Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi

EĞİTİM MODELİMİZ Öğrencilerimizi “önce iyi birer insan” ve teknolojiyi etkin kullanan dünya vatandaşları olarak yetiştirmek • Günümüzün en gelişmiş eğitim-öğretim sistemlerini uygulamak • Öğrencilerimizin bireysel öğrenme stillerini tespit ederek sınıfların öğrenme stillerini belirlemek ve dersleri bu doğrultuda öğrenci merkezli olarak uygulamak • Dünyayla entegre bir eğitim anlayışı ve güçlü bir yabancı dil eğitimi vermek: Öğrencilerimizi 12. sınıfa kadar Avrupa Birliği Dil Çerçevesi Programı (CEFR) dil seviyelerinden C1 seviyesine ulaştırmak • Akıllı tahtalar ile teknolojik dersler planlamak • Laboratuvarlarda uygulamalı olarak proje tabanlı dersler işlemek • Öğrencilerimize en az bir proje üzerinde çalışma fırsatı ve bu projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım olanağı sağlamak • IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme) ile Anadolu Lisesi öğrencilerine çift diploma olanağı sunmak • Yurt içinde üniversite okumayı hedefleyen öğrencilerimiz için 11. sınıftan itibaren hafta sonu YKS hazırlık çalışmaları yapmak • Yurt dışında üniversite okumayı hedefleyen öğrencilerimiz için yurt dışı üniversite danışmanlığı hizmeti vermek • Yurt dışında üniversite okumayı hedefleyen Fen Lisesi öğrencilerimizi desteklemek amacıyla hafta sonları AP (Advanced Placement) dersleri programlamak • Sosyal etkinlik kulüpleri ile kendi becerilerini keşfetmelerine olanak sağlamak ve yaratıcılıklarını desteklemek • Geniş sportif, sanatsal ve sosyal olanaklar doğrultusunda öğrencilerimizin fiziksel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini sağlamak

Etkinlik Takvimi

23 Temmuz Etkinlikleri

Bugüne ait herhangi bir etkinlik bulunmamaktadır.