FMV Tarihçe

FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI

1800’lü yılların sonunda Selanik’te yaşayan ileri görüşlü Türk aileleri, çocuklarını eğitecek, onlara gelişme ve yetiştirme olanağı sağlayacak bir Türk okulu arayışı içindeydiler. Mısır’dan Selanik kentine göç etmiş Osmanlı Türklerinden Zeki Efendi, hep böylesi bir okul açmayı düşledi. Ancak Selanik’teki ilk Türk okulunu açmayı başaran kişi Şemsi Efendi oldu. Işık Okullarının öncüsü Feyz-i Sıbyan ise 14 Aralık 1885 tarihinde Selanik’te Mümeyyiz Tevfik Efendi tarafından açıldı. Okulunu maddi güçlükler nedeniyle kapatmak zorunda kalan Mustafa Kemal’in öğretmeni Şemsi Efendi de Feyz-i Sıbyan’a katıldı. Böylelikle Türk çocuklarını IŞIK ile aydınlatma geleneği başlamış oldu. Balkan Savaşı nedeniyle önce Koska’da bir binaya, sonra da Teşvikiye’ye taşınan okul, en zorlu dönemlerde üstlendiği misyondan ödün vermeden her türlü çaba ve özveriyi sergileyip ülkenin eğitim ve öğretimine katkıda

bulunarak her geçen gün büyüdü. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ndeki vakıfların Cumhuriyet Dönemi’ne taşınmasında önemli bir yeri olan ve Türkiye’deki en eski vakıflardan olan okul, 17 Aralık 1934 tarihinde Büyük Ata’mızın onayıyla kuruluşunun 50. yıl dönümünde IŞIK adını aldı.

1885’ten beri ‘’Önce İyi İnsan” yetiştirme gayesiyle anaokulundan üniversiteye kadar her düzeyde eğitim öğretim kurumu kurarak ulusal eğitime katkıda bulunmayı amaç edinmiş bu yüzyıllık çınar, Nişantaşı Yerleşkesinin yanı sıra 1985 yılında Ayazağa Yerleşkesinde FMV Ayazağa Işık İlkokulunu, 1988 yılında FMV Ayazağa Işık Ortaokulu ve Lisesini, 2017 yılında da FMV Ayazağa Işık Fen Lisesini ulusal eğitimimize kazandırdı.

Eğitimin öncüsü Vakıf, 2000 yılında FMV Erenköy Işık İlkokulu ve Ortaokulunu açarak yüzyıllık deneyimini Anadolu Yakası’na taşıma yolunda ilk adımı attı. Erenköy Yerleşkesinde şuan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve fen lisesi eğitimini sürdürmektedir. 2013 yılında Ispartakule Yerleşkesinde FMV Ispartakule Işık İlkokulunu ve Ortaokulunu, 2016 yılında FMV Ispartakule Işık Lisesini, 2017 yılında da FMV Ispartakule Işık Fen Lisesini öğrencileriyle buluşturdu.

Kuruluşundan itibaren uluslararası standartlarda çağdaş eğitimi benimseyen FMV Işık Okullarının Ayazağa Yerleşkesi 2009 yılında, Erenköy Yerleşkesi 2012 yılında, Nişantaşı Yerleşkesi ise 2018 yılında CIS (Uluslararası Okullar Birliği-Council of International Schools) çerçevesinde yürütülen akreditasyon çalışmalarını başarıyla tamamlayarak akredite edilmiştir. Çağdaş eğitim misyonunun bir gereği olarak dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan okulların belirli bir kalitede eğitim verdiğini yetkili ve saygın bir kuruluş tarafından onaylanmasını içeren akreditasyon, yani uluslararası denklik, büyük bir önem taşımaktadır.

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren FMV Ayazağa Işık Lisesi ve FMV Erenköy Işık Lisesinde IB Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB-International Baccalaureta Diploma Programme) uygulanmaya başlamıştır. İddialı ve dünya çapında prestijli bir akademik program olan IB Diploma Programı, öğrencileri yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlamanın ve üniversite kabullerinde öne çıkarmanın yanı sıra benzersiz müfredatıyla tüm dünyada araştırmacı, duyarlı, küresel bilince sahip, kültürler arası anlayışa katkıda bulunacak gençler yetiştirmeyi hedefliyor.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle FMV Işık Okulları liseleri - fen liselerinde uygulanmaya başlayan İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak adlandırılan AP (Advanced Placement) programıyla da öğrencilere lisedeyken üniversite düzeyindeki dersleri alma ve bu dersleri üniversitede kredi olarak saydırma imkânı sağlanmaktadır. Programı başarıyla bitiren öğrenciler, yurt dışı üniversite başvuruları kabul aşamasında, standart başvuru yapan öğrencilere göre avantaj sağlamaktadır.

Ayrıca tüm yerleşkelerinde 3-12 yaşları arasındaki öğrenciler için de IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı) uygulanmaktadır. Bu program çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran- sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır ve küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, bilgi ve becerilerin yanı sıra sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir.