FMV Özel Ayazağa Işık İlkokul-Ortaokul Kütüphanesi

Öğrenci merkezli öğrenme alanı olan kütüphanemiz gelişen teknoloji ve artan bilgi ortamında üyelerine kitap, dergi, multimedya yayınları (DVD, VCD, CD), elektronik kaynaklar (EBSCO, Tumble Books, Britannica Online) ve günlük basılı gazetelerden oluşan bir koleksiyon ile hizmet vermektedir. Kütüphanemiz sahip olduğu bilgiye erişim kanallarıyla üyelerine kolaylıklar sağlamaktadır.

Her eğitim öğretim yılı başında kütüphanemizi tanıtan sunumlarla kütüphane hizmetlerinin ve yeni yayınların tanıtımı yapılmakta, düzeylere uygun kütüphane kullanımı programı anlatılmaktadır. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin; araştırma becerilerinin gelişmesi, okuma alışkanlığı kazanmaları ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları amaçlanmaktadır. IB-PYP Programı uygulanan okulumuzda, PYP temaları çerçevesinde öğrencilerimizin ana düşünceye ulaşmalarını destekleyecek çeşitli etkinlikler planlanmakta ve öğrenme süreçleri desteklenmektedir. Kütüphanemiz; disiplinler arası çalışmaları desteklemekte, öğrencilerle okuma-anlama becerilerini geliştirecek atölyeler gerçekleştirilmektedir.

Geniş ve ferah bir kullanım alanına sahip olan kütüphanemiz açık raf sistemine (Dewey Onlu Sınıflama Sistemi) göre düzenlenmiş olup öğrencilerin kolayca erişebildikleri, bireysel ve grup çalışmalarına olanak sağlayacak bir şekilde düzenlenmiştir.

Kütüphanemiz hafta içi 08.00-16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.