalesi), TOPICsearch (tam metin 60.000 makale, uluslararası 399 gazeteden makaleler), Professional Development Collection (eğitimciler için tam metin 520 eğitim dergisine erişim) ve daha birçok kaynağa internet üzerinden erişebilmektedir.

Britannica School
Britannica School Edition okul öğrencilerinin ve öğretmenlerin öğrenme gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış çok özel bir çevrimiçi kaynaktır. Yaşlara özel dört farklı öğrenim alanı ile kendine güven yaratan ve devamlı buluşu teşvik eden ilgi çekici birçok öğretme ve öğrenme malzemesi içermektedir.

TumbleBooks
TumbleBooks, çocuklara sevecekleri bir formatta okuma zevkini öğreten resimli kitaplardan oluşmaktadır. TumbleBook Library, elektronik resimli kitap üretmek için mevcut resimli kitapları alarak animasyon, ses, müzik ve anlatım ekler. Okuyabilir veya size okumasını sağlayabilirsiniz.

ARTstor Image Database
ARTstor seçkin müzelerdeki; sanat, mimari, beşeri bilimler ve fen bilimleri konularında, 1.4 milyondan fazla yüksek çözünürlükteki görüntü içeriğine erişim vermektedir.

Cumhuriyet Gazetesi Arşivi
Cumhuriyet gazetesinin 1930 yılından itibaren ekleri ile yayınlanmış tüm gazete sayılarını gazete mizanpajı ile erişime sunar.

Hukuk Türk
HukukTürk veritabanı, İçtihat Bilgi Bankası; Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkeme Kararları, Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları A.İ.H.M. Türkiye Kararları.  Mevzuat Bilgi Bankası; T.C. Mevzuatı ve diğer; Kaynakça, Dilekçe ve Sözleşmeler, T.C. Resmi Gazete, Kanun Tasarılarını içeren kapsamlı bir veritabanıdır. 

Nature Journals Online
Dünyanın önde gelen bilimsel yayınevlerinden Nature yayınevinin 80'in üzerinde dergisine 1997 yılından günümüze tam metin erişim imkânı sağlar. Dergilerin içinde Nature yayınevinin haftalık olarak yayınlanan ana dergisi Nature'da yer almaktadır. 

Press Reader
PressReader 100 ülkeden, 60 dilde 7.500 ün üzerinde günlük gazeteye ve magazin dergisine tam sayfa orijinal baskısıyla aynı günde erişim imkânı sağlayan eşsiz bir kaynaktır. Yayınların son 90 gününe ait arşivine de erişim imkânı sunar.

Scientific American
Aylık olarak yayınlanan Scientific American dergisine 1997 yılından günümüze tam metin erişim sağlar. 

Springer ve Palgrave E-Kitap Koleksiyonu
Dünyanın önde gelen akademik yayınevlerinden Springer ve Palgrave Yayınevlerine ait İngilizce dilinde yayınlanmış 90 binin üzerinde elektronik kitaba erişim imkânı sağlar. Kitaplar sınırsız erişim modeli ile bölüm bölüm ya da doğrudan kitabın tamamı olarak indirilebilir. 

Springer ve Palgrave Dergi Koleksiyonu
Dünyanın önde gelen STM (Science, Technology, Medicine) yayınevlerinden Springer ve Social Science yayınevlerinden Palgrave Yayınevlerine ait çoğunluğu İngilizce dilinde yayınlanmış 2480 civarında elektronik dergiye erişim imkânı sağlar. Tamamına yakın derginin arşivi ile birlikte tüm sayılarına ait makalelerine tam metin erişim imkânı sağlar. 

Wiley E-Kitaplar
Wiley yayınevi tarafından yayınlanan; iş idaresi, finans, yönetim, kimya, bilgisayar bilimleri, yerbilim, ziraat, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam ve sağlık bilimleri, matematik, istatistik, fizik ve psikoloji konularında 20 binin üzerinde kitaba tam metin olarak erişim imkânı sağlar. Kitaplar sınırsız erişim modeli ile bölüm bölüm ya da doğrudan kitabın tamamı olarak indirilebilir. 

Wiley Dergi Koleksiyonu
Wiley yayınevi tarafından yayınlanan; iş idaresi, finans, yönetim, kimya, bilgisayar bilimleri, yerbilim, ziraat, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam ve sağlık bilimleri, matematik, istatistik, fizik ve psikoloji konularında 1600'ün üzerinde elektronik dergiye 1997 yılından günümüze tam metin erişim imkânı sağlar. 

Turnitin

FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesinde 01.09.2012 tarihinden günümüze her eğitim öğretim yılı süresince kullanılmakta olan ve IB sürecinde de temel bir gereksinim olarak öne çıkan öncesinde Urkund ve şimdi de Turnitin yazılımı; öğrencilerin akademik dürüstlük kapsamında gelişimlerine katkı sunmaya yönelik bir çözüm olarak tercih edilmiştir. FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesi, okulun pedagojik çalışmalarına destek sağlamak ve akademik dürüstlük politikası odağında öğrencilerini ve öğretmenlerini desteklemek amacıyla bir Turnitin kullanıcısıdır.

Telif Hakları
FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesinde bulunan basılı ve elektronik kaynakların kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bilgi sağlayıcı kurumlarla yapılan lisans anlaşması hükümlerine tabidir.

Toplu Kataloglar

Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT)

[Türkiye’deki üniversite ve araştırma kütüphanelerinin toplu kataloğudur.]

YÖK Ulusal Tez Kataloğu

[YÖK bünyesinde yer alan tezlere erişim gerçekleştirir.]

Yordam Toplu Kataloğu

[Yordam kütüphane otomasyon yazılımını kullanan kütüphanelerin toplu kataloğudur.]

Halk Kütüphaneleri Toplu Kataloğu

[Türkiye’deki halk kütüphanelerinin koleksiyonu üzerinde toplu tarama yapar.]

WorldCat 

[Dünya çapında 10.000’e yakın kütüphanenin katalog verilerine erişim sunar.]

Türkiye Yazmalar Toplu Kataloğu

[T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Yazma eserlere erişim sağlar.]

Akademik Dürüstlük
Kütüphane Uzmanı, akademik dürüstlük uygulamaları konusunda okul toplumunu bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekte ve çalışmalar yürütmektedir. Öğrencilerin, bilimsel araştırma yöntemlerinden ve etik ilkelerden yararlanarak her türlü bilgi ve belgenin doğru kullanılmasında danışmanlık hizmeti vermektedir. Öğrenci ve öğretmenlerin akademik çalışmalarında APA (American Psychological Association - Amerika Psikoloji Derneği) referans sistemini kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Öğrencinin, kaynak belirtmeden alıntı veya aktarma yapması, bir bilgi ya da fikri kendi bilgi ya da düşüncesi olarak kullanması, başkasının hazırladığı bir ödevi kendi ödevi gibi sunması ya da istenilen ödevi bir başkasına yaptırması gibi hatalı uygulamaların belirlenmesinde öğretmenlerle işbirliği kurmaktadır. FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesi, özellikle bir Turnitin kullanıcısı olarak; üyelerine zengin geri bildirim sağlamakta ve intihali önleyerek öğrencilerin akademik yazım yeteneklerini yükseltmektedir. Üyelerinin belirli bir zaman aralığında özgün bilgi kullanımını teşvik etmekte ve akademik yazım becerisini geliştirmektedir. Kütüphane hizmetleri kapsamında olan Turnitin sayesinde öğrenciler bilgiyi doğru, düşünerek ve yasal bir şekilde kullanmaya teşvik edilmektedir.