IB Programı

İddialı ve dünya çapında prestijli bir akademik program olan IB Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, öğrencileri yurt içi ve ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi pek çok ülkenin üniversitelerine hazırlamanın ve üniversite kabullerinde öne çıkarmanın yanı sıra, benzersiz müfredatı ile tüm dünyada araştırmacı, duyarlı, küresel bilince sahip, kültürler arası anlayışa katkıda bulunacak gençler yetiştirmeyi hedefler. IB diploma programı, derinlikli bir eğitim ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Program, dünya genelinden öğrencilerin, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmasını teşvik eder. IB Diploma Programı, tüm bu özelliklerin dışında akademik dürüstlük ilkesi ile çok yönlü, araştırmayı seven, meraklı, yaratıcı, sorumluluk sahibi, her şeyden önemlisi, okuyan-yazan insanlar yetiştirilmesini sağlamaktadır.

MİSYON

IB Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, kültürler arası anlayış ve saygı vasıtasıyla daha güzel ve daha barış dolu bir dünya yaratmak için sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. (http://www.ibo.org/mission/2012)

IB Diploma Programı Nedir?

IB/DP, Uluslararası Bakalorya tarafından yaşları 16-19 arasında olan lise öğrencileri için oluşturulmuş uluslararası, 2 yıllık, kapsamlı bir programdır. Programın öğrenim dili, Türkçe-Edebiyat ve 20. Yüzyılda Türkiye dersleri dışında, İngilizcedir.


Programda farklı disiplinler arasında denge gözetilir, akademik donanım önemlidir. Öte yandan kişilerin bütünlüğü ve kişisel mutlulukları için sadece derslerde başarılı olmak, akademik yönden güçlü olmak yeterli değildir. Öğrenciler bedensel sağlıklarını önemsemek ve program süresince bir spor dalına devam etmek ya da spor yapmaya başlamak zorundadırlar. Kişisel mutluluğun diğerlerine de yardım etmekten geçtiğinin farkındadırlar ve öğrendiklerini ve becerilerini çevrelerinde ihtiyaç duyan herkesle paylaşırlar. 


Bu amaç doğrultusunda 2 sene boyunca bir toplum hizmeti görevi gerçekleştirirler. Ayrıca 2 senelik bu süreç içerisinde yaratıcılıklarını canlı tutacak ve artıracak bir uğraşı da edinmek zorundadırlar. Tüm bu deneyimler sonucunda neler öğrendikleri hakkında düşünerek bunları kurallı-resmi bir yazıya dökmek de IB/DP öğrencisinin yapması gerekenler arasında yer almaktadır.

IB Öğrenci Profili

Tüm IB programlarının amacı; uluslararası bilince sahip, insanlığın ortak vicdanının ve dünyayı korumadaki ortak sorumluluğun bilincinde, daha iyi ve barış dolu bir dünya yaratma çabasında olan bireyler yetiştirmektir. IB tüm öğrenci ve öğretmenleri "öğrenenler" olarak tanımlar.

Bizler de IB öğrenenleri olarak şu özelliklere sahip olmak için çalışırız: 
 

Soran: Merakımızı besleriz, araştırma ve sorgulama becerilerimizi geliştiririz. Hem bağımsız olarak hem de iş birliği yaparak öğrenmeyi biliriz. Öğrenmekten heyecan duyarız ve öğrenme aşkımızı ömür boyu sürdürürüz. 
 

Bilgili: Kavramsal anlayışı geliştirir ve kullanırız, farklı disiplinlerde bilgiyi keşfederiz. Yerel ve evrensel önemi olan konular ve fikirlerle yakından ilgileniriz.
 

Düşünen: Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlara sorumluluk bilinciyle yaklaşmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Mantıklı ve etik kararlar vermek için girişimde bulunuruz. 
 

İletişim Kuran: Kendimizi birden fazla dilde ve birçok şekilde özgüven ve yaratıcılıkla ifade ederiz. Aktif olarak işbirliği yapar, diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleriz.
 

İlkeli: Doğruluk, dürüstlük ve adalet duyguları ile sağlam adımlar atarız. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygı gösteririz. Kendi davranışlarımızın ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstleniriz. 
 

Açık görüşlü: Hem kendi kültürümüzü ve tarihimizi hem de başka toplumların değer ve geleneklerini eleştirel bir gözle takdir ederiz. Farklı bakış açılarını araştırır ve değerlendiririz. Deneyimlerimizin bizi geliştirmesine açığız. 
 

Duyarlı: Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Toplum hizmetini önemser, başkalarının yaşamlarında ve dünyamızda olumlu bir fark yaratmaya çalışırız. 
 

Risk alan: Belirsizliklere sağduyu ve kararlılıkla yaklaşırız. Yeni fikirleri ve stratejileri keşfetmek için bağımsız olduğu kadar işbirliği içinde de çalışırız. Zorluklarla mücadele etmek ve değişimlere ayak uydurmak için gerekli donanım ve güce sahibiz. 
 

Dengeli: Kendimizin ve başkalarının iyiliğini sağlamak için farklı yönlerimizi - düşünsel, bedensel ve duygusal- dengelemenin önemini biliriz. Diğer insanlarla ve dünyayla olan bağlılık ve bağımlılığımızın farkındayız.
 

Yansıtan: Kendi düşüncelerimiz, deneyimlerimiz ve dünya üzerine kapsamlı düşünürüz. Kişisel gelişimimizi ve öğrenimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve zayıf yönlerimizi anlamaya çalışırız.

Uluslararası Bakalorya (IB) Diplomasının Öğrencilere Sağladığı Ayrıcalıklar Nelerdir?

IB Diplomasını almaya hak kazanmış öğrencilere bu diplomanın çok çeşitli faydaları vardır. Öncelikle IB diploması, uluslararası platformda seçkin üniversiteler tarafından tanınan prestijli bir diplomadır. Bu üniversitelerin yüksek beklentilerini karşılama konusunda diploma programı mükemmel bir fırsattır. Bu nedenle söz konusu üniversiteler IB diplomasına sahip öğrencileri özellikle de diploma notları yüksekse bünyelerine katmak için çok çeşitli fırsatlar sunarlar. Bu durum Türkiye'deki vakıf üniversiteleri için de geçerlidir. Ülkemizdeki birçok vakıf üniversitesi IB diplomasına sahip öğrencilere yatay geçiş veya burs gibi farklı avantajlar sunmaktadır. 


Diploma programı, müfredatının derinliği ve dengeli oluşu ile öne çıkar. Öğrencilere akademik anlamda zor bir süreç olan üniversitede ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırırken; program onları sosyal, düşünsel ve bedensel olarak da donanımlı ve sağlıklı kılmayı önemser. Bu programın sonunda üniversitelere yerleşen IB öğrencileri araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş; kendilerini ana dillerinde ve yabancı dilde öz güven ve doğruluk ile ifade edebilen öğrencilerdir. Tüm bu özellikler onları hem üniversitede hem de iş hayatında diğerlerinden ayırmakta ve yukarı çekmektedir.

IB (Uluslararası Bakalorya) Diploma Programı Ayazağa ve Erenköy Kampüsleri’mizde uygulanmaktadır. Daha detaylı bilgi için Okul Müdürlükleri ile iletişime geçilebilir.