Işık İç Eğitim Akademisi Farklılaştırılmış Öğretim Stratejileri Atölyesi- İlkokul

3 Ekim 2020 Cumartesi  günü  gerçekleşen ‘’Farklılaştırılmış Öğretim Stratejileri’’ çevrim içi atölye çalışması ile FMV Işık Okulları ilkokul öğretmenlerimiz; bildikleri  yöntem ve tekniklere uygulamalarla  yenilerini ekleyerek derinlemesine öğrenmeyi gerçekleştirdi. 

Galeri