Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın okul yaşamları, sosyal iletişim becerileri ve öğrenme yetileri üzerinde önemli bir yere sahiptir. Gelişim dönemleri içerisinde en yoğun ve hızlı öğrenmenin 0 – 7 yaş arasında gerçekleştiği bilimsel bir gerçektir.
Çocukların bedensel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulmuş olan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Biriminin okul yaşantısı içerisinde çok önemli bir rolü vardır.
Çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması ve destekleyici rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesinde, öğretmen-öğrenci-veli işbirliğinin sağlıklı bir şekilde kurulması çok önem taşımaktadır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi,
Anaokulu çalışmalarını gelişimsel bakış açısıyla hazırlayarak;
Çocukların okul uyumuna yardım, bireysel eğitim desteği ve bireysel farklılıkların takibi,
Eğitim ve gelişimi değerlendirme,
Davranış ve uyum sorunlarının takibi,
Aile danışmanlığı,
Önleyici-destekleyici rehberlik hizmetleri (Grup çalışmaları, bireysel görüşme, bireyi tanıma çalışmaları, pano, bülten, seminer ve uzman kişilerle konferanslar vb.) olmak üzere beş temel alanda hizmet vererek çocuklarımızın verimli ve bilinçli bir şekilde gelişimlerine yardımcı olur. 
Rehberlik Birimi'nin yukarıda özetlenen amaçları gerçekleştirebilmesi için velilerle yapacağı işbirliğinin önemi büyüktür. Bu yüzden veliler de çocuklarının okul dışındaki yaşantısının her anını izleyen ve onları yakından tanıyan kişiler olarak rehberlik sürecinin ayrılmaz birer parçası olarak görülmektedir.
Bilgi alışverişinde bulunmak, sorularınıza yanıt almak için bir sorun yaşanmasını beklemeden, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi'ni arayarak görüşme randevusu alabilirsiniz.