Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak amacımız, FMV Işık Okullarının misyonu ve Millî Eğitimin Genel Amaçları doğrultusunda; öğrencilerimizin eğitim-öğretim ortamından yeterince yararlanmasına, kendini tanıma ve geliştirmesine, problem çözme becerisi kazanmasına, zihinsel, sosyal ve duygusal yönden sağlıklı gelişim göstermesine destek olmaktır.

Eğitimin sadece sınıf içi çalışmalarla sınırlı olmadığı, yaşamın tüm alanlarını kapsadığı düşüncesinden hareketle, okulumuzda rehberlik çalışmaları, öğrenci-öğretmen-veli iş birliğine dayalı olarak sürdürülür.

 

Pozitif öğrenme ortamının yaratılmaya ve sürdürülmeye çalışıldığı okulumuzda, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, öğrencilerimizin "birey" olarak gelişmesini hedefler. Gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları, ihtiyaca göre bireysel, grup ya da sınıf düzeyinde gerçekleştirilir. Bunlar;

Lise Hazırlık:

 • Oryantasyon çalışmaları
 • Aile ve öğrenciyi tanıma çalışmaları
 • Öğrencilerin akademik performanslarını desteklemeye yönelik çalışmalar
 • Davranışsal gelişimi destekleyici çalışmalar
 • Sınıf geçme bilgilendirme çalışmaları
 • Bireysel / grup rehberlik çalışmaları
 • Aile danışmanlığı

Yaşayan Değerler Programı: "Değer" kavramını öğrencilerimiz ile birlikte gözden geçirmek ve öğrencilerimizin bu değerleri özümseyerek hayata geçirmelerine katkıda bulunmak amacıyla öncelikle hazırlık sınıflarında uygulanır. Öğrencilerimizin temel insani özellikleri kullanmalarını hedeflediğimiz değerlerimiz; öncelikli olarak saygı, sorumluluk, barış ve etiktir. Ders öğretmenleri tarafından derslerde de bu değerlerle ilgili farkındalık artırma çalışmaları yapılır.

 

9. Sınıf:

 • Aile ve öğrenciyi tanıma çalışmaları (yeni kayıt olan öğrenciler için)
 • Sınıf geçme bilgilendirme çalışmaları
 • Davranışsal gelişimi destekleyici çalışmalar
 • Hedef belirleme çalışmaları
 • Öğrencilerin akademik performanslarını ve okul ders başarılarını desteklemeye yönelik çalışmalar
 • Kendini tanımaya yönelik anket uygulamaları
 • Bireysel / grup rehberlik çalışmaları
 • Aile danışmanlığı

 


10. Sınıf:

 • Hedef sürecini izleme ve yükseköğretime yönlendirme çalışmaları
 • Öğrencilerin akademik performanslarını desteklemeye yönelik çalışmalar
 • Yükseköğretime geçiş sınav sistemine yönelik bilgilendirme çalışmaları
 • Dikkat ve motivasyonu artırmaya yönelik çalışmalar
 • Mesleki rehberlik çalışmaları
 • Bireysel / grup rehberlik çalışmaları
 • Aile danışmanlığı

11. Sınıf:

 • Öğrencilerin akademik performanslarını desteklemeye yönelik çalışmalar
 • Hedef sürecini izleme çalışmaları
 • Yükseköğretime geçiş sınav sistemi ile ilgili çalışmalar
 • Mesleki rehberlik çalışmaları
 • Üniversite ve meslek tanıtımları
 • Bireysel / grup rehberlik çalışmaları
 • Aile danışmanlığı

12. Sınıf:

 • Öğrencilerin akademik performanslarını desteklemeye yönelik çalışmalar
 • Yükseköğretime geçiş sınav sistemi ile ilgili çalışmalar (bilgilendirme, meslek ve üniversite tercih çalışmaları)
 • Üniversite ve meslek tanıtımları
 • Öğrencilerin üniversiteye giriş deneme sınavlarının takibi
 • Üniversiteye giriş sınavı sonrası öğrencilerin sağlıklı tercihler yapabilmelerine yönelik çalışmalar
 • Aile danışmanlığı

Çalışmalar arasında;

 • Akademik başarı takibi ve öğrencilerin başarısızlık nedenlerine göre öğrenci ihtiyaçlarının saptanması
 • Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerimizin kaygıyla baş etmelerinde yol gösterenler olunması
 • Öğrencilerin aile, arkadaşlık ve kişisel yaşantılar ile ilgili farkındalık kazanmaları ya da farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalar
 • Öğrencilerin kendilerini, ilgi ve yetenek alanlarını tanımalarını sağlamak amacıyla envanter ve anket uygulanması
 • Ergenlik dönemi özellikleri, karar verme ve amaç belirlemenin önemi, etkin ders çalışma ve zaman yönetimi, karar verme ve sorun çözme becerileri konularında yol gösterici olma
 • Madde kullanımı, teknolojinin doğru kullanımı, bağımlılık, kurallar ve sorumluluklar konularında bilgilendirme çalışmaları
 • Öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik ihtiyaç duyulan konularda grup çalışmaları ve seminer düzenlenmesi, bunlarla ilgili bilgilendirme yazıları hazırlanması
 • Ana-Baba Okulu bulunmaktadır.

