FID 

Feyziyeliler Işıklılar Derneği, 20 Mart 1915 tarihinde 22 kurucu üye ile İstanbul'da kurulmuştur. 2013 yılı itibariyle 3.155 kayıtlı üyesi vardır. Feyziyeliler Işıklılar Derneği üye ve mezunlarımız arasındaki kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak, üyelerin sosyal, kültürel, sportif, mesleki, bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kaynakları sağlamak için girişimlerde bulunmaktadır. İki yılda bir seçilen dernek yönetim kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.

Misyonumuz:
Mezun, okul ve öğrencilerin arasında köprü kurarak mesleki ve sosyal fayda sağlayıp, ulusal eğitim sistemimiz içinde yer alan konularda üyelerimizin iyi ve topluma faydalı insan olarak yetiştirilmesi konusunda çevre farkındalığı yaratarak ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edebilecek nitelikte kişiler yetiştirilmesine destek olmaktır.

Vizyonumuz:
Köklü Feyziyeliler Işıklılar aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini sürdürerek, çağdaş düşünce sistemlerine erişmelerini desteklemek, böylelikle her üyenin katılmaktan onur duyacağı bir sivil toplum örgütü olarak varlığını geliştirmek ve gelecek nesillere taşımaktır.

Değerlerimiz:
Misyon ve vizyonumuzu destekleyen, bizi birbirine bağlayan, iş yapışımıza yön veren ve dolayısı ile kurum kültürümüzün temelini oluşturan değerlerimizden ödün vermiyoruz; en önemli unsurun network gücümüz olduğunu biliyoruz.

Feyziyeliler Işıklılar Derneği - Nişantaşı Kampüsü
Teşvikiye Cad. No: 6 Kat: 3
Şişli - İSTANBUL
Tel: 0212 2485508
Cep tel: 0530 2386656
Fax: 0212 2257143
E-mail: dernek@fid.org.tr
Web: www.fid.org.tr
Facebook : www.facebook.com/isikmezun

Feyziyeliler Işıklılar Derneği - Ayazağa Kampüs
LOKAL1885 Sosyal Tesisleri
Işık Okulları Ayazağa Kampüs İçi
Büyükdere Cad. No: 106
34398 Maslak - İSTANBUL
Tel: 0212 2769057
Fax: 0212 2768685