PREP PUBLIC SPEAKING COMPETITION 2019-HAZIRLIK SINIFLARI İNGİLİZCE GÜZEL KONUŞMA YARIŞMASI 2019

31 Mayıs 2019 tarihinde Sacit Öncel Salonu’nda Prep Public Speaking Competition-Hazırlık Sınıfları İngilizce Güzel Konuşma Yarışması, hazırlık öğrencilerimizin tümünün katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Etkinlik, hazırlık öğrencilerimizin yıl boyunca İngilizce konuşma becerilerindeki gelişimi gözlemlememizi sağladığı gibi öğrencilerimize topluluk önünde konuşma yapma konusunda deneyim kazandırmıştır. Yarışmada birincilik derecesini Hazırlık B sınıfından Beliz Uçak “Burçların Tarihçesi ve Kültürel Önemi” başlıklı konuşması ile elde etmiştir. İkincilik derecesini Hazırlık A sınıfından “Ev İşlerini Paylaşmak” başlıklı konuşması ile Onur Yalçın, üçüncülük derecesini yine Hazırlık A sınıfından Zeynep Cebe “Zorbalık” başlıklı konuşması ile kazanmıştır. Seyircinin Seçimi Ödülü’nü ise “Sosyal Medyanın Yaşamımızdaki Etkisi” başlıklı konuşması ile Hazırlık A sınıfından İzem Özbek almıştır. Jüri üyeliğini hazırlık sınıfı İngilizce öğretmenleri ve Yabancı Diller Bölüm Başkanı’nın yaptığı yarışmada hazırlık öğrencilerimizin tümünün konuşma becerilerini beklenilen seviyede geliştirdikleri gözlemlenmiştir.

Galeri