TURNITIN EĞİTİM SUNUMU

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi öğretmenlerimiz ve 11 IB D sınıfı öğrencilerimiz “yaşam boyu bilgiye erişebilen, bilgiyi yeni bir ürüne dönüştüren ve bu süreçte etik değerleri benimseyen bireyler yetiştirme” vizyonumuza ışık tutan intihali önleme yazılımı Turnitin eğitimi almışlardır. Technowledge Firma Eğitmeni Sayın Ceyda ALTINÇAĞ toplumsal yaşamda etik ve dürüst insan olmanın gereklilikleri; akademik dünyada titizlikle uygulanması gereken alıntılama, kaynakça, özgün raporlar yazma becerisini geliştiren adımlar konusunda sunum gerçekleştirmiştir. 

Galeri