FMV Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi Öğrencileri “Işıklı Gelecekler” Projesi Kapsamında İkinci Kez Edirne’de

FMV Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri, CAS programı (Creativity-Yaratıcılık, Activity- Etkinlik ve Service-Toplumsal Hizmet) kapsamında “Minik Yüreklere Işık Olalım” sloganıyla hareket ederek “Işıklı Gelecekler” projesine hayat verdiler. FMV Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, IB modüllerinden olan CAS programı kapsamında bu yıl 10.su gerçekleştirilen ve geleneksel hâle gelen “Işıklı Gelecekler” projesiyle, Edirne Tayakadın köyüne bağlı Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulunda anasınıfı ve ilköğretim öğrencilerinin öğrenimine destek vermeye çalışmışlardır.

23-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Edirne ilinin Tayakadın köyünde gerçekleştirilen projede; FMV Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesinden 41 öğrenci ve 5 öğretmenin desteğiyle okuldaki 100 öğrenciyle çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmiş; proje kapsamında öğrencilerle zekâ geliştirici oyunlar oynanmış; drama ve spor aktiviteleri, fen deneyleri, ebru, maske, atık malzemelerden heykel ve farklı tekniklerde boyama etkinlikleri yapılmıştır. Böylece öğrencilerin akademik, duygusal, sosyal ve bireysel gelişimlerine destek olmaya çalışılmıştır.

Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulunda projelerini hayata geçiren FMV Işık Okulları öğrencileri, okuldaki çocukların ihtiyaçları belirleyerek kendi aralarında topladıkları kitaplardan bir kütüphane oluşturmuşlardır. 13-14 Ocak 2019 tarihinde röportaj ve gözlem yoluyla okulun diğer ihtiyaçlarını belirleyen öğrenciler okul yararına kampanya başlatmış ve okulun bu ihtiyaçlarını karşılamışlardır. FMV Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri, proje öncesinde etkinlikleri planlamış, daha etkin olabilmek için komiteler oluşturmuşlardır. Edirne’yi ikinci defa ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenleri, bu bölgenin kültürel zenginliklerini ve tarihi dokusunu temsil eden Lozan Anıtı ve Karaağaç bölgesini gezmişler; aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğundan bugüne önemli bir iş kolu olan meyve sabununun yapımını deneyimleyerek “Dünden Bugüne Sabun Kültürü” projesi kapsamında hazırlayacakları sunumlar için bilgi edinmişlerdir.

Galeri