Eğitim-öğretimin karşılıklı güven ve paylaşım içinde sürdürülmesini hedefleyen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimizde, gereksinim duyduğunuz konularda, rehber öğretmenlerimizden randevu alarak görüşmeniz, öğrencimizin eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacaktır.

Velilerimize yönelik düzenlediğimiz çalışmaların duyuruları, web sayfamızdan, Okul Müdürlüğü yazısıyla, e-posta yoluyla velilerimize iletilir. Ayrıca kayıtlı veli cep telefonuna SMS gönderilerek hatırlatma yapılır.

Yurt Dışı Üniversite Eğitimi Rehberliği

Okulumuzda, ilgilenen öğrencilere yurt dışında üniversite okuma konusunda genel bir bilgilendirme ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Bu rehberliğin amacı, yurt dışındaki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilerin, gerekli şartları zamanında öğrenerek uygun şekilde planlama yapmaları ve akademik yeterlilikleri doğrultusunda gidebilecekleri en iyi üniversitelerde eğitim almalarının sağlanmasıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi isteyen ve başvuru prosedürlerinde destek isteyen öğrenciler yurt dışı eğitim danışmanımıza yönlendirilirler. Veliler de çarşamba günleri kendisinden randevu alarak görüşebilirler.

 

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür.

Öğrencilerimizin yetenekleri, ilgi alanları ve akademik başarıları dikkate alınarak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin de desteğiyle, kendilerine hedef belirlemeleri sağlanır. Ayrıca meslek seçimi ve meslek seçiminin önemi konularında bireysel danışmanlık, grup danışmanlığı ve sınıf paylaşımları yapılır. Okul derslerindeki başarının önemi sürekli vurgulanır.

Öğrencilerin test çözme tekniğini ve alışkanlığını kazanmaları, eksiklerini gidermeleri ve derslerde öğrendiklerini pekiştirmeleri için ders dışı "akademik destek çalışmaları" ve test uygulamaları yapılır.

Rehber öğretmenler tarafından sınav kaygısı yaşayan öğrencilerle, kaygıyla baş edebilmeleri için ihtiyaçlarına göre bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları yapılır.

Öğrenimini yurt dışında sürdürmeyi planlayan öğrencilerin yükseköğrenime hazırlanma süreçleri takip edilir ve bu konuda öğrencilere destek verilir. 

Hazırlık sınıfları dışındaki tüm düzeylerde öğrenci ve velilere, sınav sistemi ve ders başarısının önemi konularında bilgi verilir.  12. sınıf velilerine yapılan toplantılarda sınav kaygısı, sınav öncesi yapılması gerekenler, son dönem çalışmaları ve sınavla ilgili bilgiler aktarılır. Sınava hazırlık sürecinde ders öğretmenleri, öğrencilerin akademik başarılarını izleyerek, öğrenci-okul-veli iş birliği ile onlara destek vermektedir. Tüm süreçlerde desteklenen ve yardım gören son sınıf öğrencilerimize,  sınav sonuçları açıklandıktan sonra, RHS tarafından okulda bireysel tercih danışmanlığı yapılır.

Öğrencilerin motivasyonlarını artırmak ve mesleki hedefleri konusunda daha çok bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla, meslek/yükseköğretim programları tanıtım çalışmaları yapılır ve üniversite gezileri düzenlenir. Bu konularda panolar hazırlanır.

Üniversiteye giriş sınavında başarı için:

Öğrenciler, öncelikle sistem ile ilgili bilgileri dikkatle incelemeli,  hedeflerini iyi belirlemeli ve hangi puan türünü hedefleyeceklerine iyi karar vermeliler. Ders konularında yüzeysel bilgiye değil, ayrıntılı bilgiye sahip adaylar daha avantajlı olacaklardır. Bu nedenle öğrenciler doğru bir çalışma yöntemi ile temel bilgileri iyi kavramalı ve bolca pratik yapmalı; zamanlarını, eksiklerini giderecek şekilde planlamalıdırlar.

Öğrencilerimizin hedeflerini gerçekleştirmeleri için akademik izleme ve yönlendirme çalışmaları sürdürülecektir. Bir yükseköğretim programına devam etmek isteyen adayın, lise ders programlarını tam olarak özümsemiş olması, üniversite öğreniminde de başarıyı yakalamasının ön koşuludur. Adaylar sistemli çalıştıklarında başarılı olacaklardır. Dolayısıyla öğrencilerimizin tüm derslerine aynı özeni göstermeleri ve en önemlisi okula kesintisiz devam etmeleri başarının öncelikli şartlarındandır.