İK STRATEJİMİZ

İK Stratejimiz

İnsan Kaynakları Birimimizin temel amacı insanın önemi ve önceliğini vurgulamak, insanı daha iyi tanımak ,anlamak ve onun kişisel gelişimine sağlamak ve verimini artırmaktır.

İnsan Kaynakları yönetimimiz personel yönetimi işlevlerini de içeren, ancak bununla sınırlı kalmayan bir perspektife sahiptir. Personel işleri iş görenle kurum, kurumla devlet arasında ve daha çok çalışanların özlük haklarını içeren bir bölüm niteliğinde olup departmanımızın temelini oluşturur.

Ayrıca İnsan Kaynakları Birimimiz Okul ve Vakıf yöneticilerimizden gelen talepler doğrultusunda eleman ihtiyacının belirlenmesi, personel ilanlarının hazırlanıp yayınlanması, personel seçme görüşmelerinin yapılması, seçilen personelin kişiye özel oryantasyon programlarının yapılması ve uygulanması bu yolla kurum kültürüne kolay uyum sağlamalarını gerçekleştirilmesi, çalışanların motivasyonun yüksek tutulması, performans değerlendirmesi, kariyer planlaması, kurum içi çatışmaların çözülmesi, bireyler ve gruplar arasında doğru iletişimin sağlanması, yönetim–organizasyonun geliştirilmesi, yeniden yapılanma, sağlıklı kurumsal iklimin oluşturulması, "biz" duygusunun gelişmesi, çalışanların eğitimlerinin organizasyonuna kadar pek çok işi gerçekleştirmektedir.

Çalışma ilkelerimizin başında insana saygı, tarafsızlık, kurum önceliği, gizlilik gelmektedir.

Euro.Message madebycat